Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Aktualności

Prof. Michał Kleiber został wyróżniony przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zaszczytnym tytułem Honoris Causa tej uczelni. Uroczystość nadania tytułu odbyła się w dniu 18 października 2021 roku w Audytorium im. prof. Stanisława Skoczowskiego na Wydziale Elektrycznym ZUT.

Profesor został uhonorowany za „nieprzeciętne osiągnięcia naukowe i organizacyjne, ogromny wkład w rozwój i promocję badań, współpracę naukową oraz kształcenie młodej kadry Politechniki Szczecińskiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie”.

Prof. Michał Kleiber

Prof. Michał Kleiber jest jednym z najwybitniejszych polskich uczonych w zakresie mechaniki konstrukcji i materiałów oraz zastosowań nowoczesnych technik komputerowych w badaniach naukowych. Z Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN Profesor jest nieprzerwanie związany od 1971 roku, w tym czasie w latach 1995 – 2006 był Dyrektorem Instytutu. Obecnie jest członkiem Rady Naukowej Instytutu oraz profesorem Zakładu Informatyki i Nauk Obliczeniowych. Jest również redaktorem czasopisma “Computer Assisted Methods in Engineering and Science – CAMES”. W 1994 roku został redaktorem naczelnym czasopisma naukowego „Archives of Computational Methods in Engineering” oraz członkiem zarządu “International Association of Computational Mechanics”. W 2017 roku, Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Organizacji Naukowej "The European Community on Computational Methods in Applied Sciences" (ECCOMAS) wybrało prof. Michała Kleibera na Prezydenta ECCOMAS.

Uroczystości przewodniczył prof. Jacek Wróbel, rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego (ZUT).

Z wielką satysfakcją przyjąłem decyzję wysokiego Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie o uhonorowaniu prof. Michała Kleibera zaszczytnym tytułem doktora honoris causa naszej uczelni. Prof. Kleiber jest wybitnym specjalistą w zakresie mechaniki, a także osobą niezwykle zasłużoną dla środowiska naukowego oraz otoczenia gospodarczego. Należy do osób wielce zasłużonych dla Polskiej Akademii Nauk. Jego działalność związana jest z metodami obliczeniowymi mechaniki, nieliniową mechaniką ciał stałych, mechaniką układów o własnościach losowych, informatyką i matematyką stosowaną, w tym modelowaniem i symulacją komputerową, metodami numerycznymi oraz metodami sztucznej inteligencji – powiedział.

Laudację wygłosił prof. Ryszard Buczkowski, kierownik katedry Mechaniki Konstrukcji, Wydziału Techniki Morskiej i Transportu ZUT, który podkreślił zarówno osiągnięcia naukowe Laureata, jak i jego aktywność związaną z pracą publiczną i państwową.

uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa ZUT

Autor zdjęć: Jerzy Undro

Nowy Doktor Honoris Causa ZUT mówił w swoim przemówieniu o innowacyjności. Przypomniał, iż nauki ścisłe, przyrodnicze i społeczne badają świat takim jakim jest, inżynierowie tworzą świat jakiego dotychczas nie było.

Innowacyjność to synergia wiedzy i umiejętności, przedsiębiorczości, przemyślanych regulacji i powszechnej wiary w znaczenie ludzkiej kreatywności. Silna, powszechna kultura innowacyjności jest kluczem do stworzenia konkurencyjnej gospodarki – powiedział Laureat.

Zyskanie szerokiego społecznego wsparcia dla kreatywności myślenia i innowacyjności działania to jedyna polska szansa na stabilny wzrost gospodarczy na poziomie 5 proc. i sprostanie szerokim społecznym aspiracjom – dodał.

Swoje przemówienie Prof. M. Kleiber zakończył słowami: Wspólny sukces zależy w pierwszym rzędzie od naukowców i inżynierów – od ich wiedzy, kreatywności i przedsiębiorczości.

W imieniu całej społeczności IPPT PAN serdeczne życzenia Laureatowi złożył obecny na uroczystości prof. Tadeusz Burczyński, dyrektor Instytutu. Wyraził wielkie uznanie dla osiągnięć naukowych i organizacyjnych Laureata dla rozwoju nauki w Polsce i życzył Profesorowi, aby pozostał nadal niespokojnym umysłem i długo służył nam swoją wiedzą, i doświadczeniem.
Podziel się artykułem:
Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2022