Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Programy

Ambicją Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk – największego instytutu nauk technicznych Akademii – jest zwiększenie międzynarodowej rozpoznawalności jako doskonałej instytucji, tworzącej korzystne warunki dla rozwoju nauki i naukowców.

Instytut regularnie prowadzi działania systemowe, stymulujące doskonalenie działalności, takie jak tworzenie przyjaznego środowiska pracy, coroczna ocena jakości naukowej, czy stałe monitorowanie realizacji Strategii HR na Rzecz Naukowców.

W 2016 roku w IPPT PAN przeprowadzony został proces wewnętrznej analizy zgodności z zasadami Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych, zapisanymi w Rekomendacji Komisji Europejskiej 2005/251/EC.Przeprowadzony proces, płynące z niego wnioski oraz dalsze działania, wymienione w Planie Działań, zostały przedstawione w strategii „Human Resources Strategy for Researchers" (HRS4R) z 2016 roku.

Przeprowadzone przez IPPT PAN działania, osiągnięcia i plany zostały pozytywnie ocenione przez Komisję Europejską, która w grudniu 2016 roku przyznała Instytutowi prawo używania wyróżnienia HR Excellence in Research.

Zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej, w 2018 roku rozpoczęty został proces wewnętrznej oceny 2-letniej realizacji HRS4R, której wyniki przedstawione są w formularzu Oceny Wewnętrznej (Internal Review), stanowiącej istotny komponent zaktualizowanej Strategii, oraz opracowana została Zaktualizowana Strategia HRS4R wraz z Planem Działania.

  1. European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers, 2005 (Europejska Karta Naukowca oraz Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych)
  2. Declaration of commitment to the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for Recruitment of Researchers, 2016 (Deklaracja poparcia dla Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych)
  3. HRS4R - Gap Analysis and Action Plan, 2016 (Strategia HRS4R – Analiza wewnętrzna i plan działania)
  4. HRS4R - Gap Analysis and Action Plan, 2016 – ANNEX (Strategia HRS4R – Aneks)
  5. Revised HRS4R and Action Plan, 2019 (Zaktualizowana Strategia HRS4R i Plan działania)
  6. Internal Review, 2019 (Wewnętrzna Ocena)
  7. OTM-R Checklist, 2019 (Wykaz zgodności z OTM-R)
Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2021