Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Strona główna

Zostań stypendytą/stypendystką Marie Skłodowska-Curie w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN (IPPT PAN)

MSCA Postdocotral Fellowships

Stypendia podoktorskie w ramach programu Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA PF) adresowane są do naukowców i naukowczyń z tytułem doktora, którzy planują odbyć staż podoktorski za granicą.

Zachęty takie jak:

  • konkurencyjne wynagrodzenie z premiami,
  • badania połączone z programem szkoleniowym,
  • fundusze na prowadzenie badań,
  • międzynarodowa mobilność i networking,
  • współpraca z sektorem nieakademickim

pozwolą na rozwój kariery i zwiększą szanse na zdobycie wymarzonej pracy w przyszłości.

Więcej informacji: LINK

Dlaczego IPPT PAN?

Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (IPPT PAN) jest jednym z największych instytutów technicznych Polskiej Akademii Nauk. Mając na celu prowadzenie wysokiej jakości badań naukowych, angażujemy się w inicjowanie, rozwijanie i umacnianie współpracy pomiędzy przedstawicielami różnych dziedzin gospodarki oraz wybitnymi naukowcami w dziedzinach techniki.

Mamy doświadczenie w realizacji różnorodnych projektów krajowych i międzynarodowych, w tym finansowanych w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie.

Kto może aplikować?

Możesz złożyć wniosek MSCA PF z IPPT PAN jako organizacją goszczącą, jeśli:

  • uzyskałeś/uzyskałaś stopień doktora nie wcześniej niż 8 lat przed terminem zamknięcia konkursu. Okresy przerw w nauce (np. urlop macierzyński/ojcowski, długotrwała choroba, praca poza badaniami naukowymi) nie wliczają się do czasu kwalifikowalności,
  • nie przebywałeś/przebywałaś (studia, praca) w Polsce dłużej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich 36 miesięcy przed zamknięciem konkursu,
  • znajdziesz opiekuna naukowego w IPPT PAN.

MSA PF Master Class w IPPT PAN

Kandydaci i kandydatki, którzy zostaną zaakceptowani przez wybranych superwizorów, zostaną zaproszeni do na dwudniowy Master Class online dotyczący przygotowywania wniosków na początku czerwca 2024 r.

Zapoznaj się z listą opiekunów, sprawdź, kto pasuje do Twojej wiedzy specjalistycznej i skontaktuj się z bezpośrednio z wybraną osobą, aby omówić wspólne złożenie wniosku.

Prosimy o przesłanie potencjalnemu opiekunowi:

  • krótkiego opisu pomysłu na projekt (maks. 2 strony)
  • CV pokazujące dotychczasową edukację oraz główne osiągnięcia badawcze (maks. 3 strony).

Termin składania wniosków upływa 30 maja.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Master Class prosimy o kontakt:

Magdalena Chomicka

 

Lista opiekunów i opiekunek naukowych

Zobacz ofertę IPPT PAN.
Podziel się artykułem:
Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024