Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Biblioteka

Biblioteka Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN posiada status biblioteki naukowej, a jej patronem jest Profesor Witold Nowacki (biogram). Biblioteka jest uczestnikiem Warszawskiego Porozumienia Bibliotek Naukowych PANDziałalność Biblioteki IPPT PAN prowadzona jest na podstawie Ustawy o bibliotekach (Dz. U. 2018 poz. 574).

Biblioteka im. Prof. Witolda Nowackiego od 1968 r. towarzyszy działalności naukowej IPPT PAN. Podstawowym celem działalności Biblioteki jest wspieranie procesów badawczych i kształcenia realizowanych w Instytucie. Działalność biblioteczna koncentruje się na zapewnieniu dostępu do specjalistycznej literatury naukowej, jak również innych źródeł wiedzy udostępnianych w bibliotekach akademickich. Biblioteka IPPT PAN posiada multidyscyplinarny księgozbiór specjalistyczny z obszaru nauk inżynieryjno-technicznych, wyróżniający się unikatowością zgromadzonych kolekcji i wielkością przechowywanych zbiorów naukowych. Książnica IPPT PAN jest największą biblioteką techniczną wśród placówek bibliotecznych Polskiej Akademii Nauk - gromadzącą w swoich kolekcjach blisko 86 tysięcy woluminów zbiorów drukowanych. W ramach kolekcji zbiorów drukowanych Biblioteka Instytutowa posiada wiele cennych pozycji źródłowych dla dyscyplin nauk technicznych, jak również dla dyscyplin naukowych matematycznego przyrodoznawstwa. Informację bibliograficzną o udostępnianych w Bibliotece Instytutowej zbiorach drukowanych prezentuje dostępny online katalog Biblioteki. 

Bibliotekoznawcy-specjaliści informacji naukowej wykonują zadania statutowe z zakresu dokumentacji badań naukowych. Prace dokumentacyjne obejmują opracowanie bibliograficzne i bibliometryczne osiągnięć naukowych Instytutu. W ten obszar działalności bibliotecznej włączone są raporty bibliometryczne, sporządzane na potrzeby ewaluacji naukowej. Z innych kierunków działalności Biblioteki im. Prof. Witolda Nowackiego warto wyróżnić organizowanie wystaw kolekcji zbiorów naukowych, cieszących się dużą popularnością wśród Czytelników. Ozdobą prezentowanych podczas wystaw zasobów księgozbioru naukowego IPPT PAN są cenne i unikatowe kolekcje druków historycznych, pośród nich dzieła założycieli Instytutu. 

Kierownik Biblioteki; Koordynator ds. publikowania otwartego w zagranicznych wydawnictwach naukowych

dr Bogusława Lewandowska-Gruszka, starszy kustosz dyplomowany

              pok. 43/45, tel. 22 8261281 wew. 247, tel. 22 82674 10, e-mail:

Wypożyczalnia - udostępnianie zbiorów bibliotecznych IPPT PAN; Wypożyczalnia międzybiblioteczna

Monika Kalińska, samodzielny referent

              pok. 44, tel. 22 8261281 wew. 201, tel. 22 8267410, e-mail:

Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024