Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Aktualności

IPPT PAN wraz z EuraSEM byli organizatorami Międzynarodowej Szkoły dla młodych naukowców Spring School for Young Researchers New Trends in Experimental Mechanics NTEM1, która odbyła się w dniach 13 - 17 Maja 2024 w Hotelu Górskim PTTK Kalatówki.

Członkowie Komitetu Organizacyjnego to prof. Elżbieta A. Pieczyska (przewodnicząca), dr Maria Staszczak (wiceprzewodnicząca) oraz prof. Zbigniew L. Kowalewski, aktualnie prezydent EuraSEM.

European Society for Experimental Mechanics EuraSEM jest m.in. organizatorem międzynarodowych Konferencji International Conferences of Experimental Mechanics ICEM o długiej tradycji, z których pierwsza została zorganizowane w Delft w 1959 roku, a ostatnia w Porto - 20 ICEM 2023. W 2022 19ICEM została zorganizowana  w Krakowie (chairman Z.L. Kowalewski, co-chairman E.A. Pieczyska).

Organizacja NTEM1 w kraju została sfinansowana ze składek członków EuraSEM, które w związku z pandemią nie były wykorzystane na dofinansowanie uczestnictwa Młodych w 19 ICEM 2022 w Polsce.

Głównym celem Szkoły Wiosennej NTEM 1 było stworzenie platformy do dzielenia się wiedzą z zakresu zaawansowanej mechaniki doświadczalnej dla wszystkich uczestników, w tym młodych naukowców i ekspertów w tej dziedzinie. Tematem przewodnim Szkoły były technologie przyrostowe i druk 3D.

Program naukowy NTEM 1 obejmował:

  • 11 wykładów wygłoszonych przez 4 zaproszonych profesorów z kraju i zagranicy
  • 5 wykładów wygłoszonych przez profesorów z IPPT
  • 21 prezentacji wygłoszonych przez wszystkich młodych uczestników z 10 różnych krajów: Polski, Rumunii, Włoch, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Ukrainy, Słowacji, Grecji, Bułgarii, Belgii.

Wykłady zaproszone wygłosili wybitni specjaliści z zakresu mechaniki doświadczalnej - cenieni profesorowie i znani w środowisku EuraSEM: prof. Błażej Skoczeń z Politechniki Krakowskiej, prof. Małgorzata Kujawińska z Politechniki Warszawskiej, prof. Stavros Kourkoulis z National Technical University of Athens oraz dr hab. inż. Paweł Baranowski, prof. Wojskowej Akademii Technicznej, który jako jedyny wygłosił dwa interesujące wykłady on-line w zastępie prof. Jerzego Małachowskiego.

Celem Organizatorów było wypracowanie formuły Szkoły Wiosennej NTEM 1 o wysokim poziomie naukowym, uzupełnionej programem, w ramach którego uczestnicy mieli także możliwość zapoznania się z historią, kulturą i kuchnią góralską, aby w przyszłości powrócić do Polski w towarzystwie rodzin i przyjaciół. Zwłaszcza, że 19 ICEM w 2022 r została zorganizowana po raz pierwszy w tzw. bloku wschodnim, a Szkoła dla Młodych NTEM1 - po raz pierwszy w ogóle. Wiąże się to z obecnością i aktywnością w EuraSEM Council Members (E.A. Pieczyska, Z.L. Kowalewski, B. Skoczeń, M. Kopeć).

Więcej informacji o NTEM 1 2024, m.in. abstrakty wykładów zaproszonych i IPPT, zaakceptowane streszczenia wystąpień młodych oraz fotoserwis, można znaleźć na stronie:

http://ntem1.ippt.pan.pl/
Podziel się artykułem:
Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024