Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Aktualności

Zgromadzenie Ogólne Towarzystwa Naukowego Warszawskiego wybrało prof. Tadeusza Burczyńskiego – Dyrektora IPPT PAN oraz prof. Marię Ekiel-Jeżewską – kierownik Pracowni Fizyki i Płynów Złożonych z Zakładu Biosystemów i Miękkiej Materii IPPT PAN na Członków Zwyczajnych.

Towarzystwo Naukowe Warszawskie (TNW) mieści się w Pałacu Staszica w Warszawie i jest towarzystwem o strukturze akademickiej. Powstało w 1907 roku i stanowi kontynuację działalności historycznego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (znanego także pod innymi nazwami: Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk (1800–1832), a także: Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk lub Warszawskie Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk).

Celem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego jest popieranie i rozwijanie badań naukowych we wszystkich dziedzinach wiedzy, przez organizowanie zebrań naukowych, wykładów i odczytów, a także ogłaszanie konkursów na prace naukowe i przyznawanie nagród oraz prowadzenie działalności wydawniczej.

Towarzystwo wspierają: Polska Akademia Nauk, Politechnika Warszawska (od 2006), Uniwersytet Warszawski (od 2009), Uniwersytet im. Kardynała Wyszyńskiego (od 2015). Obecnym prezesem organizacji jest prof. Jerzy M Langer (od 2020).

Wybór dwóch profesorów z IPPT PAN na członków TNW to wielkie wyróżnienie, gdyż członkami Towarzystwa Naukowego Warszawskiego są uczeni z naukowych placówek w Warszawie, których dorobek naukowy zasługuje na specjalne uhonorowanie, a ich praca zawodowa i zaangażowanie w krzewienie nauki oraz praca dla warszawskiego środowiska naukowego wskazują, iż mogą być uznani za mistrzów dla młodszych kolegów.

Pełna informacja na temat wyborów znajduje się na stronie organizacji: (http://www.tnw.waw.pl).

Lista 35-ciu nowo przyjętych członków Towarzystwa:

 • Burczyński Tadeusz
 • Cywiński Łukasz
 • Dziembowski Stefan
 • Ekiel-Jeżewska Maria
 • Gancarczyk Paweł
 • Garstecki Piotr
 • Grochala Wojciech
 • Grzybowski Bartosz
 • Kieda Claudine
 • Kołodko Grzegorz
 • Kossacki Piotr
 • Koszmider Piotr
 • Kowalczyk Paweł
 • Kurczewski Jacek
 • Kuźmierkiewicz Wojciech
 • Lepri Valentina
 • Lesyng Bogdan
 • Liebert Adam
 • Ładyżyński Piotr
 • Matuszewski Michał
 • Meissner Krzysztof
 • Mikołejko Zbigniew
 • Olechowski Marek
 • Pachucki Krzysztof
 • Piela Lucjan
 • Rychard Andrzej
 • Sucharski Robert
 • Szelągowska Grażyna
 • Szewczyk Andrzej
 • Udalski Andrzej
 • Wesołowski Jacek
 • Woźniak Adam
 • Zdunik Anna
 • Ziółkowski Mariusz
 • Żylicz Maciej

Procedura wyborcza do towarzystwa jest dwuetapowa. Po zgłoszeniu wniosku przez co najmniej dwóch członków TNW, odbywa się głosowanie w Wydziałach, a następnie na podstawie rekomendacji Wydziałowej oraz po zaznajomieniu się z dorobkiem kandydata, ostatecznego wyboru dokonuje Zgromadzenie Ogólne. Statut TNW wymaga przekroczenia na tym etapie bardzo wysokiego progu 2/3 ważnych głosów.

Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2021