Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Aktualności

Czesław M. Rodkiewicz Scholarship Foundation logo

Mgr inż. Oliwia Jeznach, doktorantka z Samodzielnej Pracowni Polimerów i Biomateriałów IPPT PAN została stypendystką fundacji „Czesław M. Rodkiewicz Scholarship Foundation”. Celem fundacji jest jednorazowe dofinansowanie polskich doktorantów w celu ułatwienia im kontynuowania studiów. Stypendia przyznawane są polskim inżynierom prowadzącym badania w dziedzinie powiązania techniki z naukami medycznymi. Profesor Czesław M. Rodkiewicz (1918-2010) stworzył fundusz stypendialny "Czesław M. Rodkiewicz Scholarship Foundation” w 1999 roku. Corocznie dwóch polskich doktorantów otrzymuje stypendia. Do chwili obecnej Fundacja rozdysponowała na stypendia CAD$ 90,000.

Więcej informacji na temat fundacji i laureatów znajduje się na stronie internetowej https://www.cmrsf.ca/Laureaci.htm

mgr inż Oliwia Jeznach

Mgr inż. Oliwia Jeznach jest pracownikiem Samodzielnej Pracowni Polimerów i Biomateriałów IPPT PAN. Jest absolwentką Politechniki Poznańskiej (2015) i Politechniki Warszawskiej (2016), gdzie ukończyła studia magisterskie w zakresie inżynierii materiałowej. Studia doktoranckie realizuje w IPPT PAN od października 2016 roku, w Samodzielnej Pracowni Polimerów i Biomateriałów pod opieką promotora i kierownika pracowni, prof. Pawła Sajkiewicza. Obecnie przygotowuje pracę pt.: „Funkcjonalizacja powierzchni włókien poliestrowych za pomocą reakcji aminolizy i przyłączania żelatyny do zastosowań w inżynierii tkankowej”.

W pracy badawczej zajmuje się modyfikacją powierzchni włókien polimerowych wytwarzanych metodą elektroprzędzenia dla celów inżynierii tkankowej, w szczególności funkcjonalizacją włókien za pomocą reakcji aminolizy i przyłączaniem białek zawierających sekwencje RGD.

Doktorantka IPPT PAN ma na swoim koncie już wcześniejsze sukcesy. W 2019 roku Oliwia Jeznach została nagrodzona trzymiesięcznym stypendium Fundacji Kościuszkowskiej. W ramach niniejszego stypendium laureatka prowadziła badania na Wydziale Inżynierii Biomedycznej Uniwersytetu Tufts w Medford, w grupie prof. Davida Kaplana zajmującej się zastosowaniem biopolimerów w inżynierii tkankowej. W trakcie pobytu doktorantka zdobyła doświadczenie w zakresie przyłączania jedwabiu do powierzchni włókien poliestrowych oraz prowadzenia badań komórkowych na biomateriałach.
Podziel się artykułem:
Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2021