Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Aktualności

PRO DOK

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN został uznany za najbardziej prodoktorancki Instytut Polskiej Akademii Nauk.

Jest to kolejny raz, gdy IPPT PAN został wyróżniony tym zaszczytnym tytułem za prowadzenie kształcenia na najwyższym poziomie w ramach studiów doktoranckich.

W tegorocznym konkursie oceniane były m.in. organizacja rekrutacji, program, przyznawanie stypendiów doktoranckich, prowadzenie badań naukowych doktorantów, wspieranie współpracy międzynarodowej doktorantów, przygotowanie profesjonalnej pomocy prawnej, zapewnienie możliwości udziału przedstawicieli doktorantów w instytutowych gremiach, a także potencjał naukowy, efektywność naukowa i umiędzynarodowienie.

nagroda

IPPT PAN ma olbrzymi potencjał i wieloletnie doświadczenie. Rozpoczął prowadzenie kształcenia doktorantów już w roku 1968, jako jeden z pierwszych instytutów Polskiej Akademii Nauk.

Obecnie zarządza dwoma szkołami doktorskimi: Szkołą Doktorską IPPT PAN oraz Szkołą Doktorską TIB PAN. Szkoły Instytutu prowadzą kształcenie w szczególności w dyscyplinach, w których IPPT PAN posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych. Są to:

 • Inżynieria mechaniczna
 • Informatyka techniczna i telekomunikacja
 • Inżynieria materiałowa
 • Inżynieria biomedyczna
 • Automatyka, elektronika i elektrotechnika

W Szkole Doktorskiej IPPT PAN podstawowymi dyscyplinami naukowymi są:

 • Inżynieria mechaniczna
 • Informatyka techniczna i telekomunikacja
 • Inżynieria materiałowa
 • Inżynieria biomedyczna
 • Automatyka, elektronika i elektrotechnika

W Szkole Doktorskiej Technologii Informatycznych i Biomedycznych (TIB) Instytutów PAN podstawowymi dyscyplinami naukowymi są:

 • Informatyka techniczna i telekomunikacja
 • Inżynieria biomedyczna
 • Nauki medyczne

Szczegółowe informacje na temat Szkoły Doktorskiej TIB PAN znajdują się na stronie: http://tib.ippt.pan.pl/ oraz informacje na temat Szkoły Doktorskiej IPPT PAN znajdują się na stronie: https://www.ippt.pan.pl/szkola-doktorska

Organizatorem konkursu PRODOK oceniającego kształcenie doktorantów w instytutach PAN oraz uczelni jest Krajowa Reprezentacja Doktorantów. Konkurs organizowany jest każdego roku i jego celem jest wyłonienie uczelni oraz instytutu Polskiej Akademii Nauk, które stwarzają najlepsze warunki do kształcenia doktorantów oraz promowanie dobrych praktyk w zakresie wspierania działalności naukowej młodych naukowców.

Drugie miejsce w tegorocznej edycji konkursu, w kategorii instytutów PAN, zajął Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w 20 listopada 2021 roku w auli budynku dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warszawskiego podczas konferencji „Model funkcjonowania szkół doktorskich” połączonej z jubileuszem Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Na uroczystości, IPPT PAN reprezentowali: prof. Tomasz Szolc – kierownik Szkoły Doktorskiej IPPT PAN oraz doktorant Kamil Opiela – z-ca przewodniczącego Samorządu Doktoranckiego w IPPT PAN.

wręczenie nagród

Zdjęcie: KRD

Podczas uroczystości zostały przyznane i wręczone:

 • 3 nagrody w Kategorii na „Najbardziej prodoktorancka Uczelnia w Polsce”;
 • 2 wyróżnienia w Kategorii na „Najbardziej prodoktorancka Uczelnia w Polsce”;
 • 1 nagroda specjalną w Kategorii na „Najbardziej prodoktorancka Uczelnia w Polsce”;
 • 2 nagrody w kategorii na „Najbardziej prodoktorancki Instytut PAN”;
 • 5 nagród w kategorii na „Najlepszy Samorząd Doktorancki”.

Najbardziej prodoktoranckimi uczelniami w Polsce ogłoszono następujące uczelnie: Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Śląska oraz Uniwersytet Szczeciński. Wyróżnienia w tej kategorii otrzymały Politechnika Wrocławska oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie otrzymał nagrodę specjalną.

Za najlepszy Samorząd Doktorantów uznano jednocześnie Samorząd Doktorantów Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Samorząd Doktorantów Politechniki Wrocławskiej. Drugie miejsce zajął Samorząd Doktorantów z Uniwersytetu Łódzkiego. Trzecie miejsce należy równocześnie do Samorządu Doktorantów z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Samorządu Doktorantów z Politechniki Śląskiej.

Konkurs PRODOK 2021 został objęty patronatem oraz wsparciem merytorycznym przez: Ministerstwo Edukacji i Nauki, Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich, prezesa Polskiej Akademii Nauk, rektora Szkoły Głównej Handlowej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Fundację Edukacyjną Perspektywy, przewodniczącego Rady Naukowego Centrum Badań i Rozwoju, dyrektora Biura Programów dla Instytucji w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Dyplom IPPT PAN – do pobrania pdf
Podziel się artykułem:
Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2022