Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Działalność naukowa

Najbardziej znaną konferencją organizowaną przez IPPT PAN jest Konferencja Mechaniki Ciała Stałego, SOLMECH (SOLID MECHANICS CONFERENCE).

SOLMECH odbywa się cyklicznie od 1953 roku, kiedy to pierwszą konferencję zorganizowano w Karpaczu na południu Polski. Pierwszym przewodniczącym komitetu naukowego był wybitny uczony, prof. Wacław Olszak (1902–1980), jeden z założycieli IPPT PAN, wielki autorytet w kraju i za granicą, propagator osiągnięć polskiej mechaniki w świecie.

Konferencje SOLMECH służą jako forum wymiany pomysłów i informacji badawczych z szerokiego obszaru mechaniki ciała stałego. Utrzymują zawsze możliwie najwyższy poziom naukowy. Zaproszone wykłady głoszą światowej sławy, wybitni naukowcy. IPPT PAN jest dumny z tego, że przez tyle lat kontynuuje tę tradycję i SOLMECH gromadzi naukowców z całego świata, stanowiąc platformę dla dyskusji nad ważnymi problemami naukowymi z zakresu mechaniki. Wspólna praca naukowców podczas sesji konferencyjnych pomaga również w nawiązywaniu międzynarodowych kontaktów, które owocują potem wspólnymi projektami. Obrady odbywają się co dwa lata. Językiem konferencji jest język angielski.

 

ZESTAWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH KONFERENCJI

ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ IPPT PAN:

2024 ROK

2023 ROK

2022 ROK

2020 ROK (planowane konferencje zostały odwołane z powodu pandemii COVID19)

2019 ROK

ARCHIWUM:

 • SolMech 2018, 41st Solid Mechanics Conference, Warszawa, 27-31 sierpnia 2018 roku,
 • Warsztaty dla Inżynierów i Naukowców pt. Mechanika Eksperymentalna Materiałów i Elementów Konstrukcyjnych - MechMAT2017, Zaproszenie (link), Karta Uczestnictwa (link), Program (link)
 • 6 KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA DIAGNOSTYKA MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH, Politechnika Gdańska 29 VI–1 VII 2017 roku,
 • COMPOSITES AND CERAMIC MATERIALS TECHNOLOGY, APPLICATION AND TESTING, 15 Konferencja międzynarodowa pod auspicjami E-MRS, Białowieża, 10-13 maja 2017 roku,
 • IPPT PAN - Technion Microsymposium on Electrospinning for Biomedical Applications, Warszawa, 29 kwietnia 2016 roku
 • SolMech 2016, XL Solid Mechanics Conference, Warszawa, 29 sierpnia - 2 września 2016 roku,
 • 8th Contact Mechanics International Symposium, Warszawa, 11-13 maja 2016 roku,
 • 11th International Symposium on BRITTLE MATRIX COMPOSITES, 28-30 września, 2015 roku,
 • COMPOSITES AND CERAMIC MATERIALS TECHNOLOGY, APPLICATION AND TESTING, 14 Konferencja międzynarodowa pod auspicjami E-MRS, Białowieża, 1-3 czerwca 2015 roku,
 • XXI Seminarium "Nieniszczące Badania Materiałów", Zakopane 18-20 marca 2015 roku,
 • 4th National Conference on Nano- and Micromechanics Wroclaw, 8-10 lipca 2014 roku,
 • SolMech 2014, 39th Solid Mechanics Conference, Zakopane, 1-5 września 2014 roku,
 • XXI Fluid Mechanics Conference KKMP2014, Krakow, 15-18 czerwca 2014 roku,
 • COMPOSITES AND CERAMIC MATERIALS TECHNOLOGY, APPLICATION AND TESTING, 13 Konferencja międzynarodowa pod auspicjami E-MRS, Białowieża, 13-15 maja 2013 roku,
 • 3rd International Conference on Material Modelling ICMM3 - EMMC13, Warszawa, 8-11 września 2013 roku
 • 10th International Symposium on Brittle Matrix Composites, Warszawa, 15-17 października 2012 roku
 • XX Fluid Mechanics Conference KKMP2012, Gliwice, 17-20 września 2012 roku,
 • SolMech 2012 XXXVIII Solid Mechanics Conference, Warszawa, 27-31 sierpnia 2012 roku,
 • 3d National Conference on Nano and Micromechanics KKNM2012, IPPT PAN, 4-6 lipca 2012 roku,
 • European Industrial Technologies Conference on Materials FUMAT2011, Warszawa, 22-23 września 2011 roku,
 • Microparticles in Stokes Flows, Warszawa, IPPT PAN, 21-24 sierpnia 2011 roku,
 • COMPOSITES AND CERAMIC MATERIALS TECHNOLOGY, APPLICATION AND TESTING 12 Konferencja międzynarodowa pod auspicjami E-MRS, Białowieża, 16-18 maja 2011 roku, zdjęcia
 • AI31 31th International Acoustical Imaging Symposium, Warszawa, 10-13 kwietnia 2011 roku,
 • SolMech 2010 XXXVII Solid Mechanics Conference, Warszawa, 6-10 września, 2010 roku,
 • KKMP2010 XIX Polish National Fluid Dynamics Conference, Poznań, 5-9 września, 2010 roku,
 • KKNM2010 II Krajowa Konferencja Nano i Mikromechaniki, Krasiczyn, 6-8 lipca, 2010 roku,
 • Foresight Kadr Nowoczesnej Gospodarki, Warszawa, 26 października 2009 roku,
 • BMC-9 Ninth International Symposium on Brittle Matrix Composites, Warszawa, 25-28 października, 2009 roku,
 • SMIM 2009 Stochastic Methods in Mechanics, Warszawa, 28-30 września, 2009 roku,
 • OSA`2009 56 Otwarte Seminarium z Akustyki, Goniadz nad Biebrza, 15 -18 września 2009 roku,
 • Nowe materiały ceramiczne i kompozytowe, technologie otrzymywania, metody badań oraz zastosowania, Konstancin-Jeziorna, 18-19 maja 2009 roku,
 • SolMech 2008 XXXVI Solid Mechanics Conference, Gdańsk, 9-12 września 2008 roku,
 • KKNM2008 I Krajowa Konferencja Nano i Mikromechaniki, Krasiczyn, 8-10 lipca 2008 roku,
 • Nowoczesne technologie dla MŚP w projektach Foresight Foresight jako narzędzie do poprawy warunków tworzenia innowacyjnych przedsiębiorstw Warszawa, 27 maja 2008 roku,
 • The Advancement of Science and the Dilemma of Dual Use, Warszawa, 9-10 listopada 2007 roku,
 • I Kongres Mechaniki Polskiej, Warszawa, 28-31 sierpnia 2007 roku,
 • Smart Materials and Structures III ECCOMAS Thematic Conference Gdańsk, 9-11 lipca 2007 roku,
 • EMMC10 - 10th European Mechanics of Materials Conference Multi-phases and Multi-components materials under dynamic loading Kazimierz Dolny, Polska, 11-14 czerwca 2007 roku,
 • 10th Conference under auspices of E-MRS MODERN TECHNOLOGIES CERAMIC MATERIALS AND THEIR INVESTIGATIONS, Konstancin Jeziorna, 5-6 czerwca 2007 roku,
 • BMC-8 - Eighth International Symposium on Brittle Matrix Composites Warszawa, 23-25 października 2006 roku,
 • X Krajowa Konferencja Wytrzymałości i Badania Materiałów, Kudowa Zdrój, 20-22 września 2006 roku,
 • SolMech 2006 XXXV Solid Mechanics Conference, Kraków, 4-8 września 2006 roku,
 • Continuous and Discrete Modelling in Mechanics - CDMM2005 conference in memory of Henryk Zorski Warszawa, 5-9 września 2005 roku,
 • BF2005 Blood Flow, Modelling and Diagnostics, Warszawa, 20-23 czerwca 2005 roku,
 • Konferencja "Nowe materiały ceramiczne i kompozytowe, technologie otrzymywania, metody badań oraz zastosowania" Konstancin-Jeziorna, 9-10 czerwca 2005 roku,
 • ICTAM 2004 XXI International Congress of Theoretical and Applied Mechanics, Warszawa, 15-21 siepnia 2004 roku,
 • BMC-7 - Seventh International Symposium on Brittle Matrix Composites 13-15 października 2003 roku,
 • ECMR'03 - EUROPEAN CONFERENCE ON MOBILE ROBOTS, 4-6 września 2003 roku,
 • NATO Advanced Research Workshop Nonlinear Homogenization and Its Application to Composites, Polycrystals and Smart Materials, Kazimierz Dolny, 23-26 czerwca 2003 roku,
 • XLIX Otwarte Seminarium z Akustyki OSA'2002, Stare Jabłonki k. Ostródy, 9-13 września 2002 roku,
 • International Symposium "Structured Media", in memory of Professor Ekkehart Kröner, Poznań, 16-21 września 2001 roku,
 • MAM-2001: Course on Mechanics of Advanced Materials - structures, properties, modelling, applications
  Organizatorzy: Prof. Z.Mróz, Dr A.Jarzębowski 8-12 października 2001 roku,
 • NEM-2001: New Experimental Methods in material dynamics and impact Organizatorzy: Prof. W.K.Nowacki, Prof. J.R.Klepaczko 23-26 września 2001 roku,
 • SMA-2001:Shape Memory Alloy Materials - experimental investigation, modeling, metallurgy, applications
  Organizatorzy: Prof. B.Raniecki, Dr A.Ziółkowski 3-6 września 2001 roku,
 • SolMech 2002 XXXIV Solid Mechanics Conference
 • SolMech 2000 XXXIII Solid Mechanics Conference
 • SOLMEC'98 XXXII Polish Solid Mechanics Conference
 • SOLMEC'96 XXXI Polish Solid Mechanics Conference
 • The Second World Congress of Structural and Multidisciplinary Optimization
 • BMC-6 - Sixth International Symposium on Brittle Matrix Composites, październik 2000 roku,
 • 13th European Simulation Multiconference, Warszawa, Polska, 1-4 czerwca 1999 roku,
  Modeling & Simulation: a Tool for the next Millennium
 • IV Konferencja MSC
 • Euromech 406 on Image Processing Methods in Applied Mechanics
 • PCC99 AMIF-ESF Workshop on Phase Change with Convection
 • DYMAT 2000 6th International Conference on Mechanical and Physical Behaviour of Materials under Dynamic Loading
Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024