Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Struktura organizacyjna

Biblioteka Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN została założona w 1953 r., jej patronem jest Profesor Witold Nowacki (biogram). Biblioteka IPPT PAN jest uczestnikiem Warszawskiego Porozumienia Bibliotek Naukowych PAN. Wśród celów prowadzonej w Instytucie działalności bibliotecznej wskazać można opracowanie bibliograficzne i udostępnianie osiągnięć naukowych, przedstawionych w formie publikacji. Innym ważnym elementem działalności wspierającej naukę, realizowanym przez Bibliotekę, są raporty bibliometryczne i opracowania statystyczne nauki. Działalność Biblioteki IPPT PAN jest prowadzona na podstawie Ustawy o bibliotekach (Dz. U. 2018 poz. 574).

Księgozbiór naukowy IPPT PAN dostępny jest dla doktorantów, pracowników, jak również pracowników emerytowanych Instytutu. Zbiory biblioteczne IPPT PAN udostępniane są również pracownikom naukowym z innych ośrodków akademickich i naukowych - zapraszamy do odwiedzin Biblioteki w godzinach otwarcia Instytutu. Szczegółowe zasady udostępniania zasobów bibliotecznych zostały określone w Regulaminie Biblioteki IPPT PAN. Informację o zasobach Biblioteki prezentujemy w katalogu internetowym. Zamówienia dotyczące udostępnienia zbiorów bibliotecznych przyjmowane są w Wypożyczalni, jak również zdalnie, pod adresem e-mail:

     
Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2022