Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Aktualności

Na zebraniu Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (PTMTS), w dniu 18 grudnia 2020 roku, wręczono uroczyście Nagrodę im. Prof. Witolda Nowackiego. Laureatką nagrody jest dr hab. Elżbieta Pieczyska, prof. IPPT PAN, kierownik Pracowni Termomechaniki Stosowanej Zakładu Mechaniki Doświadczalnej IPPT PAN.

Nagroda Naukowa im. Witolda Nowackiego przyznawana jest za wybitne osiągnięcia naukowe lub inżynierskie w zakresie mechaniki teoretycznej i stosowanej oraz zastosowań w budowie maszyn, urządzeń i konstrukcji (uchwała z dnia 15 stycznia 2007 r. na walnym zgromadzeniu Oddziału Warszawskiego PTMTS).

 

 

Zainteresowania naukowe dr hab. Elżbiety Pieczyskiej, prof. IPPT PAN, dotyczą doświadczalnej weryfikacji sprzężeń termomechanicznych w procesie różnego rodzaju obciążeń mechanicznych oraz związanych z nimi odkształceń realizowanych w szerokim zakresie prędkości deformacji. Badania prowadzone są na nowoczesnych materiałach wielofunkcyjnych: stopach, polimerach i kompozytach z pamięcią kształtu oraz innowacyjnym stopie tytanu β - Gum Metal. Opracowanie metodyki oraz przeprowadzenie szerokiego programu badań doświadczalnych efektów sprzężeń termomechanicznych poliuretanu z pamięcią kształtu i stopu Gum Metal, identyfikacja mechanizmów dyssypacyjnych, zbadanie ewolucji lokalizacji odkształcenia i towarzyszących zmian temperatury, w tym wyznaczenie granicy plastyczności, także w kolejnych cyklach obciążania-odciążenia, oraz oszacowanie innych parametrów użytkowych, okazało się cennym rezultatem, zauważonym także przez pierwszych badaczy tych materiałów, m.in. współautorów pierwszej publikacji (Science 2003).

 

 

E. Pieczyska współpracuje z zagranicznymi instytucjami naukowo-badawczymi, AICHI Institute of Technology AIT, Hitachi University, Fukuoka University (visiting professor, 2019), SMP Technologies Inc., Tokyo, czy University of Tsukuba i Petru Poni Institute of Macromolecular Chemistry, Rumunia. Efektem współpracy są m.in. 4 projekty z Japanese Society for Promotion of Science JSPS, 4 projekty MNiSW, 1 projekt NCN Harmonia, aktualnie prowadzone projekty NCN Opus.
Od 2012 roku współpracuje z Toyota Central and Development Laboratories w tematyce badań stopu Ti β - Gum Metal. Od 2004 roku jest członkiem European Society for Experimental Mecanics EuraSEM (laureatka Award of Merit tej organizacji, co-chairman 19 ICEM).

 

 

Autorka licznych publikacji naukowych, np. Mechanical Properties of Shape Memory Materials opublikowanej przez Nova, Science Publishers Inc. (2013), której jest współautorką. Współredaktorka (i współautorka rozdziału) monografii Advances in Shape Memory Materials, In Commemoration of the Retirement of Profesor Hisaaki Tobushi, Springer International Publishing, series Advanced Structured Materials, 2017. Współautorka w Biomaterials in Clinical Practice, Advances in Clinical Research and Medical Devices, Springer, 2017 (tematyka zachowania stopów z pamięcią kształtu w aplikacjach medycznych). Jest ekspertem NCN, NCBiR i EC FET Open 2020.

 

Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (PTMTS) jest ogólnopolskim stowarzyszeniem skupiającym około 1000 pracowników naukowych, działających w dziedzinie szeroko pojętej mechaniki. Towarzystwo działa od 1958 roku, stanowiąc bazę integracyjno-informacyjną dla swoich członków zatrudnionych w wyższych uczelniach, instytutach naukowych i ośrodkach badawczo-rozwojowych w 19 centrach akademickich w Polsce. Więcej na temat Towarzystwa: http://ptmts.org.pl/

Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2021