Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Aktualności

Trwająca już od 1991 roku współpraca z prof. Alexandrem Yarinem została niedawno rozszerzona o program Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) wspierający międzynarodowe partnerstwo naukowe (więcej: IPPT PAN w programie Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe).

Alexander L. Yarin jest szeroko znanym profesorem na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Przemysłowej Uniwersytetu Illinois w Chicago. Kieruje tam zespołem naukowców i doktorantów zajmującym się eksperymentalnymi i teoretycznymi badaniami mechaniki płynów i ciał stałych, głównie w skali od kilku milimetrów do nanometrów. Więcej: The Multiscale Mechanics and Nanotechnology Laboratory.

W ramach swojej wizyty w Polsce, w lipcu 2019 roku, prof. A. L. Yarin wygłosił referat zaproszony podczas 6-tej Konferencji Nano i Mikromechaniki (CNM2019) i wygłosił inspirujące seminarium na temat nanowłókien pochodzących z bioodpadów. Niezależnie od tego, odwiedził w IPPT PAN laboratoria profesorów: Pawła Sajkiewicza (Samodzielna Pracownia Polimerów i Biomateriałów IPPT PAN) i Tomasza Lipniackiego (Zakład Biosystemów i Miękkiej Materii IPPT PAN) omawiając szereg aspektów zastosowań nanowłókien.

We wrześniu tego roku, w trakcie rewizyty u prof. Alexandra Yarina, prof. Tomasz A. Kowalewski (IPPT PAN) przedstawił seminarium pt. "Transport properties of electrospun hydrogel nanofilaments: perspective use for drug delivery and tissue repair" (zobacz prezentację - pdf) i przedyskutował szereg punktów dotychczasowej i przyszłej współpracy naukowej.

 Podziel się artykułem:
Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024