Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Aktualności

W lipcu 2018 r. Komisja Europejska, w ramach konkursu H2020-MSCA-RISE-2018 Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (MSCA RISE), przyznała 1 099 400,- Euro projektowi "iP-OSTEO – Aktywne Chrzęstno-Kostne Rusztowania z Nanowłókien Obsiane Indukowanymi Pluripotentnymi Komórkami Macierzystymi”. Koordynatorem projektu jest dr Eva Filova, kierownik Zakładu Inżynierii Tkankowej Instytutu Medycyny Doświadczalnej Czeskiej Akademii Nauk; ekspert w dziedzinie regeneracji ubytków chrzęstno-kostnych z użyciem hydrożeli i nanowłókien. IPPT PAN będzie reprezentowany przez dr. inż. Tomasza Kowalczyka z Samodzielnej Pracowni Polimerów i Biomateriałów (SPPB) eksperta w dziedzinie medycznych zastosowań elektroprzędzenia. Przewidywany czas trwania projektu to 4 lata od jesieni 2018 r.

Projekt iP-OSTEO koncentruje się na rozwoju nowych rusztowań opartych na komórkach do naprawy kości i chrząstki u pacjentów o słabej zdolności do regeneracji. System zapewni nowatorskie leczenie starszym pacjentom, dla których obecne metody komórkowe i bezkomórkowe są nieskuteczne. iP-OSTEO będzie realizowany w ramach międzynarodowego i interdyscyplinarnego programu szkoleniowego prowadzonego przez 7 firm (MŚP) i 7 instytucji akademickich z obszaru Unii Europejskiej. Działania obejmą tworzenie sieci kontaktów, badania, szkolenia, warsztaty i oddelegowania.

Instytucje akademickie biorące udział w projekcie:

1. Instytut Medycyny Doświadczalnej Czeskiej Akademii Nauk (Praga, Republika Czeska) zajmuje się medycyną regeneracyjną, biologią komórki, tworzeniem systemów dostarczania leków oraz rusztowań do regeneracji tkanek miękkich i twardych (skóry, opatrunków do operacji jamy brzusznej, chrząstki, kości, ścięgien). Nowe materiały testowane są pod kątem zgodności biologicznej in vitro. Regenerację tkanek ocenia się na modelach zwierzęcych: myszach, szczurach, królikach, świniach miniaturowych oraz świniach.

2. Zakład Inżynierii Materiałowej; Wydział Audi Hungaria Uniwersytetu Istvana Szechenyi’ego (Gyor, Węgry) zajmuje się modelowaniem komputerowym, drukiem 3D, tomografią komputerową, syntezą nanocząstek i modelowaniem interakcji cząstek. Dysponuje najnowocześniejszymi laboratoriami i sprzętem w zakresie technik 3D i badań materiałów.

3. Bioneer A/S (Hørsholm, Dania) jest innowacyjną organizacją non-profit; filią Duńskiego Uniwersytetu Technicznego, zajmuje się badaniami i usługami w zakresie biomedycyny i biotechnologii, opracowaniem i wdrażaniem technologii w systemach modelowych in vitro.

4. University College London (UCL, Londyn, Wielka Brytania) cieszy się światową renomą w badaniach naukowych, jest czołową uczelnią brytyjską i zajmuje obecnie 7. miejsce w rankingu uniwersytetów QS World University. Roczne dochody UCL z badań wynoszą 530 milionów euro. UCL jest jednym z wiodących beneficjentów grantów w ramach europejskich programów ramowych, z ponad 325 projektami w ramach programu "Horyzont 2020" i 700 projektami finansowanymi w ramach siódmego programu ramowego (FP7). UCL uczestniczyło w ponad 260 projektach programu Marie Curie.

5. Uniwersytet Nauk Stosowanych Rhine-Waal (HSRW, Kleve i Kamp-Lintfort, Niemcy) kształci 7300 studentów w 25 programach licencjackich i jedenastu magisterskich w dziedzinie nauk ścisłych; ze szczególnym naciskiem położonym na badania interdyscyplinarne i stosowane. Misją HSRW jest transfer wiedzy i doświadczenia w zakresie nauczania i badań oraz ścisła współpraca z przemysłem.

6. Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (IPPT PAN), Samodzielna Pracownia Polimerów i Biomateriałów (SPPB) – posiada duże doświadczenie w medycznych zastosowaniach elektroprzędzenia.

7. Fraunhofer-Gesellschaft (Niemcy) jest wiodącą europejską organizacją prowadzącą badania stosowane. Działalność badawczą prowadzą 72 instytuty i jednostki badawcze w Niemczech. Fraunhofer-Gesellschaft zatrudnia ponad 25 000 pracowników; posiada roczny budżet na badania w wysokości 2,3 miliarda euro, głównie z umów z przemysłem i projektów badawczych finansowanych ze środków publicznych.

Przemysłowi uczestnicy projektu

1. InoCure (Praga, Czechy) – zajmuje się opracowaniem systemów dostarczania leków i rusztowań biomedycznych.

2. OSPIN (Berlin, Niemcy), zajmuje się automatyzacją i przeskalowaniem do warunków przemysłowych produkcji sztucznych tkanek i narządów.

3. BIOFABICS Lda (Vizela, Portugalia) – zajmuje się trójwymiarowymi biologicznymi analogami tkanek.

4. OrthoSera GmbH (Krems an der Donau, Austria) – zajmuje się medycyną regeneracyjną, użyciem aktywnych składników surowicy krwi tworzenia graftów kości, leczenia zapaleń kości i stawów oraz zastosowań stomatologicznych.

5. SCINUS (Bilthoven, Holandia) – zajmuje się opracowaniem innowacyjnej technologii platformy bioreaktora mającej na celu zastąpienie konwencjonalnej hodowli komórek w płytkach do hodowli tkankowej.

6. Corticalis AS (Oslo, Norwegia) – zajmuje się produkcją implantów i materiałów do przeszczepów kostnych oraz badaniem jakości i stabilności materiałów.

7. LLS ROWIAK LaserLabSolutions (Hannover, Niemcy) – zajmuje się innowacyjnymi instrumentami laserowymi do sterowanej obrazem obróbki tkanek i manipulowania komórkami.
Podziel się artykułem:
Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024