Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Aktualności

IPPT PAN został uhonorowany Medalem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (TNW) z okazji 70-lecia działalności. Ceremonia wręczenia medalu odbyła się w dniu 28 września 2023 roku. Medal wręczył prof. Jerzy Langer, Prezes Towarzystwa. W uzasadnieniu przyznania tego zaszczytnego wyróżnienia Pan Prezes, podkreślił, że IPPT PAN jest "instytucją absolutnie wyjątkową", gdyż może nie tylko wykazać się ogromnymi dokonaniami swoich pracowników w nauce, ale i w zakresie współpracy, wieloletniego wspierania innych polskich naukowców oraz stałą dbałością o rozwój całego środowiska akademickiego.

 

 

Zapraszamy do obejrzenia ceremonii wręczenia medalu, która odbyła się w dniu 28 września 2023 roku.

Wideorelacja znajduje się na kanale YouTube IPPT PAN:

 

Towarzystwo Naukowe Warszawskie jest jednym z najstarszych towarzystw naukowych w Polsce, spadkobiercą Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk powstałego w 1800 roku i prekursorem Polskiej Akademii Nauk. Do statutowych celów Towarzystwa należą wspieranie i rozwijanie badań naukowych we wszystkich dziedzinach wiedzy, m.in. przez organizowanie zebrań naukowych, wykładów i odczytów, a także ogłaszanie konkursów na prace naukowe i przyznawanie nagród. Siedzibą stowarzyszenia jest Pałac Staszica w Warszawie. Członkami TNW jest obecnie ponad 450 uczonych, którzy są wybierani przez Zgromadzenie Ogólne Towarzystwa spośród elity naukowej warszawskiego środowiska naukowego. W swojej działalności opartej na bezinteresownym osobistym wkładzie tych znamienitych Członków, stowarzyszenie ma szczególne prawo i obowiązek wyróżniania instytucji oraz osób, których wieloletnia działalność w sposób znaczący przyczynia się dla wzmacniania dobrostanu nauki w kraju i pozycji akademickiej ludzi tworzących środowisko naukowe w Polsce.
Podziel się artykułem:
Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024