Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Aktualności

W dniu 28 czerwca 2024 roku, w Auli IPPT PAN, im. Wacława Olszaka odbyła się Uroczystość Promocji Doktorskich i Habilitacyjnych oraz Wręczenia Nagród Dyrektora. Spotkaniu przewodniczyli: prof. Tadeusz Burczyński – Dyrektor IPPT PAN, prof. Zbigniew L. Kowalewski – Przewodniczący Rady Naukowej IPPT PAN.

Zostaliśmy zaszczyceni obecnością wielu znakomitych gości. Wśród nich znaleźli się m.in.: prof. Marek Gzik - Sekretarz Stanu MNiSW, prof. Natalia Sobczak - Wiceprezes PAN, prof. Tomasz Kapitaniak - Dziekan Wydziału IV Nauk Technicznych PAN, prof. Jarosław Poznański - Dyrektor Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN, prof. Piotr Ładyżyński - Dyrektor Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN.

Na uroczystości był również obecny p. Edward Wróbel - Fundator Specjalnej Nagrody Naukowej Dyrektora IPPT PAN za interdyscyplinarne badania z zakresu Informatyki, Inżynierii Biomedycznej i Medycyny oraz prof. Wiesław Trąmpczyński, były rektor Politechniki Świętokrzyskiej, ale także były pracownik IPPT PAN (w latach 1971-1996).

Program uroczystości obejmował:

 • Otwarcie uroczystości i powitanie gości
 • Wystąpienie Dyrektora IPPT PAN, prof. Tadeusza Burczyńskiego, czł. rzecz. PAN
 • Okolicznościowe przemówienia
 • Wystąpienie Przewodniczącego Rady Naukowej IPPT PAN, prof. Zbigniewa L. Kowalewskiego
 • Promocje doktorskie i habilitacyjne
 • Wręczenie nagród Dyrektora oraz Specjalnej Nagrody Naukowej Dyrektora IPPT PAN za interdyscyplinarne badania z zakresu Informatyki, Inżynierii Biomedycznej i Medycyny, ufundowanej przez pana Edwarda Wróbla
 • Wykład okolicznościowy prof. Piotra Sankowskiego (MIM UW, Prezes IDEAS NCBR) pt. „Interdyscyplinarna AI na podstawie zastosowań w leczeniu niepłodności oraz fizyce ciała stałego”
 • Koncert okolicznościowy, w którym wystąpili: Alicja Gala - sopran, artystka Chóru Filharmonii Narodowej w Warszawie oraz Adrian Gala – fortepian

Doktoraty

 • Dr inż. Kamil Bochenek
 • Dr Michał Wichrowski
 • Dr Maciej Lewandowski – Szewczyk
 • Dr Justyna Maj
 • Dr inż. Błażej Popławski
 • Dr Christopher Ivan Trombley
 • Dr Małgorzata A. Łazarska
 • Dr Ilona M. Korczak – Cegielska
 • Dr inż. Łukasz Fura
 • Dr inż. Michał K. Komorowski
 • Dr inż. Aneta Brachaczek
 • Dr inż. Piotr Topolewski
 • Dr inż. Karol Nienałtowski
 • Dr inż. Damian Zaremba
 • Dr inż. Beata Niemczyk – Soczyńska
 • Dr inż. Sandra Musiał
 • Dr inż. Damian Cacko

Habilitacje

 • Dr hab. Ryszard Wojnar
 • Dr hab. inż. Janina Ostrowska-Maciejewska
 • Dr hab. inż. Agnieszka Pręgowska
 • Dr hab. inż. Dominik Pisarski
 • Dr hab. inż. Piotr Chudziński
 • Dr hab. Teresa Frąś
 • Dr hab. inż. Mateusz Kopeć
 • Dr hab. inż. Marcin Krajewski
 • Dr hab. inż. Dominik Kukla

Profesury

 • Prof. dr hab. Elżbieta Pieczyska
 • Prof. dr hab. inż. Mirosław Meissner
 • Prof. dr hab. inż. Zbigniew Ranachowski
 • Prof. dr hab. inż. Piotr Kiełczyński
 • Prof. dr hab. inż. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska
 • Prof. dr hab. Michał Komorowski
 • Prof. dr hab. Barbara Gambin
 • Prof. dr hab. inż. Paweł Paszek

LAUREACI NAGRÓD DYREKTORA INSTYTUTU

 NAGRODY I stopnia w kategorii: za osiągnięcia naukowe w 2023 roku

(kolejność alfabetyczna)

 Nagrody indywidualne

 • Dr hab. inż. Janusz Będkowski
 • Dr inż. Michał Byra
 • Dr hab. inż. Piotr Chudziński
 • Dr Hossein Darban
 • Prof. dr hab. Maria Ekiel-Jeżewska
 • Prof. dr hab. Michał Giersig
 • Prof. dr hab. inż. Michał Glinicki
 • Dr Mohsen Rezaee Hajidehi
 • Dr hab. inż. Łukasz Jankowski
 • Dr inż. Dorota Kołbuk-Konieczny
 • Dr hab. inż. Mateusz Kopeć
 • Prof. dr hab. inż. Zbigniew L. Kowalewski
 • Dr hab. inż. Marcin Krajewski
 • Dr Magdalena Osial
 • Dr hab. inż. Filippo Pierini
 • Dr hab. inż. Agnieszka Pręgowska
 • Prof. dr hab. inż. Jerzy Rojek
 • Prof. dr hab. inż. Paweł Sajkiewicz

 

Nagroda zespołowa

Zespół: Dr hab. inż. Bartłomiej Błachowski, Dr inż. Grzegorz Mikułowski, Mgr inż. Mariusz Ostrowski

Zespół: Dr hab. Piotr Korczyk, Mgr Tetuko Kurniawan

 

NAGRODY II stopnia w kategorii: za osiągnięcia naukowe w 2023 roku

(kolejność alfabetyczna)

 Nagrody indywidualne

 • Dr inż. Kamil Bochenek
 • Dr inż. Cezary Graczykowski
 • Dr Amrita Jain
 • Dr hab. inż. Dariusz Jarząbek
 • Dr inż. Robert Konowrocki
 • Dr inż. Paweł Nakielski
 • Dr inż. Szymon Nosewicz
 • Dr inż. Marcin Maździarz
 • Dr hab. inż. Dominik Pisarski

Nagrody zespołowe

Zespół: Dr Maciej Czerkies, Dr Marek Kochańczyk, Dr Zbigniew Korwek, Dr inż. Wiktor Prus

Zespół: Dr inż. Aneta Brachaczek, Dr hab. inż. Daria Jóźwiak-Niedźwiedzka

Zespół: Prof. dr hab. inż. Elżbieta Pieczyska, Dr inż. Maria Staszczak

 

NAGRODY III stopnia w kategorii: za osiągnięcia naukowe w 2023 roku

(kolejność alfabetyczna)

Nagrody indywidualne

 • Mgr inż. Adam Brodecki
 • Mgr inż. Olga Cegielska
 • Mgr inż. Judyta Dulnik
 • Mgr inż. Piotr Jenczyk
 • Dr hab. inż. Eligiusz Postek
 • Prof. dr hab. inż. Tomasz Szolc
 • Dr inż. Olga Urbanek-Świderska
 • Mgr inż. Angelika Zaszczyńska
 • Dr hab. inż. Maciej Zawidzki

Nagroda zespołowa

Zespół: Prof. dr hab. inż. Czesław Bajer, Dr hab. inż. Bartłomiej Dyniewicz

 

NAGRODA I stopnia w kategorii:

za osiągnięcia dydaktyczne związane z działalnością Szkół Doktorskich w IPPT PAN

Nagroda indywidualna

 • Dr hab. inż. Mateusz Kopeć

 

NAGRODA II stopnia w kategorii:

za osiągnięcia dydaktyczne związane z działalnością Szkół Doktorskich w IPPT PAN

Nagroda indywidualna

 • Prof. dr hab. inż. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska

 

NAGRODA III stopnia w kategorii:

za osiągnięcia dydaktyczne związane z działalnością Szkół Doktorskich w IPPT PAN

Nagroda indywidualna

 • Dr inż. Marcin Nowak

 

NAGRODY I stopnia w kategorii:

za osiągnięcia organizacyjne w 2023 roku

Nagrody indywidualne

 • Prof. dr hab. Michał Basista
 • Prof. dr hab. Bogdan Kaźmierczak
 • Prof. dr hab. inż. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska
 • Dr hab. inż. Piotr Kowalczyk
 • Prof. dr hab. Tomasz Lipniacki
 • Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wiśniewski

 

Nagrody zespołowe

Zespół: Dr hab. inż. Mateusz Kopeć, Dr inż. Olga Urbanek-Świderska, Mgr inż. Angelika Zaszczyńska, Mgr inż. Maryla Moczulska-Heljak, Dr inż. Dorota Kołbuk-Konieczny, Mgr inż. Konrad Zabielski, Dr Amrita Jain, Mgr inż. Paulina Pietrzyk, Dr Monika Michalska, Dr Magdalena Osial

Zespół: Dr inż. Paweł Lisowski, Mgr inż. Kinga Dziedzic, Prof. dr hab. inż. Michał Glinicki

Zespół: Prof. dr hab. inż. Zbigniew L. Kowalewski, Dr hab. inż. Mateusz Kopeć, Mgr inż. Adam Brodecki, Mgr inż. Izabela Mierzejewska, Inż. Mirosław Wyszkowski, Andrzej Chojnacki

Zespół: Mgr inż. Ved Prakash Dubey, Mgr Magdalena Bartolewska, Mgr inż. Paulina Pietrzyk-Thel, Mgr inż. Paula Broniszewska-Wojdat

 

NAGRODY II stopnia w kategorii:

za osiągnięcia organizacyjne w 2023 roku

 Nagroda indywidualna

Dr Sławomir Mackiewicz

Nagrody zespołowe

Zespół: Dr Neonila Levintant-Zayonts, Stefania Woźniacka, Dr inż. Michał Maj, Dr hab. inż. Stanisław Kucharski

Zespół: Dr inż. Olga Urbanek-Świderska, Mgr inż. Konrad Zabielski, Dr inż. Arkadiusz Gradys, Dr hab. inż. Tomasz Kowalczyk, Mgr inż. Angelika Zaszczyńska, Mgr inż. Maryla Moczulska-Heljak, Dr inż. Dorota Kołbuk-Konieczny, Dr hab. Przemysław Ranachowski, Inż. Artur Myczka, Dr hab. Ryszard Wojnar

Zespół: Dr hab. Ryszard Wojnar, Dr inż. Andrzej Świercz, Dr inż. Grzegorz Mikułowski, Dr inż. Rafał Wiszowaty, Dr hab. inż. Dominik Pisarski, Mgr inż. Błażej Popławski, Mgr inż. Paula Broniszewska-Wojdat, Dr hab. inż. Mateusz Kopeć, Inż. Mirosław Wyszkowski, Mgr inż. Adam Brodecki, Mgr inż. Izabela Mierzejewska, Andrzej Chojnacki

 

Dodatkowa nagroda za osiągnięcia organizacyjne

i związane z przygotowaniem Jubileuszu 70-lecia IPPT PAN, obchodzonego w 2023 roku

 Nagroda zespołowa

Zespół: Łukasz Cichacki, Lic. Aneta Ciesielska, Mgr Eliza Jezierska, Dominik Krzywański, Mgr Bogna Matuszewska-Munk, Magdalena Palińska, Mgr inż. Katarzyna Parkitna, Dr hab. Iwona Pokorska-Służalec, Mgr inż. Piotr Putek

 

NAGRODA za całokształt dorobku

 • Prof. dr hab. inż. Henryk Petryk

 

Specjalna Nagroda Naukowa Dyrektora IPPT PAN
za interdyscyplinarne badania z zakresu Informatyki, Inżynierii Biomedycznej i Medycyny
ufundowana przez Edwarda Wróbla

 

 • Dr inż. Michał Byra

 
Podziel się artykułem:
Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024