Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Partnerzy

E. Drescher


Ostatnie publikacje
1.  Drescher E., Ultradźwiękowa metoda badania własności wiążących cementów. III, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.46, pp.1-31, 1980
2.  Drescher E., Ultradźwiękowa metoda badania własności wiążących cementów. II, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.10, pp.1-15, 1977
3.  Drescher E., Ultradźwiękowa metoda badania własności wiążących cementów. I, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.36, pp.1-25, 1976
4.  Kunert K.A., Drescher E., Pawłowski Z., Ultradźwiękowe badania procesu zmęczeniowego polimetakrylanumetylu, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.72, pp.1-9, 1972
5.  Drescher E., Dembińska M., Pawłowski Z., Tłumienie fal ultradźwiękowych w polimerach, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.48, pp.1-19, 1971
6.  Drescher E., Pawłowski Z., Sprzężenia akustyczne w badaniach ciała stałego, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.47, pp.1-24, 1971
7.  Szczepiński W., Dietrich L., Drescher E., Miastkowski J., Plastic flow of axially-symmetric notched bars pulled in tension, INTERNATIONAL JOURNAL OF SOLIDS AND STRUCTURES, ISSN: 0020-7683, DOI: 10.1016/0020-7683(66)90037-0, Vol.2, No.4, pp.543-554, 1966

Streszczenie:
Theoretical and experimental results are presented for plastic flow of axially symmetric notched bars. The slip-line fields have been calculated numerically using the Shield theory of axially symmetric plastic flow. The load factors obtained from the theoretical solutions differ only slightly from those for plane strain conditions. Two sets of specimens were investigated in order to obtain the actual load factors for V-shaped and rounded notches. The agreement between the theory and experimental results is satisfactory. In the last series of experiments the influence of the diameter of the bar outside the notch was investigated and later compared with the theoretically estimated value of that diameter.

Afiliacje autorów:
Szczepiński W. - IPPT PAN
Dietrich L. - IPPT PAN
Drescher E. - inna afiliacja
Miastkowski J. - IPPT PAN

Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024