Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Działalność naukowa

Bazy danych:

IPPT PAN prowadzi wysokiej jakości teoretyczne i eksperymentalne badania naukowe o charakterze zarówno podstawowym jak i stosowanym w obszarach znajdujących się w centrum światowej nauki oraz technologii.

Tematyka badań IPPT PAN ma w istocie charakter multidyscyplinarny, na co wskazuje liczba uprawnień naukowych Instytutu. Są to uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego nauk technicznych w takich dyscyplinach jak: inżynieria mechaniczna, inżynieria materiałowa, informatyka techniczna i telekomunikacja, automatyka, elektronika i elektrotechnika. Dodatkowo, Instytut uzyskał w roku 2019, przyznane przez Centralną Komisję, uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie Inżynieria biomedyczna.

 

Badania w IPPT PAN mają charakter kompleksowy, wzajemnie się wspierający i uzupełniający, dający efekt synergii. Prowadzone są zarówno:

  • modelowanie i badania analityczne (zastosowanie teorii równań różniczkowych, równań stochastycznych, wykorzystanie metod sztucznej inteligencji),
  • badania eksperymentalne w nowoczesnych laboratoriach w oparciu o aparaturę na poziomie światowym,
  • rozwijanie zaawansowanych metod obliczeniowych pozwalających symulować ewolucje procesów w złożonych układach mechanicznych i materiałach jak też w systemach biologicznych.

Realizacja badań odbywa się w ramach szerokiej współpracy z renomowanymi ośrodkami naukowo-badawczymi i przemysłowymi w Polsce i na świecie m.in. Princeton University, University of Calfornia, ETH Zurich, University of Illinois, Sapienza University of Rome, University of Derby, Ecole Polytechnique, Wiezmann Institute of Sciences i wiele innych ośrodków. Zaowocowało to wieloma wspólnymi projektami, badaniami, wymianą naukowców (zintensyfikowaną w ramach projektu NAWA) oraz publikacjami w prestiżowych czasopismach.

 

W ostatnich latach działalność została ukierunkowana na zagadnienia intensywnie rozwijane w czołowych ośrodkach na świecie, a zwłaszcza w takich obszarach jak:

  • zaawansowane problemy współczesnej mechaniki i inżynierii materiałowej,
  • nowe materiały wielofunkcyjne, materiały wieloskładnikowe, materiały z pamięcią kształtu,
  • nanomateriały (m. in. inżynieria tkankowa) i nanoprzepływy,
  • projektowanie nowych materiałów z zastosowaniem algorytmów ewolucyjnych (m.in. materiałów grafeno–podobnych),
  • zastosowanie technologii inteligentnych w naukach inżynierskich,
  • biologia systemów, bioinformatyka, neuroinformatyka,
  • diagnostyka ultradźwiękowa w medycynie.

Połączenie zaawansowanych badań eksperymentalnych prowadzonych na wysokiej klasy aparaturze oraz metod matematycznych z szeroką wiedzą w zakresie informatyki pozwala m.in. na tworzenie zaawansowanych symulacji komputerowych umożliwiających analizę bardzo złożonych stanów i procesów zachodzących zarówno w złożonych materiałach, jak i w systemów biologicznych.

Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024