Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Współpraca

Bazy danych:

IPPT PAN jest świadomy wzajemnych szans i korzyści, płynących ze współpracy z innymi ośrodkami. Dlatego koncentruje swoje działania na inicjowaniu, intensyfikacji i wzmacnianiu więzi łączących go zarówno z polską, jak też zagraniczną społecznością naukową.

Partnerami IPPT PAN są przede wszystkim: krajowe i międzynarodowe placówki naukowe (w tym uczelnie akademickie), ośrodki badawczo-rozwojowe oraz stowarzyszenia. Współpraca z nimi przybiera bardzo różnorodne formy: są to np. umowy o współpracy, konsorcja, usługi doradztwa, ekspertyzy, analizy, próby laboratoryjne, a także wspólne publikacje, patenty, edukacja i popularyzacja nauki.

 

Celem współpracy naukowej prowadzonej przez IPPT PAN jest rozwój prowadzonych badań naukowych, edukacja, promocja, integracja środowisk naukowych i upowszechnianie nauki przyczyniające się do rozwoju gospodarki i przemysłu. Realizacja zadań we wspólnym działaniu z wykorzystaniem indywidualnych osiągnięć i kompetencji partnerów daje podstawę do wypracowywania niezwykle ciekawych rozwiązań innowacyjnych a następnie ich wdrożenia. Pozwala na zwiększoną efektywność wykorzystania środków publicznych przeznaczanych na naukę.

Naukowcy z IPPT PAN korzystają z licznych zaproszeń polskich i zagranicznych instytucji naukowych, a podczas licznych wyjazdów wygłaszają gościnne wykłady. W związku z tym, współpraca naukowa realizowana przez pracowników Instytutu często przybiera również formę nieformalną, indywidualną. Warto tu podkreślić, że wiele cennych wyników uzyskuje się w IPPT PAN w ramach wspólnych badań czy działań z partnerami bez podpisania jakiejkolwiek umowy.

O uznaniu dla dorobku wielu naszych pracowników naukowych świadczy m.in. ich udział w znanych polskich i zagranicznych stowarzyszeniach naukowych, członkostwo w komitetach organizacyjnych najważniejszych światowych kongresów i konferencji, a także prestiżowe nagrody, które otrzymują za swoją działalność.

 

Współpraca - Wizyty naukowe gości zagranicznych w IPPT PAN

Nieodłączną częścią strategii i internacjonalizacji Instytutu jest zapraszanie naukowców z różnych ośrodków zagranicznych. Celem organizacji tych wizyt naukowych w IPPT PAN jest usprawnienie wymiany myśli naukowej, rozwój wspólnie prowadzonych badań naukowych, umożliwienie pogłębienia studiów nad konkretnymi tematami badawczymi. Wizyty ułatwiają wspólną pracę nad projektem grantowym lub nad wspólną publikacją, umożliwiają wygłoszenie wykładu, poprowadzenie seminarium, rozwijanie technik doświadczalnych oraz skorzystanie z dostępu do aparatury badawczej czy zasobów bibliotecznych IPPT PAN.

 

Każdego roku, Instytut odwiedza wielu gości zagranicznych i należy podkreślić, że wśród nich jest szereg znakomitych naukowców z renomowanych, zagranicznych ośrodków naukowych z różnych stron świata. Instytut promuje spotkania z wybitnymi gośćmi także wśród swoich polskich partnerów naukowych, żeby wizyty znanych uczonych w IPPT PAN oraz wymiana doświadczenia służyły równolegle pracownikom innych jednostek naukowych i miały charakter integrujący polskie środowisko naukowe.

 

Wizyty naukowe w IPPT PAN są możliwe w ramach:

  • umów bilateralnych
  • międzynarodowych programów badawczych np. programów proponowanych przez Komisję Europejską
  • programów wymiany osobowej studentów i naukowców typu NAWA, ERASMUS+
  • stypendiów
  • indywidualnych zaproszeń

Przykłady realizowanych w IPPT PAN programów współpracy i wymiany:

  • CANALETTO
  • ITHAKA (partnerstwo skupia łącznie 14 instytucji z 7 krajów z 3 kontynentów):

Współpraca opiera się na umowach naukowych z zagranicznymi instytucjami i innymi jednostkami, z którymi dążymy do rozszerzenia zakresu naszych badań. Środki na finansowanie projektów zostały przyznane naszemu Instytutowi przez Narodową Agencję Współpracy Akademickiej, w programie Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe. Więcej: IPPT w programie NAWA.

Relacje z wybranych wizyt gości zagranicznych:

Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024