Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Partnerzy

Justyna Szlagowska-Spychalska


Ostatnie publikacje
1.  Kukla D., Szlagowska-Spychalska J., Grzywna P., Zagórski A., Identyfikacja uszkodzenia zmęczeniowego stopu aluminium 2017 na podstawie pomiarów konduktywności, PRZEGLĄD SPAWALNICTWA, ISSN: 0033-2364, Vol.12, pp.88-91, 2013

Streszczenie:
Zaprezentowane badania skupiały się na ocenie możliwości wykorzystania pomiarów konduktywności do identyfikacji i lokalizacji uszkodzenia zmęczeniowego w próbkach ze stopu aluminium 2017. Monitorowanie zmian przewodności w wybranych punktach próbki po kolejnych cyklach obciążeń rozciągających pozwoliło stwierdzić spadek tego parametru w miejscu powstania i rozwoju uszkodzenia, prowadzącego do pęknięcia próbki. Istotne zmiany przewodności występują w ostatnim etapie zmęczenia i są związane prawdopodobnie z lokalnym odkształceniem plastycznym towarzyszącym rozwojowi pęknięcia dominującego. Testy prowadzono na próbkach wyciętych z blachy walcowanej o grubości 1, 2 i 3 mm poddanych cyklicznym obciążeniom rozciągającym. Pomiar konduktywności realizowany był kilkakrotnie, po zadanej sekwencji cykli, w siedmiu miejscach po obu stronach próbki, co umożliwiło na lokalizację uszkodzenia zmęczeniowego.

Słowa kluczowe:
pęknięcia zmęczeniowe, stopy aluminium, konduktywność

Afiliacje autorów:
Kukla D. - IPPT PAN
Szlagowska-Spychalska J. - inna afiliacja
Grzywna P. - IPPT PAN
Zagórski A. - Warsaw University of Technology (PL)
6p.
2.  Szlagowska-Spychalska J., Dragan K., Spychalski W., Kukla D., Kurzydłowski K.J., Diagnozowanie konstrukcji lotniczych metodą prądów wirowych i metody modelowania sygnałów elektromagnetycznych, PRZEGLĄD SPAWALNICTWA, ISSN: 0033-2364, Vol.13, pp.2-7, 20125p.

Lista ostatnich monografii
1. 
Szlagowska-Spychalska J., Kukla D., Dragan K., Metoda prądów wirowych do oceny konstrukcji lotniczych z uwzględnieniem metod modelowania sygnałów elektromagnetycznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej (Warszawa), pp.1-127, 2014

Lista rozdziałów w ostatnich monografiach
1. 
Szlagowska-Spychalska J., Dragan K., Kukla D., Spychalski W., Kurzydłowski K.J., Proc. of the 18th World Conference on Nondestructive Testing, Durban, RPA, 16-20 April, 2012, rozdział: A Novel Approach For The Eddy Current Inspection Of The Aerospace Structures Based On The Signal Modeling And Signal Processing, The American Society for Nondestructive Testing ASNT, pp.1-10, 2012

Prace konferencyjne
1.  Kukla D., Szlagowska-Spychalska J., Identification of the fatigue cracking of the aluminide layers on the nickel alloy with the application of the optical method ESPI and eddy current method, WCNDT, 19th World Conference on Non-Destructive Testing, 2016-06-13/06-17, Munich (DE), No.P88, pp.1-7, 2016

Streszczenie:
Research on the evaluation of the fatigue life of aluminum layers on the nickel alloys are usually limited to cracks identification through carrying out observations of the microstructure of the samples after cyclic load. This methodology is subjected to the considerable errors. The dismantling of samples from the testing machine changes the load conditions, what affect the reliability of the results. That is why there are attempts to use non-destructive methods that allow the detection of cracks during the stress test (until sample rupture) without removing the sample from the machine. Those possibilities gives us eddy current method, commonly used in flaw detection and ESPI, an optical technique which enables interferometric measurements of surface displacements. The work concerns the use of eddy current method and optical method ESPI to the identification of the cracks of the diffusion aluminide layers on the nickel alloy MAR 247. Fatigue tests were performed on the samples with thicknesses of 20 and 40 μm in the tensile load condition. Eddy current and ESPI measurements were performed after predetermined sequences of load cycles and after the load was stopped at maximum tensile stress. On this basis the fatigue life of layer and its effect on durability of the samples was determined.

Afiliacje autorów:
Kukla D. - IPPT PAN
Szlagowska-Spychalska J. - inna afiliacja

Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2021