Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Aktualności

Pracownia Zaawansowanych Materiałów Kompozytowych IPPT PAN ma przyjemność poinformować, że w dniach od 23 do 25 maja 2023 r. w siedzibie IPPT PAN odbędzie się III coroczne spotkanie projektu międzynarodowego pn. “Atomic Design of Carbon Materials for New Normal Society” (AtomDeC) realizowanego przy współpracy krajów grupy wyszehradzkiej (Polski, Węgier, Czech oraz Słowacji) oraz Japonii. Projekt jest finansowany ze środków Japan Science and Technology Agency JST SICORP Grant No. JPMJSC2112 (Japonia), Ministerstwa Szkolnictwa, Młodzieży i Sportu (Republika Czeska), ERA-NET COFUND/EJP COFUND Programme przy współfinansowaniu przez Unię Europejską programu Horyzont 2020 (Węgry), Słowacką Akademię Nauk (Słowacja), oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju NCBR V4-Japan/2/17/AtomDeC/2022 (Polska).

W ramach powyższego spotkania, w imieniu koordynatorów Projektu, chcielibyśmy serdecznie zaprosić Państwa do udziału w następujących otwartych seminariach:

  • Progress in atomic-level analysis and synthesis of sp2-carbon materials by Prof Hirotomo Nishihara, Advanced Institute for Materials Research (AIMR), Tohoku University (TU), Sendai, Tohoku, Japonia, 23.05.2023 r., : 9:45-10:45;
  • Carbon as catalyst, catalyst support, and catalyst promotor for oxygen reduction reaction by Prof Diego Cazorla- Amorós, University of Alicante, Alicante, Hiszpania, 23.05.2023 r., godz.: 11:15-12:15;
  • Examples of Intercalated 2D Materials by Prof Siegfried Eigler, Freie Universität Berlin, Niemcy, 24.05.2023 r., godz.: 11:00-12:00.

Wszystkie wykłady odbędą się w Audytorium Wacława Olszaka na II piętro, IPPT PAN.

Serdecznie zapraszamy.

logo

O projekcie:

AtomDeC

Pojęcie “Nowa Rzeczywistość” pojawia się przy określeniu celów gospodarczych i ekonomicznych po kryzysie finansowym w 2008 roku. Obecnie, odnośni się także do zmieniającego się stylu życia w trakcie pandemii COVID19. Zaproponowany Projekt związany jest z „Społeczeństwem Nowej Rzeczywistości” poprzez przyczynianie się do tworzenia zmodernizowanego, skoncentrowanego na jednostce społeczeństwa (Japanese “Society 5.0”), gdzie nowe technologie służą zrównoważonemu rozwojowi, łagodzą groźbę przyszłych pandemii i służą dobru człowieka.

Aby osiągnąć te cele, nowoczesne technologie muszą podlegać ciągłemu rozwojowi i ulepszeniom prowadzącym do zmaksymalizowania zrównoważonego rozwoju wraz z rygorystycznym przestrzeganiem praw związanych z ochroną środowiska.

Koncepcja naszych badań na tle globalnych założeń rozwoju, opiera się na eksploracji zaawansowanych materiałów opartych na węglu (tzw. Carbon-Based Materials). CBM-y są kluczowe w codziennych zastosowaniach i urządzeniach: bateriach, generatorach prądu, konwerterach energii, urządzeniach mobilnych, materiałach konstrukcyjnych, filtrach środowiskowych, ochronie zdrowia i produktach medycznych.

Konsorcjum tworzą przedstawiciele trzech kontynentów: każdego kraju V4, Japonii i USA. Wspólna siła naukowa koncentruje się na zaawansowanych materiałach CBM, stosując się do koncepcji „atomic design”, co było trudne do osiągnięcia w przypadku materiałów węglowych o nieuporządkowanej/amorficznej strukturze. Nasze zintegrowane pakiety robocze będą wykonywane przez ekspertów w dziedzinie syntezy, analizy i teorii, co uwiarygodnia wdrożenie koncepcji tworzenia materiałów CBM od poziomu atomu.

Konsorcjum bezpośrednio nawiązuje do „Join Call” związanego z rozwojem zaawansowanych materiałów stosowanych w trudnych warunkach środowiskowych, elektronice, elementach związanych z odzyskiwaniem energii z otoczenia (tzw. Energy Harvesting) np. magazynowaniem paliw, elastycznymi elektrodami, superkondensatorami, przewodzącymi cienkimi warstwami, mikroelektroniką oraz materiałami aktywnymi optycznie o wysokiej stabilności struktury. Unikalne właściwości mechaniczne porowatych CBM’ów oraz nasze wspólne doświadczenie w badaniach pozwolą na stworzenie materiałów związanych z COVID19, takich jak przykładowo filtry antywirusowe.

Kierownikiem projektu w IPPT PAN jest dr. Amrita Jain z Pracowni Zaawansowanych Materiałów Kompozytowych Zakładu Mechaniki Materiałów.
Podziel się artykułem:
Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024