Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences

Staff

Tomasz Katz, MSc

Department of Experimental Mechanics (ZMD)
Division of Non-Destructive Testing (PBN)
position: Main Specialist
telephone: (+48) 22 826 12 81 ext.: 242
room: 536
e-mail:
ORCID: 0000-0002-6542-2787

Recent publications
1.  Mackiewicz S., Ranachowski Z., Katz T., Dębowski T., Starzyński G., Ranachowski P., Modeling of Acoustic Coupling of Ultrasonic Probes for High-Speed Rail Track Inspection, ARCHIVES OF ACOUSTICS, ISSN: 0137-5075, DOI: 10.24425/aoa.2024.148787, pp.1-12, 2024

Abstract:
The paper presents the modeling of transmission of the ultrasonic plane wave through an uniform liquid layer. The considered sources of the ultrasonic wave were normal (straight) beam longitudinal wave probes and angle beam sheer waves probes commonly used in non-destructive testing. Coupling losses (CL) introduced by the presence of the coupling layer are discussed and determined applying the numerical procedure. The modeling applies to both monochromatic waves and short ultrasonic pulses with a specified frequency bandwidth. Model implementation and validation was performed using a specialized software. The predictions of the model were confirmed by coupling losses measurements for a normal beam longitudinal wave probe with a delay line made of polymethyl methacrylate (PMMA). The developed model can be useful in designing ultrasonic probes for high-speed rail track inspections, especially for establishing the optimal thickness of the water coupling layer and estimation of coupling losses, due to inevitable changes of the water gap during mobile rail inspection.

Keywords:
non-destructive testing, ultrasonic examination, plane wave propagation

Affiliations:
Mackiewicz S. - IPPT PAN
Ranachowski Z. - IPPT PAN
Katz T. - IPPT PAN
Dębowski T. - IPPT PAN
Starzyński G. - IPPT PAN
Ranachowski P. - IPPT PAN
2.  Katz T., Modelowanie wykrywania wad kontaktowozmęczeniowych w szynach kolejowych metodą ultradźwiękową, BADANIA NIENISZCZĄCE I DIAGNOSTYKA, ISSN: 2451-4462, DOI: 10.26357/BNiD.2023.002, Vol.8, No.1-4, pp.17-24, 2023

Abstract:
Celem niniejszego referatu jest przedstawienie sposobów modelowania wad kontaktowo-zmęczeniowych wykorzystując komercyjne i autorskie oprogramowanie komputerowe. Szczególną uwagę zwrócono na poznanie sposobu rozwoju wad kontaktowo-zmęczeniowych czego efektem jest poprawne modelowanie wad uwzględniające takie czynniki jak: lokalizacja wady, kierunek propagacji pęknięcia. Wynikiem końcowym prac było opracowanie parametrów serii głowic ultradźwiękowych, które będą efektywnie wykrywać wady kontaktowo-zmęczeniowe w szyna kolejowych.

Keywords:
UT, wady kontaktowo zmęczeniowe, modelowanie, szyny, oprogramowanie

Affiliations:
Katz T. - IPPT PAN
3.  Kucharski S., Mackiewicz S., Katz T., Starzyński G., Ranachowski Z., Woźniacka S., Evaluation of fatigue damage of a railhead using an indentation test, acoustic methods and microstructural observations, INTERNATIONAL JOURNAL OF FATIGUE, ISSN: 0142-1123, DOI: 10.1016/j.ijfatigue.2022.107346, pp.107346-1-107346-13, 2022

Abstract:
The paper presents an investigation of the railhead steel R260. Brinell hardness was measured, spherical microindentation tests were performed and the microstructure was analysed using optical microscopy and SEM images. Fatigue damage in various near-surface regions of the railhead was estimated on the basis of local deterioration of elastic modulus and the development of plastic work in cyclic microindentation tests. There is a clear difference in hardness and fatigue damage between the used and the virgin regions of the railhead. The Brinell hardness and ultrasonic measurements show a change in material properties due to rail manufacturing process.

Keywords:
Fatigue damage, Microindentation, Brinell hardness, Ultrasonic measurements, Railhead

Affiliations:
Kucharski S. - IPPT PAN
Mackiewicz S. - IPPT PAN
Katz T. - IPPT PAN
Starzyński G. - IPPT PAN
Ranachowski Z. - IPPT PAN
Woźniacka S. - IPPT PAN
4.  Katz T., Mackiewicz S., Ranachowski Z., Kowalewski Z.L., Antolik Ł., Ultrasonic detection of transversal cracks in rail heads - theoretical approach, ENGINEERING TRANSACTIONS (ROZPRAWY INŻYNIERSKIE), ISSN: 0867-888X, DOI: 10.24423/EngTrans.1695.20211220, Vol.69, No.4, pp.437-456, 2021

Abstract:
In the paper the calculation of ultrasonic field generated by the transmitting transducer and the energy of the beam returning after the reflection at the defect in the rail volume is presented. The focus of the authors is directed on the specific transducer - defect configurations where the common methods of determination of ultrasonic beam trajectory fails. To solve this problem the refraction effexts are studied and its impact is calculated.

Keywords:
non-destructive testing, rolling contact fatigue damage, ultrasound

Affiliations:
Katz T. - IPPT PAN
Mackiewicz S. - IPPT PAN
Ranachowski Z. - IPPT PAN
Kowalewski Z.L. - IPPT PAN
Antolik Ł. - Railway Research Institute (PL)
5.  Mackiewicz S., Katz T., Ultradźwiękowe badania laminatów węglowych techniką Phased Array - cz. II, Materiały Kompozytowe, ISSN: 2084-1949, Vol.2, pp.34-38, 2013

Abstract:
Podstawową techniką stosowaną w badaniach laminatów węglowych metodą Phased Array jest kontaktowa metoda echa z ręcznym przesuwem głowicy. Pod względem mobilności i uniwersalności jest to technika zbliżona do konwencjonalnych badań defektoskopowych ze zobrazowaniem typu A, zapewniająca jednak pełny zapis wyników badania oraz znacznie większe możliwości ich analizy.

Keywords:
badania ultradźwiękowe, technika phased array, wady laminatów węglowych, typy zobrazowań PA

Affiliations:
Mackiewicz S. - IPPT PAN
Katz T. - other affiliation
6.  Mackiewicz S., Katz T., Ultradźwiękowe badania laminatów węglowych techniką Phased Array - cz. I, Materiały Kompozytowe, ISSN: 2084-1949, Vol.1, pp.26-29, 2013

Abstract:
Badania ultradźwiękowe są obecnie podstawową metodą badań nieniszczących materiałów i struktur kompozytowych stosowanych w przemyśle lotniczym. W badaniach wykonywanych na etapie produkcji części i zespołów kompozytowych największe znaczenie mają zautomatyzowane techniki ultradźwiękowe oparte na metodzie przepuszczania, nazywane w branży lotniczej technikami C-scan. Pozwalają one w szybki i wydajny sposób badać zarówno laminaty monolityczne jak i struktury przekładkowe o różnej grubości i budowie dając w wyniku zobrazowania typu C badanych części. Podstawowe zasady działania systemów C-scan oraz przykłady ich praktycznego stosowania opisano w pracy.

Keywords:
badania ultradźwiękowe, technika phased array, kompozyty węglowe, wady kompozytów

Affiliations:
Mackiewicz S. - IPPT PAN
Katz T. - other affiliation

Conference papers
1.  Katz T., Oprogramowanie do modelowania propagacji fal ultradźwiękowych metodą ray tracing, XXV Seminarium Nieniszczące Badania Materiałów, 2019-03-20/03-22, Zakopane (PL), pp.131-140, 2019
2.  Ranachowski Z., Schabowicz K., Gorzelańczyk T., Lewandowski M., Cacko D., Katz T., Dębowski T., Investigation of Acoustic Properties of Fibre-Cement Boards, IEEE 2018, IEEE Joint Conference - Acoustics, 2018-09-11/09-14, Ustka (PL), DOI: 10.1109/ACOUSTICS.2018.8502341, pp.275-279, 2018

Abstract:
The paper describes two different techniques of ultrasound measurements performed in fibre cement boards, the material widely applied in building technology. An in-house device dedicated for fibre-cement board testing is also presented. To overcome the difficulty of determining the arrival time of the waveform of a longitudinal wave travelling across a thin and inhomogeneous body, a cross-correlation method of signal processing was proposed and applied

Keywords:
ultrasound, fibre-cement board, waveform cross correlation coefficient

Affiliations:
Ranachowski Z. - IPPT PAN
Schabowicz K. - Wroclaw University of Science and Technology (PL)
Gorzelańczyk T. - Wroclaw University of Science and Technology (PL)
Lewandowski M. - IPPT PAN
Cacko D. - IPPT PAN
Katz T. - IPPT PAN
Dębowski T. - IPPT PAN
3.  Katz T., Sprawdzanie i weryfikacja defektoskopów ultradźwiękowych phased array, XXIV Seminarium NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2018-03-14/03-16, Zakopane (PL), pp.155-166, 2018
4.  Katz T., Characterization and verification of ultrasonic flaw detector, 46. KKBN, 46. Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących, 2017-10-17/10-19, Starachowice (PL), DOI: 10.26357/BNiD.2017.014, pp.29-32, 2017

Abstract:
The purpose of this article is to present the most important requirements and problems related to periodic inspection of ultrasonic flaw detectors in accordance with requirements of standard PN-EN12668-1: 2010. Particular attention has been paid to the measurement of ultrasonic flaw detector parameters and requirements concerning specialist measuring equipment. The form of ultrasonic flaw detector certificate was proposed, which specifies all tests of group 2 of PN-EN12668-1: 2010. The proposed certificate confirms the compatibility of the flaw detector with the speci­fied standard and the test group under which the equipment was tested.

Keywords:
characterization, verification, calibration, flaw, detector

Affiliations:
Katz T. - IPPT PAN
5.  Katz T., Sprawdzanie i weryfikacja klasycznych defektoskopów ultradźwiękowych, XXIII Seminarium NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2017-03-15/03-17, Zakopane (PL), pp.161-169, 2017
6.  Mackiewicz S., Katz T., Ultradźwiękowe badania laminatów węglowych techniką Phased Array, XVIII Seminarium Nieniszczące Badania Materiałów, 2012-03-13/03-16, Zakopane (PL), pp.1-18, 2012

Patents
Filing No./Date
Filing Publication
Autors
Title
Protection Area, Applicant Name
Patent Number
Date of Grant
pdf
445721
2023-07-31
-
-
Antolik Ł., Mackiewicz S., Ranachowski Z., Katz T.
Double ultrasonic head of longitudinal waves for detecting head checking, squat or combination defects in railway rails and the method of detecting defects in railway rails using this head
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Instytut Kolejnictwa
-
-
-
431047
2019-09-04
BUP 05/2021
2021-03-08
Szelążek J., Ranachowski Z., Mackiewicz S., Katz T., Dębowski T.
Ultrasound head in the form of a waveguide for measuring the acoustic birefringence coefficient with a semi-transparent acoustic mirror
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
240246
WUP 10/2022
2022-03-07Category A Plus

IPPT PAN

logo ippt            Pawińskiego 5B, 02-106 Warsaw
  +48 22 826 12 81 (central)
  +48 22 826 98 15
 

Find Us

mapka
© Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences 2024