Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Aktualności

8 marca 2024 roku odbyła się konferencja „CePT – platformą rozwoju innowacyjnej biomedycyny 2024”. Spotkanie umożliwiło uczestnikom zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami w biomedycynie, planowanymi kierunkami rozwoju oraz odwiedzenie stoisk wiodących instytucji w strefie wystawienniczej.

Organizatorami tego wydarzenia byli członkowie konsorcjum CePT, w tym: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Instytut Wysokich Ciśnień PAN, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN oraz Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Neckiego PAN.

Wydarzenie wspierali partnerzy i patroni, w tym: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Minister Nauki, Minister Zdrowia, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Agencja Badań Medycznych, Medycyna Praktyczna oraz „Rzeczpospolita”.

Konferencję otworzył Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong, a główną sesję poprowadził Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk. W konferencji wziął udział również Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Maciej Gdula oraz Wojewoda Mazowiecki, Mariusz Frankowski.

Debaty dotyczyły m.in. „Siły translacyjnej badań podstawowych”, z udziałem prof. Tadeusza Burczyńskiego, Dyrektora IPPT PAN, oraz „Roli inżynierii w rozwoju medycznym”, gdzie głos zabrała dr hab. inż. Agnieszka Pręgowska.

W III sesji „Quo vadis biomedicine” prelegentami z IPPT PAN byli:

  • dr inż. Hanna Piotrzkowska-Wróblewska ("Ultrasonografia ilościowa, nowe narzędzie do monitorowania chemioterapii neoadjuwantowej u pacjentek z rakiem piersi")
  • dr inż. Dorota Kołbuk-Konieczny ("Badania podstawowe i przedkliniczne na drodze opracowania implantów do regeneracji więzadeł kolanowych")

W trakcie konferencji przedstawiono również postery przygotowane przez kilka zespołów badawczych z IPPT PAN, obejmujące prace Zakładu Ultradźwięków, Zakładu Biosystemów i Miękkiej Materii oraz Samodzielnej Pracowni Polimerów i Biomateriałów.

Konferencja została sfinansowana ze środków Programu „Doskonała Nauka II”, a honorowym patronem była Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Zachęcamy do oglądania zdjęć dokumentujących udział pracowników z IPPT PAN w konferencji.

Wydarzenie "CePT – Platforma Rozwoju Innowacyjnej Biomedycyny 2024" nie było jedynym, towarzyszyła mu również konferencja prasowa, która odbyła się 6 marca w Polskiej Agencji Prasowej. W wydarzeniu uczestniczyło około 100 osób, a główną tematyką były postępy w medycynie, szczególnie w obszarach nowych terapii i nowoczesnej diagnostyki.

 
Podziel się artykułem:
Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024