Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Aktualności

W dniu 5 czerwca 2018 roku, Prof. Jan Olek z Uniwersytetu Purdue z USA złożył wizytę w IPPT PAN. Jako uczestnik zespołu badawczego, realizującego Projekt RID-I-37 współfinansowany przez NCBiR oraz GDDKiA, Prof. Olek uczestniczył w konsultacjach dotyczących identyfikacji mikrostruktury minerałów i zjawiska ekspansji w wyniku reakcji reakcji minerałów krzemionkowych z cieczą porową w betonie. Drugi etap wizyty miał miejsce na placu budowy odcinka drogi ekspresowej S8 w okolicy Warszawy. Prof. Olek komentował praktyczne wdrażanie metod oceny kruszyw mineralnych pod względem odporności na wystąpienie destrukcyjnej reakcji alkalia-kruszywo. Z perspektywy amerykańskiej podzielił się spostrzeżeniami odnośnie do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań materiałowych przy rozbudowie sieci autostrad płatnych Illinois Tollway.

Droga ekspresowa S8 jest elementem sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce, budowanej z wykorzystaniem nowoczesnej technologii betonowej, dostosowanej do potrzeb transeuropejskiego ruchu pojazdów ciężarowych, zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa podróży. To była już kolejna, tegoroczna wizyta Prof. Olka w ramach współpracy Purdue University i IPPT PAN. Wspólna publikacja, także z udziałem University of Maine, ukaże się wkrótce w Journal of Materials in Civil Engineering.

Fot. od lewej: Prof. Jan Olek z Uniwersytetu Purdue z USA oraz Prof. Michał A. Glinicki z IPPT PAN

 

Szczegółowe informacje o projekcie realizowanym we współpracy z IPPT PAN w ramach programu "Rozwój Innowacji Drogowych"Podziel się artykułem:
Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024