Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Aktualności

Dr Marcin Krajewski został laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2021. Kapituła tej prestiżowej nagrody wyróżniła młodego naukowca z IPPT PAN w kategorii: Naukowiec Przyszłości, Nauki ścisłe i techniczne dla innowacyjnej przyszłości, za realizację projektu NCN „Nowe, funkcjonalne nanomateriały kompozytowe typu rdzeń-otoczka z rdzeniem żelazo-kobalt oraz żelazo-nikiel: wytwarzanie, właściwości oraz wpływ atmosfery utleniania i temperatury na wzrost otoczki”, którego jest kierownikiem.

Marcin Krajewski Naukowiec Przyszłości

Dr inż. Marcin Krajewski jest absolwentem Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej Université de Picardie Jules Verne, Université Toulouse III Paul Sabatier, Aix-Marseille Université (Francja) oraz Universidad de Córdoba (Hiszpania), które prowadziły wspólne studia magisterskie w ramach Europejskiego Programu „Erasmus Mundus – Materials for Energy Storage and Conversion (MESC)”. Podczas studiów odbył praktyki zawodowe w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skierniewicach, staż badawczy na Wydziale Chemii Université de Provence w Marsylii (Francja) oraz był uczestnikiem „Ulsan International Program – Summer School” na University of Ulsan w Korei Południowej. Po uzyskaniu tytułu magistra inżyniera rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w ramach „Międzynarodowych Projektów Doktoranckich (MPD) – International PhD studies at the Faculty of Physics University of Warsaw” finansowanych przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej (FNP). W trakcie ich trwania odbył dwa staże badawcze na Wydziale Inżynierii Materiałowej Tatung University (Tajwan). W 2016 roku Marcin Krajewski uzyskał stopień doktora nauk fizycznych i rozpoczął pracę w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, gdzie prowadzi badania z pogranicza chemii, fizyki, inżynierii materiałowej, mechaniki oraz nanotechnologii.  Jego główne zainteresowania badawcze obejmują syntezę, charakterystykę i modyfikację mikro- i nanomateriałów do zastosowań w sektorze biomedycznym, energetycznym oraz ochrony środowiska. Dotychczas był wykonawcą w projekcie OPUS Narodowego Centrum Nauki (NCN), zaś obecnie jest kierownikiem projektu SONATA finansowanego przez NCN. Dr inż. Marcin Krajewski był stypendystą Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej (FNP), Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) oraz ALISTORE European Research Institute. W 2020 roku przyznano mu stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Prowadzi współpracę naukową z wieloma prestiżowymi ośrodkami badawczymi w kraju i za granicą (m.in. Tatung University, Tajwan; Jilin University, Chiny; University of Maryland, USA; University College London, Wielka Brytania).

Marcin Krajewski w pracowni

Certyfikat 2021, Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju - pdf

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z wywiadem z dr M. Krajewskim w „Rzecz o Innowacjach”. Link do artykułu: www

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju jest wręczana od 2016 roku naukowcom, samorządom i instytucjom oraz firmom prowadzącym działalność badawczo-rozwojową. Nagroda przyznawana jest przez Centrum Inteligentnego Rozwoju, a partnerem merytorycznym jest Politechnika Śląska. Forum to międzynarodowa debata z udziałem liderów inteligentnego rozwoju: innowatorów i inwestorów z sektora biznesu, nauki i samorządu, a także władz państwowych. Jego główne cele to identyfikacja możliwości komercyjnego wykorzystania wyników badań i kompetencji innowatorów oraz poznawanie wzajemnych potrzeb i oczekiwań środowiska biznesowego, samorządowego, naukowego i społecznego.
Podziel się artykułem:
Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024