Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Aktualności

Inżnynieria materiałów

W IPPT PAN odbył się pierwszy Ogólnopolski Dzień Inżynierii Materiałowej, podczas którego młodzi naukowcy z naszego Instytutu prezentowali w sposób popularnonaukowy wybrane zagadnienia z zakresu inżynierii materiałowej.

Hasłem dnia było "Przyszłość to materiały".  

Wszystkie spotkania tematyczne objęte zostały patronatem Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego. Wydarzenie było wynikiem współpracy 15 jednostek naukowych na terenie całej Polski – 13 uczelni oraz 2 instytutów badawczych Polskiej Akademii Nauk: IPPT PAN w Warszawie oraz Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Więcej informacji na temat wszystkich organizatorów wydarzenia można przeczytać w artykule pt. "Dzień Inżynierii Materiałowej": www.ippt.pan.pl/a1024

 

W IPPT PAN przygotowaliśmy pokazy i eksperymenty oraz prezentacje, które dedykowaliśmy wszystkim zainteresowanym osobom, bez ograniczeń wiekowych. Celem spotkań była promocja dziedziny Inżynierii Materiałowej wśród społeczeństwa, a w szczególności wśród młodych ludzi. W IPPT PAN gościliśmy rodziców z dziećmi, które uczą się w szkołach średnich oraz w szkołach podstawowych. Uczestnicy wzięli udział w pierwszej kolejności w krótkich wykładach wprowadzających a następnie zwiedzali laboratoria Instytutu, w których mogli obserwować prowadzone badania. Uczestnicy mieli również możliwość samodzielnego wykonania eksperymentów i przeprowadzenia badań materiałowych. Nasi pracownicy odpowiadali na każde pytanie i wyjaśniali wszelkie zjawiska związane z inżynierią materiałową. Przedstawiali możliwości wytwarzania i badania materiałów oraz możliwości ich zastosowania w różnych dziedzinach życia i w wielu gałęziach gospodarki. Koordynatorem wydarzenia był dr inż. Mateusz Kopeć z Zakładu Mechaniki Doświadczalnej IPPT PAN. Na zakończenie wszyscy chętni uczestnicy otrzymali dyplom udziału w Ogólnopolskim Dniu Inżynierii Materiałowej 2023.

Program instytutu obejmował następujące zagadnienia tematyczne:

  • „Materiały wokół nas" – dr inż. Mateusz Kopeć
  • „Polimery w medycynie" – dr inż. Dorota Kołbuk-Konieczny, dr inż. Olga Urbanek-Świderska, mgr inż. Angelika Zaszczyńska, mgr inż. Maryla Moczulska-Heljak, mgr inż. Konrad Zabielski
  • „Węgiel jako potencjalne źródło energii" - dr Monika Michalska, mgr inż. Paulina Pietrzyk, dr Amrita Jain
  • „Świat nanomateriałów" - dr Magdalena Osial

Galeria

Galeria

Galeria

 

Fotorelację z wydarzenia przedstawiliśmy na facebooku IPPT PAN.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia!
Podziel się artykułem:
Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024