Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Aktualności

Dr hab. inż. Agnieszka Pręgowska Zakładu Informatyki i Nauk Obliczeniowych IPPT PAN znalazła się na liście TOP 100 Kobiet w Data Science w Polsce, przygotowanej przez Fundację Edukacyjną Perspektywy. To wyróżnienie ma być potwierdzeniem znaczącego wkładu w rozwój tej dynamicznie rozwijającej się dziedziny.

Oto słowa, które naukowczyni nam przekazała: „Jestem dumna z nominacji Perspektywy Women in Tech do listy TOP 100 Kobiet w Data Science w Polsce! – zestawienia, którego celem jest zainspirować młode pokolenie wybitnymi kobiecymi "role models" w dziedzinie silnie zdominowanej przez mężczyzn. To zaszczyt znaleźć się w tak znakomitym gronie kobiet, które przyczyniają się do rozwijania rozwiązań z obszaru data science w Polsce. Najlepsze spośród nas wskaże kapituła z best of the best Dominika Bettman, General Manager Microsoft w Polsce na czele i w składzie: Piotr Sankowski - CEO, Ideas NCBiR, Edith Elkind - Professor, University of Oxford, Katarzyna Szymielewicz - CEO, Fundacja Panoptykon, Kamila Staryga - CEO, Rita Health, a ogłoszenie wyników i wręczenie Excellence in Data Science Awards już 12-13 czerwca 2024. Spotkajmy się na Perspektywy Women in Tech Summit 2024 w Warszawie!”

Agnieszka Pręgowska jest absolwentką Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej (2008). Stopień doktora nauk technicznych za opracowanie metod sterowania i optymalizacji dynamiki układów mechanicznych uzyskała w IPPT PAN (2013). Stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie: Informatyka Techniczna i Telekomunikacja (specjalizacja Neuroinformatyka) za analizę wzajemnych relacji między kluczowymi wielkościami w procesie przesyłania i przetwarzanie informacji w mózgu takimi jak: tempo transmisji, korelacje między sygnałami (niesionymi przez potencjały czynnościowe), informacja wzajemna, autokorelacje, znaczenie szumu i fluktuacji, w IPPT PAN (2023). Jej zainteresowania naukowe skupiają się na rozwijaniu koncepcji Teorii Informacji i metod Sztucznej Inteligencji inspirowanej biologią oraz ich zastosowaniu w przetwarzaniu, klasyfikacji i segmentacji sygnałów oraz obrazów biomedycznych. W swojej pracy naukowej koncentruje się w szczególności na analizie i rozwijaniu algorytmów uczenia sieci neuronowych. Zajmuje się także rozwojem oraz aplikacją Rozszerzonej i Mieszanej Rzeczywistości w medycynie, w szczególności w zastosowaniach klinicznych, jak na przykład sala operacyjna z nieograniczoną perspektywą oraz systemy nawigacji operacyjnej. Jest wykonawcą kilku grantów NCBiR (m. in. programów LIDER, STRATEGMED) poświęconych implementacji tych technologii na bazie wykorzystania Sztucznej Inteligencji. Rozwija również metody oparte o Rozszerzoną Rzeczywistość w obszarze edukacji medycznej, w szczególności w stomatologii. Współpracuje z holenderską firmą PEAKS BV zajmującą się opracowywaniem rozwiązań zapewniających poprawę diagnostyki i zrozumienia układu sercowo-naczyniowego, amerykańską firmą Artificial Neural Computing Corporation, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Icahn Mount Sinai School of Medicine w Nowym Jorku.

Jest laureatką stypendium Ministra Nauki dla wybitnych młodych naukowców oraz Programu TOP 500, który realizowany był na Uniwersytecie w Cambridge i Uniwersytecie Oksfordzkim.

Data science jako dziedzina interdyscyplinarna staje się coraz bardziej powszechna w dzisiejszym świecie, ponieważ organizacje z różnych sektorów korzystają z jej mocy, aby uzyskiwać cenne informacje i podejmować świadome decyzje. Wraz z rosnącym wykorzystaniem rozwiązań data science, rośnie również zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów w tej dziedzinie. Badania sugerują, że do 2025 roku sama Polska może potrzebować nawet 200 000 pracowników IT, w tym specjalistów z zakresu data science.

Aby sprostać temu zapotrzebowaniu i zapewnić, że technologia jest dostępna i użyteczna dla wszystkich, konieczne jest, aby nad nią pracował różnorodny zespół profesjonalistów. Oznacza to nie tylko zatrudnianie osób z różnych środowisk i kultur, ale także promowanie równości płci w tej dziedzinie. Niestety, podobnie jak wiele innych obszarów przemysłu technologicznego, data science jest obecnie zdominowane przez mężczyzn. To musi się zmienić, aby stworzyć bardziej sprawiedliwą branżę.

Aby zająć się tym problemem, Fundacja Edukacyjna Perspektywy uruchomiła inicjatywę TOP 100 Kobiet w Data Science. Program ten ma na celu uznanie i celebrowanie kobiet, które wnoszą istotny wkład w rozwój data science, oraz inspirowanie kolejnych pokoleń kobiet do podjęcia kariery w tej branży. Inicjatywa ta zakończy się wręczeniem nagród Excellence in Data Science, które zostaną przyznane 10 najbardziej wybitnym ekspertkom z zakresu data science w Polsce podczas Perspektywy Women in Tech Summit 2024.
Podziel się artykułem:
Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024