Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Aktualności

Dr Hanna Piotrzkowska-Wróblewska zajęła I miejsce w XI konkursie LIDER Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Podczas uroczystej gali, która odbyła się w dniu 24 lutego 2021 roku, podkreślano wartość i innowacyjność prowadzonych przez nią badań w diagnostyce raka piersi.

Dr Hanna Piotrzkowska-Wróblewska jest obecnie adiunktem w Pracowni Mikroskopii Akustycznej w Zakładzie Ultradźwięków IPPT PAN. Ukończyła Studia Doktorskie w IPPT PAN w 2012 roku i w 2013 roku obroniła rozprawę doktorską pt.: ”Wyznaczanie parametrów akustycznych skóry ludzkiej in vivo za pomocą ultradźwięków wysokiej częstotliwości”. Była promotorem pomocniczym pracy doktorskiej Olgi Doubroviny “Wavelet analysis of ultrasonic signals in soft tissue structure characterization” (2019). Realizowała lub współrealizowała wiele interdyscyplinarnych projektów badawczych.

pracownia dr. Hanny Piotrzkowskiej-Wróblewskiej

Doświadczenie zawodowe, które zdobyła podczas prowadzenia badań obejmuje wykorzystanie technik ultrasonograficznych zarówno w diagnostyce dermatologicznej (prototypowy ultrasonograf zaprojektowany w IPPT został przekazany lekarzom, którzy wykorzystali go do wizualizacji tkanek skóry i rejestracji danych w postaci surowych ech ultradźwiękowych), jak i w diagnostyce zmian ogniskowych tarczycy i zmian ogniskowych piersi.

Prowadzenie skutecznej diagnostyki raka piersi staje się coraz bardziej istotnym wyzwaniem medycznym. Rak piersi jest drugim co do częstości występowania rakiem na świecie i najczęstszym rakiem wśród kobiet. Rocznie diagnozuje się ponad 2 miliony nowych przypadków raka piersi, co stanowi 25% wszystkich nowotworów. Chociaż ten rodzaj nowotworu występuje na całym świecie, jego zapadalność jest szczególnie wysoka w krajach rozwiniętych. W Unii Europejskiej w 2019 roku odnotowano 404 920 nowych przypadków (w tym w Polsce około 19 tys.).

Cele nowych planów badawczych dr Hanny Piotrzkowskiej-Wróblewskiej, stanowią odpowiedź na potrzebę zarówno pacjentek, u których zdiagnozowano raka piersi jak i środowisk onkologicznych. W chwili obecnej pacjentki, które leczone są w pierwszym etapie za pomocą chemioterapii neoadjuwantowej (przedoperacyjnej), poddawane są terapii przez wiele tygodni – otrzymując w tym czasie kolejne dawki toksycznych terapeutyków - bez jakiejkolwiek kontroli czyli bez pewności, że leczenie przynosi pożądane rezultaty. W wyniku takiego stanu rzeczy istnieje m.in. grupa chorych nieodpowiadająca na leczenie, u których chemioterapia kontynuowana jest przez długi okres czasu zbędnie. W konsekwencji u tych pacjentek w znacznym stopni zmniejsza się szanse na wydłużenie życia oraz wyleczenie.

Dzieje się tak ponieważ powszechnie dostępne oraz stosowane metody diagnostyczne, stosowane w celu monitorowania skuteczności chemioterapii, bazują na obrazowaniu i wymiarowaniu rozmiarów guza. Tymczasem należy zdać sobie sprawę z faktu, że w przypadku pozytywnej odpowiedzi na leczenie, do pierwszych zmian dochodzi na poziomie mikrostruktury tkanek patologicznych, zmniejszenie wymiarów guza obserwowane jest z opóźnieniem, zazwyczaj dopiero kilka tygodni po rozpoczęciu terapii.

Dr Hanna Piotrzkowska-Wróblewska tłumaczy, że rozwiązanie, które stanowić będzie efekt końcowy planowanego przez nią projektu, to narzędzie bazujące na ultrasonografii czyli technice znanej, powszechnej, dostępnej oraz akceptowalnej przez środowiska medyczne. Wykorzystanie fal ultradźwiękowych w zupełnie nowatorski sposób, poprzez wykorzystanie ultrasonografii ilościowej umożliwi charakteryzowanie tkanek na poziomie mikrostruktury a tym samym umożliwi w sposób nieinwazyjny i bezpieczny dla pacjenta na monitorowanie zmian zachodzących w guzie pod wpływem chemioterapii neoadjuwantowej po każdy kolejnym kursie podania leku. Możliwe stanie się zatem wyodrębnienie pacjentek odpowiadających oraz nieodpowiadających na leczenie i dostosowanie terapii indywidualnie w zależności od reakcji. W konsekwencji, możliwa stanie się personalizacja zastosowanego modelu leczenia, w taki sposób aby zmaksymalizować szanse pacjentki na wyleczenie.

obrazy ultrasonograficzne 1

Obrazy ultrasonograficzne B-mode z nałożonymi na nie obrazami parametrycznymi IBSC wyznaczone dla pacjenta nie odpowiadającego na NAC przed (a) i tydzień po każdym cyklu chemioterapii (b-f). Niebieski kolor oznacza niskie wartości IBSC, czerwony wysokie wartości

obrazy ultrasonograficzne 2

Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2021