Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Aktualności

Konsorcjum w składzie IPPT PAN (lider), FlyFocus sp. z o.o., ADT Group sp. z o.o., Kestrel Aeronautics sp. z o.o. z dniem 1 lutego 2023 r. rozpoczyna realizację projektu “Odporny na działanie środków walki radioelektronicznej, inteligentny, niezależny system nawigacji i detekcji anomalii magnetycznych dla platform bezzałogowych do działań na akwenach morskich”, akronim MAG-TRACK.

 

Polska ncbr

loga

Projekt będzie finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w ramach Programu na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. "Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa" pk. "SZAFIR" - Konkurs nr 4/SZAFIR/2021, umowa nr DOB-SZAFIR/01/B/018/04/2021.

Program SZAFIR ukierunkowany jest na stworzenie odpowiednich warunków organizacyjno-finansowych w celu pobudzenia inicjatywy i wykorzystania potencjału instytucji naukowych i przedsiębiorców służących wykreowaniu nowych innowacyjnych pomysłów rozwijania technologii i techniki, które stopniowo i metodologicznie umożliwią wypełnianie luk technologicznych w katalogu nowoczesnych rozwiązań na poziomie nowych materiałów, zespołów i układów technicznych w kluczowych dla obronności i bezpieczeństwa państwa obszarach i zakresach tematycznych.

W ramach projektu MAG-TRACK technologia nawigacji i detekcji anomalii magnetycznych będzie rozwijana aż do osiągnięcia szóstego poziomu gotowości technologicznej PGT 6 (ang. TRL 6). Proponowana przez Konsorcjum technologia stanowi alternatywę dla łatwej do zakłócenia nawigacji opartej na systemie satelitarnym GPS oraz nawigacji wizyjnej, która w przypadku działań na akwenach morskich może być nieskuteczna z powodu braku punktów odniesienia. Docelowo, technologia MAG-TRACK obejmie oryginalne oprogramowanie oparte na zaawansowanych algorytmach głębokiego uczenia, które zostaną zaimplementowane na autorskim sprzęcie. Proponowane rozwiązanie znajdzie zastosowanie w różnego rodzaju pojazdach operujących w bardzo odmiennych środowiskach, od statków powietrznych po pojazdy lądowe, okręty nawodne i podwodne. Co więcej, w dalszej perspektywie projekt przyczyni się do poszerzenia wiedzy o ziemskim magnetyzmie i możliwości jego wykorzystania w lotnictwie.

Całkowita wartość projektu wynosi 14 980 917 zł i jest w pełni finansowana ze środków krajowych.

Kierownikiem projektu jest dr inż. Rami Faraj z Zakładu Technologii Inteligentnych IPPT PAN.

MAG-TRACK

Fot.: Wizualizacja systemu nawigacji i detekcji magnetycznej MAG-TRACK
Podziel się artykułem:
Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024