Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Aktualności

Dr Dorota Kołbuk-Konieczny z Samodzielnej Pracowni Polimerów i Biomateriałów IPPT PAN została laureatką konkursu Small Grant Scheme 2020 finansowanego z funduszy norweskich w ramach Programu „Badania Stosowane” Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Tytuł projektu to „Badania przedkliniczne implantu do rekonstrukcji więzadła krzyżowego z substytutem regeneracji kości”, akronim: BioLigaMed.

Dr Dorota Kołbuk-Konieczny ukończyła studia magisterskie na kierunku Inżynieria Materiałowa Politechniki Warszawskiej oraz studia doktoranckie w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (IPPT PAN). Pani Doktor jest absolwentką programu Socrates-Erasmus (Institute of Air Handling and Refrigeration oraz Dresden University of Technology, Niemcy), programu SCIEX (EMPA St. Gallen, Szwajcaria) oraz Top500 Innovators Program (Cambridge University and Oxford University Wielka Brytania).

laureatka dr Dorota Kołbuk-Konieczny

Obecnie, Laureatka jest jest adiunktem w Samodzielnej Pracowni Polimerów i Biomateriałów IPPT PAN. Związana jest z badaniami nad strukturą molekularną polimerów i biomateriałów, oraz inżynierią tkankową- opracowywaniem rusztowań do regeneracji więzadeł, chrząstek i kości. Uczestniczyła w licznych szkoleniach z zakresu transferu technologii, badań przedklinicznych i regulacji prawnych wyrobów medycznych, zarządzania badaniami oraz komercjalizacji. Jej wyniki naukowe były prezentowane na kilkunastu międzynarodowych konferencjach i publikowane w renomowanych czasopismach naukowych.

 

 

Celem projektu jest opracowanie prototypu implantu do rekonstrukcji i regeneracji więzadła krzyżowego przedniego oraz weryfikacja jego funkcji biologicznych w warunkach przedklinicznych. Opracowany prototyp implantu będzie miał właściwości biomimetyczne. Biokompatybilność implantu zostanie zweryfikowana w badaniach in-vitro, a badania przedkliniczne zostaną przeprowadzone na małych i dużych zwierzętach w zaprzyjaźnionych ośrodkach.
Obecnie w przypadku znacznych uszkodzeń więzadeł i ścięgien standardową metodą leczenia jest stosowanie autoprzeszczepów. W niektórych przypadkach autoprzeszczepy są zastępowane przez pozbawione komórek przeszczepy allogeniczne lub pochodzenie zwierzęcego. Uważane na „zloty standard” przeszczepy autogeniczne nie przynoszą oczekiwanych efektów. Z tego powodu ogólnym celem dzisiejszych badań jest opracowanie innowacyjnych, polimerowych implantów. Implant powinien zapewniać biokompatybilność, porowatość otwartą, dobre właściwości mechaniczne, bioaktywność i skutecznie zastępować funkcje naturalnego więzadła. Musi być w stanie pracować w obecności „agresywnego” środowiska stawu kolanowego. Z tego powodu struktura implantu powinna być stabilna w czasie regeneracji więzadła oraz migracji komórek. Wśród dostępnych na rynku implantów do odbudowy więzadła krzyżowego przedniego oraz tych, które są badane w literaturze wykorzystuje się głównie syntetyczne włókniny oraz plecionki. Ponadto w literaturze pojawił się nowy trend, który łączy zalety różnych technik tworzenia sztucznych implantów w celu uzyskania hybrydowej struktury naśladującej strukturę i właściwości mechaniczne naturalnych ACL (informacje o postępach projektu na stronie: ligamed.ippt.pan.pl).

Narodowe Centrum Badań I Rozwoju jest operatorem programu „Badania Stosowane” realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021. Celem projektu Small Grant Scheme 2020 są badania aplikacyjne w inżynierii i naukach technicznych, w tym: inżynieria lądowa; elektrotechnika, elektronika, inżynieria informacyjna; Inżynieria mechaniczna; Inżynieria chemiczna; inżynieria materiałowa; Inżynieria medyczna; inżynieria środowiska; biotechnologia środowiskowa; biotechnologia przemysłowa; nanotechnologia; inne nauki inżynieryjne i techniczne. Ze względu na specyfikę konkursu, kierownikiem projektu w konkursie Small Grant Scheme 2020 mogą zostać wyłącznie kobiety-naukowcy. Lista laureatów dostępna jest na stronie: https://www.gov.pl/web/ncbr/small-grant-scheme-2020-call
Serdecznie gratulujemy pozostałym laureatom!

 
Podziel się artykułem:
Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2021