Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Biblioteka

Biblioteka Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN założona została w 1953 r. Patronem Biblioteki jest Profesor Witold Nowacki (biogram). Książnicę IPPT PAN, pośród bibliotek Polskiej Akademii Nauk, wyróżnia największy księgozbiór specjalistyczny z obszaru nauk technicznych. Wśród celów prowadzonej działalności bibliotecznej wskazać można opracowanie bibliograficzne osiągnięć naukowych przedstawionych w formie publikacji, w formacie tradycyjnym lub cyfrowym. Innym ważnym elementem działalności Biblioteki Instytutowej są raporty bibliometryczne i opracowania statystyczne nauki. Biblioteka IPPT PAN posiada członkostwo w Warszawskim Porozumieniu Bibliotek Naukowych PANDziałalność Biblioteki Instytutowej prowadzona jest na podstawie Ustawy o bibliotekach (Dz. U. 2018 poz. 574)

Księgozbiór naukowy IPPT PAN dostępny jest dla pracowników, doktorantów i studentów, jak również pracowników emerytowanych Instytutu. W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych zbiory IPPT PAN udostępniane są również pracownikom naukowym z innych ośrodków naukowych - zapraszamy do odwiedzin Biblioteki w godzinach otwarcia Instytutu. Szczegółowe zasady udostępniania zasobów bibliotecznych zostały określone w Regulaminie Biblioteki IPPT PAN. Zamówienia dotyczące udostępnienia zbiorów bibliotecznych przyjmowane są w Wypożyczalni, jak również zdalnie ()Informacja bibliograficzna o zbiorach Biblioteki IPPT PAN prezentowana jest w katalogu internetowym.

Biblioteka im. Witolda Nowackiego mieści się w siedzibie Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk przy ul. Adolfa Pawińskiego 5B w Warszawie. Szczegółowe dane kontaktowe: Kierownik Biblioteki - dr Bogusława Lewandowska-Gruszka, st. kustosz dypl. - pok. 43/45, tel. 22 8261281 wew. 247, tel. 22 82674 10, e-mail: ; Wypożyczalnia - Monika Kalińska, samodzielny referent - pok. 44, tel. 22 8261281 wew. 201, tel. 22 8267410, e-mail:  

 

Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2023