Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Struktura organizacyjna

Biblioteka im. Witolda Nowackiego jest jednostką podrzędną Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk. Książnica IPPT PAN została założona w 1953 r., jej patronem jest Profesor Witold Nowacki (biogram). Działalność Biblioteki IPPT PAN jest prowadzona na podstawie Ustawy o bibliotekach (Dz. U. 2018 poz. 574), misją jest gromadzenie, przechowywanie, opracowanie i udostępnianie osiągnięć nauki przedstawionych w formie publikacji drukowanych lub cyfrowych. Książnica mieści się w siedzibie Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, na terenie Akademickiego Kampusu Ochota, przy ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa. Szczegółowe adresy kontaktowe:
 

Kierownik Biblioteki,
Koordynacja repozytorium cyfrowego i programów otwartego dostępu do zasobów nauki,
Analizy bibliometryczne dorobku naukowego

dr Bogusława Lewandowska-Gruszka, starszy kustosz dyplomowany
Kontakt: pok. 43, tel. 247, e-mail:

Czytelnia i wypożyczalnia miejscowa. Wypożyczalnia międzybiblioteczna,
Cyfryzacja zbiorów bibliotecznych w otwartym dostępie

Monika Kalińska, samodzielny referent
mgr Krzysztof Szczygielski, asystent biblioteczny
Kontakt: pok. 44, tel. 201, 202, e-mail:
 

Biblioteka IPPT PAN jest otwarta od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-16.00. Zbiory księgozbioru naukowego IPPT PAN są udostępniane pracownikom, doktorantom i emerytom IPPT PAN, jak również pracownikom innych instytucji naukowych oraz uczelni. Zbiory udostępniamy na miejscu wszystkim zainteresowanym osobom, wypożyczamy je również na zewnątrz, jednakże tylko czytelnikom zarejestrowanym. Zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych zostały określone szczegółowo w Regulaminie Biblioteki IPPT PAN. Biblioteka IPPT PAN im. Witolda Nowackiego posiada bogate zbiory drukowane, zarówno historyczne, jak i cenne nowości prestiżowych wydawnictw naukowych. Prenumerowane i udostępniane w ramach licencji na stanowiskach komputerowych w sieci IPPT PAN są również elektroniczne bazy dokumentów i danych naukowych. Są to zarówno bazy pełnotekstowe, jak i bibliograficzno-abstraktowe.
 

Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
  director@ippt.pan.pl

Znajdź nas

mapka.jpg

© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2021