Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Aktualności

nowa publikacja

Z przyjemnością ogłaszamy wydanie nowej książki autorstwa Tadeusza Burczyńskiego, Macieja Pietrzyka, Wacława Kusia, Łukasza Madeja, Adama Mrozka oraz Łukasza Raucha pt. „Multiscale Modelling and Optimisation of Materials and Structures”. Publikacja została wydana przez wydawnictwo Wiley (2022).

W monografii “Multiscale Modelling and Optimisation of Materials and Structures” przedstawiony został ważny, aktualny i ambitny obszar badawczy, który umożliwia projektowanie nowych materiałów i konstrukcji o ulepszonych parametrach wytrzymałościowych oraz tworzenie niezawodnych modeli uwzględniających właściwości strukturalne, materiałowe i topologiczne w różnych skalach.

Przedstawiona problematyka obejmuje cztery główne filary:

1) podstawowe zasady modelowania w skalach mikro i nano, 2) łączenie modeli w skalach mikro i nano ze skalą makro przy wykorzystaniu symulacji komputerowych, 3) opracowywanie koncepcji optymalizacji w zagadnieniach wielkoskalowych oraz w problemach identyfikacji, 4) techniki obliczeniowe  w modelowaniu wieloskalowym  oraz porady dla naukowców zainteresowanych dalszym rozwojem  modeli i oprogramowania do analiz wielkoskalowych i optymalizacji.

Autorzy prezentują kilka sposobów podejścia do zagadnień wieloskalowych, takich jak m.in. homogenizacja oraz ogólne formułowanie zagadnień optymalizacji i identyfikacji w modelowaniu wieloskalowym. Stosują metody optymalizacji globalnej oparte na tzw. algorytmach inspirowanych biologicznie, proponując jednocześnie  podejścia równoległe w celu przyspieszenia obliczeń. Omawiają również przykłady numeryczne obejmujące  modelowanie wieloskalowe, optymalizację oraz identyfikację materiałów kompozytowych, tkanek kostnych oraz inżynierskich materiałów gradientowych.

Monografia „Multiscale Modelling and Optimisation of Materials and Structures” jest więc wartościowym źródłem informacji zwłaszcza dla młodych naukowców i doktorantów oraz studentów, chcących budować  własne modele i programy komputerowe oraz stosować je w symulacjach komputerowych.

Monografia zawiera m.in.:

  • opisy modeli w skali mikro i nano, opracowanych przez autorów wraz z przykładami analizy i optymalizacji,
  • omówienie problematyki kosztów obliczeniowych, wydajności transferu informacji, skutecznego użycia pamięci komputerowej oraz kilku innych aspektów opracowywania modeli wielkoskalowych,
  • fizyczne, chemiczne oraz eksperymentalne badania z użyciem nowoczesnych technik eksperymentalnych,
  • informacje cenne dla młodych naukowców i studentów chcących opracowywać i rozwijać własne modele, własne programy komputerowe w symulacjachTadeusz Burczyński jest profesorem i członkiem rzeczywistym PAN, dyrektorem Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN. Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia z zakresu inteligencji i inżynierii obliczeniowej. Jest autorem i współautorem ponad 500 publikacji, w tym 14 książek.

Maciej Pietrzyk jest profesorem Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w  Katedrze Informatyki Stosowanej i Modelowania Jego zainteresowania naukowe obejmują zastosowania metod numerycznych w metalurgii i inżynierii materiałowej. Jest autorem ponad 500 publikacji w czasopismach naukowych i materiałach konferencyjnych oraz współautorem dwóch książek.

Wacław Kuś jest profesorem oraz zastępcą dyrektora Katedry Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej  Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jego zainteresowania naukowe obejmują zastosowanie metod komputerowych i sztucznej inteligencji w zagadnieniach analizy i  optymalizacji.

Łukasz Madej jest profesorem Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w  Katedrze Informatyki Stosowanej i Modelowania. Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia modelowania wieloskalowego. Opublikował 4 książki oraz jest autorem ponad 100 publikacji w czasopismach naukowych i materiałach konferencyjnych.

Adam Mrozek jest doktorem w Katedrze Informatyki Stosowanej i Modelowania Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH. Zajmuje się zagadnieniami z zakresu obliczeń molekularnych oraz  inżynierii wieloskalowej.

Łukasz Rauch jest profesorem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i prodziekanem Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Jest autorem ponad 100 publikacji w czasopismach naukowych, zarówno polskich jak i zagranicznych oraz prelegentem licznych konferencji i warsztatów.
Podziel się artykułem:
Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024