Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Aktualności

Projekt IPPT PAN pt.: „AD-RESCUE - Innowacyjny, adaptacyjny skokochron do bezpiecznej ewakuacji ludzi”, finansowany w ramach programu LIDER NCBR, wszedł w końcową fazę realizacji. We wrześniu 2022 r. została podpisana umowa o współpracy pomiędzy IPPT PAN i producentem skokochronów, firmą Rekord Rescue sp. z o.o., która posiada silną pozycję na rynku producentów sprzętu ratowniczego. Wspólne działania obejmują implementację adaptacyjnych zaworów upustowych na konstrukcji poduszek ratowniczych użytkowanych przez Państwową Straż Pożarną (PSP) do ewakuacji i asekuracji osób na wysokości.

W czerwcu 2023 r. badacze z IPPT PAN wspólnie z przedstawicielami Rekord Rescue promowali wyniki projektu na IV Międzynarodowych Targach Sprzętu i Wyposażenia Straży Pożarnej i Służb Ratowniczych IFRE-EXPO 2023 w Kielcach. Nowy skokochron GTX-S1-ADAPT, opracowany na bazie konstrukcji producenta oraz wynalazku zgłoszonego przez IPPT PAN do ochrony patentowej, wzbudził zainteresowanie środowiska pożarniczego. Proponowane rozwiązanie stanowić będzie innowację w skali światowej, ponieważ do chwili obecnej wszystkie dostępne na rynku skokochrony działają w sposób całkowicie pasywny. W przeciwieństwie do nich skokochron GTX-S1-ADAPT będzie zapewniał adaptację odpowiedzi dynamicznej do aktualnych warunków uderzenia, tj. masy i prędkości ewakuowanej osoby. Urządzenie jest wynikiem prac zrealizowanych przez zespół projektowy w składzie: dr inż. Rami Faraj, dr inż. Błażej Popławski, mgr inż. Tomasz Kowalski, Jan Całka, mgr inż. Dorian Gabryel i mgr inż. Krzysztof Hinc. Technika adaptacji wykorzystywana w urządzeniu uwzględnia niepewności procesu i pomiaru parametrów uderzenia. Autorska metoda została opisana w artykule opublikowanym w czasopiśmie Engineering Structures. Oryginalne badania objęły zarówno modelowanie i symulacje numeryczne skokochronów o stelażu pneumatycznym, badania eksperymentalne i walidację modeli w oparciu o demonstratory laboratoryjne, jak i opracowanie prototypu w pełnej skali.

W obecnej chwili prototyp autorskiego urządzenia jest przygotowywany do niezależnych badań, które zostaną zrealizowane przez jednostkę CNBOP-PIB odpowiedzialną za procesy dopuszczenia sprzętu ratowniczego do użytkowania w PSP.

 


Ilustracje 1 i 2 : Demonstrator skokochronu adaptacyjnego wykonanego w skali 1:2 podczas prób zrzutowych podatnych manekinów strażackich wykonywanych na wieży zrzutowej ustanowionej na terenie IPPT PAN

Ilustracje 3 i 4: Skokochron GTX-S1 podczas prób zrzutowych ze sztywnym manekinem i autorskim loggerem danych oraz model numeryczny skokochronu wykorzystany do walidacji eksperymentalnej

 

Ilustracja 5: Wartości przyspieszeń zmierzonych podczas przykładowych prób zrzutowych wykonanych na skokochron GTX-S1 w eksperymencie i w symulacji komputerowej.

 

Na zdjęciu: Przedstawiciele IPPT PAN przy skokochronie GTX-S1, od lewej: dr inż. Rami Faraj (kierownik projektu), dr inż. Błażej Popławski

Poniżej materiały promocyjne zredagowane przez firmę REKORD RESCUE:

Rollup

SKOKOCHRON
Podziel się artykułem:
Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2023