Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Dołącz do nas!

Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk rozpoczął swą działalność w 1953 roku i jest obecnie jednym z największych instytutów Polskiej Akademii Nauk.

Naszym celem jest nie tylko rozwój własnej działalności badawczej, ale przede wszystkim tworzenie i rozwijanie wiodącego centrum naukowej i technicznej myśli, nowatorskich rozwiązań, wprowadzanie najnowszych osiągnięć techniki do polskiego i zagranicznego środowiska naukowego i przemysłowego.

Instytut prowadzi tę misję poprzez inwestowanie w kapitał ludzki. Zatrudniamy najlepszych na podstawie przeprowadzanych konkursów, tworzymy optymalne środowisko dla rozwoju każdego z naszych pracowników i współpracowników, równocześnie na wszystkich szczeblach rozwoju kariery naukowej, a także zapewniamy profesjonalne wsparcie administracyjno-techniczne w pozyskiwaniu i realizacji projektów badawczych, szerokie możliwości międzynarodowej współpracy naukowej oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Z dumą tworzymy miejsce, w którym każdy znajdzie rzetelną i popartą badaniami wiedzę, aby mógł rozwinąć swój potencjał.

 

Serdecznie zapraszamy do naszych zespołów!

 

 

Zapraszamy, dołącz do nas i...

Wykaz bieżących konkursów:

OFERTY PRACY

Pion naukowy tworzy w Instytucie osiem samodzielnych jednostek badawczych. Szczegółowe informacje na temat działalności tych jednostek znajdują się na ich stronach www:

 

Zatrudnienie pracownika naukowego realizujemy na podstawie otwartego konkursu i zgodnie zasadami sformułowanymi w obowiązującej uchwale Rady Naukowej IPPT PAN. Aktualną ustawę w "sprawie zasad zatrudniania na stanowiskach naukowych IPPT PAN" można znaleźć na stronie www: Dokumenty Rady Naukowej.

 

Co możesz zyskać:

 • Udział w pracy naukowej w wiodącym instytucie PAN
 • Dostęp do komputerów o dużej mocy obliczeniowej
 • Możliwość dostępu do nowoczesnej aparatury i specjalistycznych laboratoriów
 • Możliwość uczestniczenia w międzynarodowych projektach i konferencjach naukowych
 • Wsparcie w rozwoju kariery naukowej (a dla początkujących naukowców możliwość - rozpoczęcia kariery poprzez podjęcie w IPPT PAN studiów doktorskich)
 • Przyjazna atmosfera pracy i współpraca z doświadczonymi pracownikami naukowymi
 • Wsparcie w aplikowaniu o dodatkowe fundusze i stypendia
 • Możliwość uczestniczenia w specjalistycznych szkoleniach i warsztatach organizowanych i prowadzonych dla pracowników IPPT PAN
 • Wsparcie w rozwijaniu dodatkowych zainteresowań naukowych

 

Czego będziemy oczekiwać:

Szczegółowe informacje zawarte są w poszczególnych ogłoszeniach o konkursach na stronie www: Oferty pracy i konkursy na stanowiska naukowe.

 

Zgłoszenie należy przysłać:

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się zgodnie z indywidualnie określonymi zaleceniami znajdującymi się w każdej ofercie na stronie www: Oferty pracy i konkursy na stanowiska naukowe.

 

 

Zapraszamy, dołącz do nas i...

IPPT PAN prowadzi kształcenie doktorantów od 1968 roku. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie oraz ogromny potencjał wysoko kwalifikowanej kadry naukowej, Instytut pełni wiodącą rolę w kształceniu doktoranckim, w szczególności w dyscyplinach, w których posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych:

 • inżynieria mechaniczna
 • inżynieria materiałowa
 • informatyka techniczna i telekomunikacja
 • inżynieria biomedyczna

Obecnie IPPT PAN prowadzi dwie Szkoły Doktorskie:

 1. Szkołę Doktorską IPPT PAN, w której podstawowymi dyscyplinami naukowymi są:
  • inżynieria mechaniczna
  • inżynieria materiałowa
  • informatyka techniczna i telekomunikacja
  • inżynieria biomedyczna
 2. Szkołę Doktorską Technologii Informatycznych i Biomedycznych (TIB) Instytutów PAN, w której podstawowymi dyscyplinami naukowymi są:
  • informatyka techniczna i telekomunikacja,
  • inżynieria biomedyczna
  • nauki medyczne

Aplikację do Szkół Doktorskich mogą złożyć magistrowie-absolwenci szkół wyższych wyróżniający się uzdolnieniami w naukach ścisłych oraz posiadający silną motywację do pracy naukowej.

 

Co możesz zyskać:

 • Udział w ciekawych zadaniach badawczych w wiodącym instytucie PAN
 • Współpraca z doświadczonymi pracownikami naukowymi oraz ambitnymi, młodymi zespołami badawczymi
 • Możliwość dostępu do nowoczesnej aparatury i specjalistycznych laboratoriów
 • Możliwość dostępu do komputerów o dużej mocy obliczeniowej
 • Możliwość współpracy z renomowanymi ośrodkami naukowymi zarówno w kraju jak i zagranicą, w tym udziału w ciekawych międzynarodowych projektach i konferencjach naukowych
 • Możliwość udziału w programach wymiany studenckich
 • Wsparcie w aplikowaniu o dodatkowe fundusze i stypendia
 • Kreatywna, innowacyjna i przyjazna atmosfera pracy
 • Możliwość uczestniczenia w specjalistycznych szkoleniach i warsztatach prowadzonych dla pracowników IPPT PAN
 • Możliwość uczestniczenia w bezpłatnych kursach językowych na różnych poziomach zaawansowania
 • Wsparcie w osobistym rozwoju zawodowym i rozwijaniu dodatkowych umiejętności
 • Brak obowiązku dydaktycznego, który pozwala na poświęcenie całego czasu na badania naukowe i dokształcanie

 

Czego będziemy oczekiwać:

 • Dyplomu studiów wyższych magisterskich
 • Zamiłowania do pracy badawczej
 • Silnej motywacji do ambitnej i żmudnej pracy naukowej
 • Znajomości języka angielskiego
 • Przedstawienia tematyki badań i osoby opiekuna naukowego wraz z jego akceptacją do sprawowania opieki
 • Uzyskania pozytywnej oceny z egzaminu do Szkoły doktorskiej IPPT PAN (terminy aplikacji i szczegółowe informacje ogłoszone są podczas rekrutacji)

 

Zgłoszenie należy przysłać:

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi informacjami znajdującymi się na stronach Szkół:

 

 

Zapraszamy, dołącz do nas i...

Prowadzisz badania naukowe i szukasz idealnego środowiska do rozwijania swoich innowacyjnych pomysłów? Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN zaprasza naukowców i naukowczynie z całego świata, aby dołączyli do nas w dążeniu do doskonałości akademickiej. Jako wiodący instytut Polskiej Akademii Nauk, jesteśmy zaangażowani w promowanie współpracy międzynarodowej i zapewnianie wsparcia dla przedsięwzięć badawczych.

W IPPT PAN kierujemy strategią mającą na celu bycie wiodącą instytucją badawczą i wnoszenie znaczącego wkładu w rozwój nauki. Nasze cele obejmują m.in. zwiększenie umiędzynarodowienia, aktywny udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, wspieranie kształcenia wysokiej jakości naukowców oraz zacieśnianie współpracy z innymi jednostkami naukowymi.

Możesz wybrać nasz Instytut jako jednostkę goszczącą, korzystając z różnych opcji oferowanych przez krajowe i międzynarodowe agencje finansujące, takie jak MSCA Postdoctoral Fellowships (Horyzont Europa) lub Program ULAM (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, NAWA). Niezależnie od wybranego programu, zapewniamy wsparcie, które pomoże Ci płynnie przejść przez proces składania wniosku.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w goszczeniu naukowców rozumiemy wyjątkowe potrzeby i wyzwania społeczności akademickiej. Nasz zespół zapewnia kompleksowe wsparcie podczas całego procesu prowadzenia badań.

W uznaniu naszego zaangażowania w doskonałość w badaniach, zostaliśmy nagrodzeni wyróżnieniem HRS4R. Podkreśla to nasze przestrzeganie zasad określonych w Karcie Naukowca, zapewniając wszystkim sprzyjające, równe i etyczne środowisko badawcze.

Dołącz do nas i stań się częścią aktywnej społeczności, której celem jest przesuwanie granic nauki.

Aktualne oferty: WWW

 

Zapraszamy, dołącz do nas i...

Ambasadorem i sympatykiem IPPT PAN może być każda aktywna osoba zajmująca się na co dzień:

 • nauką,
 • edukacją,
 • wdrażaniem pomysłów technicznych,
 • inżynierią w szerokim znaczeniu tego słowa,
 • planowaniem i opracowywaniem zajęć dydaktycznych, lekcyjnych / projektów, itp.,

oraz osoba, która

 • rozumie jak bardzo ważna jest dla rozwoju społeczeństwa działalność popularyzacyjna zagadnień naukowych związanych z techniką.

Jeśli jesteś taką osobą to właśnie o Ciebie nam chodzi!

 

Co możesz zyskać:

 • Możliwość preferencyjnego dostępu do wydarzeń organizowanych przez IPPT PAN (wykłady, warsztaty, szkolenia, konkursy, wydarzenia popularnonaukowe takiej jak np. Dzień Nauki, Festiwal Nauki, Piknik Naukowy oraz uroczystości promocji),
 • Możliwość dostępu do zasobów (np. do publikacji czy też aparatury, po wcześniejszym uzgodnieniu z opiekunem i w zakresie, w jakim to będzie możliwe)
 • Możliwość uczestniczenia w niektórych szkoleniach lub pokazach (np. transferu technologii, obsługi aparatury) prowadzonych przez pracowników IPPT PAN lub dla pracowników IPPT PAN
 • Wsparcie przy organizacji autorskich wydarzeń edukacyjnych o tematyce badań prowadzonych w IPPT PAN, po wcześniejszym zatwierdzeniu scenariusza i tematyki przez IPPT PAN
 • Promocję wybranych przez IPPT PAN autorskich działań na stronie www instytutu
 • Poznanie Instytutu "od środka" i nawiązanie indywidualnych kontaktów z pracownikami
 • Wsparcie w osobistym rozwoju zawodowym

 

Czego będziemy oczekiwać:

 • Ugruntowanej, podstawowej wiedzy o Instytucie (w tym: bardzo dobrej znajomości misji IPPT PAN i umiejętności jej przedstawiania)
 • Kilkuletniego doświadczenia w prowadzeniu zajęć edukacyjnych z nauk ścisłych bądź popularyzujących naukę (m.in. warsztatów / wykładów / pokazów naukowych / zajęć pozalekcyjnych) lub kilkuletniego doświadczenia w opiece nad naukowymi projektami o tematyce inżynierskiej i technicznej
 • Promowania misji Instytutu lub Szkół Doktorskich Instytutu (kilka razy rocznie, np. w scenariuszach lekcji - do zatwierdzenia przez IPPT PAN)
 • Udziału w corocznym spotkaniu z pracownikami Instytutu zajmującymi się promocją, innowacjami, rozwojem i współpracą

 

Zgłoszenie należy przysłać:

Osoby zainteresowane prosimy o przysłanie listu motywacyjnego oraz listy zrealizowanych przez siebie przedsięwzięć na adres lub zgłosić do mgr inż. Katarzyny Parkitnej.

Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024