Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Aktualności

IPPT PAN serdecznie zaprasza na 2. Kongres „Nauka dla Społeczeństwa”, który odbędzie się w dniach 9-10 czerwca 2024 r. na terenie Politechniki Warszawskiej. Wydarzenie odbywa się pod Honorowym Patronatem Ministra Nauki oraz Urzędu Patentowego RP. Hasłem przewodnim kongresu jest: „Tak nauka w Polsce wpływa na życie każdego Polaka”.

logo

 

Głównym celem Kongresu jest szeroka promocja osiągnięć naukowych, które mają kluczowy lub znaczący wpływ na jakość życia i rozwój współczesnego społeczeństwa. Takie działania powinny być integralną częścią pracy każdego naukowca, zespołu ekspertów oraz instytucji naukowych. Bez świadomości naszych możliwości badawczych i wdrożeniowych oraz ich wpływu na codzienne życie, trudno oczekiwać, że potrzeba finansowego wsparcia dla takiej działalności zostanie zrozumiana przez decydentów i społeczeństwo.

W trakcie Kongresu odbędą się debaty merytoryczne oraz wystawy jednostek naukowych ilustrujące współczesne osiągnięcia nauki.

Zapraszamy na stoisko IPPT PAN nr 17.

PROGRAM IPPT PAN OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE PREZENTACJE:

Niedziela,  g. 8.30-10.50, Nanowłókna w Medycynie: Przyszłość Terapii i Leczenia, P. Nakielski, A. Kosik-Kozioł, D. Rybak

Nanowłókna wytwarzane metodą elektroprzędzenia stanowią przełom w medycynie, oferując innowacyjne rozwiązania w terapii i leczeniu. Dzięki swoim wyjątkowym właściwościom, takim jak duża powierzchnia i zdolność do kontrolowanego dostarczania leków, nanowłókna znajdują zastosowanie w regeneracji tkanek, inżynierii biomateriałów i nowoczesnych opatrunkach. W prezentacji przybliżymy, jak te mikroskopijne struktury mogą rewolucjonizować opiekę zdrowotną i poprawiać jakość życia pacjentów.

Niedziela, g. 10.50-13.10, Mikroprzepływy jako narzędzie badań biologicznych i chemicznych. P. Korczyk, B. Kupikowska-Stobba

Laboratorium Mikroprzepływowe IPPT PAN pracuje nad  rozwojem technik mikroprzepływowych, mając na celu zwiększenie ich precyzji i rozszerzenie możliwości zastosowania w badaniach chemicznych i biologicznych. Ograniczona geometria komór mikroprzepływowych oraz doskonała kontrola przepływu pozwalają na imitowanie fizjologicznych warunków hodowli komórek. Jednym z głównych celów naszego laboratorium jest opracowanie urządzeń mikroprzepływowych, dostosowanych do specyficznych wymagań badań biologicznych.

Niedziela, g. 13.10-15.30, Ultradźwiękowe zakłócanie bariery krew-mózg, Ł. Fura

Naczynia krwionośne w naszych (ale nie tylko naszych!) mózgach mają specyficzną budowę. Mianowicie komórki w naczyniach tworzą tzw. barierę krew-mózg pełniącą funkcję ochronną. Przepuszcza ona z krwi do mózgu (a dokładniej przestrzeni międzykomórkowej) cząsteczki konieczne do funkcjonowania organizmu. Bariera ta nie przepuszcza jednak większości cząsteczek leków. W Zakładzie Ultradźwięków opracowujemy nieinwazyjną metodę umożliwiającą dostarczenie cząsteczek leków do obszarów w mózgu wcześniej dla nich niedostępnych.

Niedziela, g. 15.30-17.50, Systemy Ekstremalnie Modularne, M. Zawidzki

Systemy Ekstremalnie Modularne: 1. Truss-Z (zgłoszenie patentowe P.442059) dla infrastruktury pieszej i rowerowej. System składa się z jednego modułu i umożliwia tworzenie pochylni o stałym nachyleniu i dowolnym kształcie. Trwają prace nad jego zrobotyzowanym montażem na potrzeby infrastruktury po klęskach żywiołowych lub w ekstremalnych warunkach pogodowych. 2) Vault-Z (patent P.428406) to parametryczny system składający się z jednego modułu podstawowowego i umożliwiający tworzenie pawilonów o praktycznie dowolnym kształcie: sklepienie beczkowe, kopuła, "lejek", oraz ich dowolne kombinacje.

Poniedziałek, g. 8.30-10.50, Multifunkcjonalne materiały nanometryczne i kompozytowe, M. Krajewski

Podczas spotkania zostaną zaprezentowane wytwarzane w IPPT PAN multifunkcjonalne materiały nanometryczne i kompozytowe takie jak: magnetyczne nanocząstki i nanołańcuchy zawierające żelazo, porowate materiały węglowe, materiały warstwowe nakładane elektroforetycznie oraz kompozyty ceramika-metal. Ponadto zostaną omówione ich potencjalne zastosowania w przemyśle energetycznym, samochodowych, medycznym oraz w sektorze związanym z inżynierią środowiska.

Poniedziałek, g. 10.50-13.10, Ultradźwiękowe markery złośliwości nowotworu i odpowiedzi na chemioterapię, H. Piotrzkowska-Wróblewska

Rak piersi stanowi jedną czwartą przypadków onkologicznych wśród Polek. Nasze badania skupiają się na poszukiwaniu ultrasonograficznych markerów złośliwości nowotworu oraz efektów chemioterapii. Monitorowanie odpowiedzi raka piersi na chemioterapię jest kluczowe dla spersonalizowania terapii. Proponowana metoda wykorzystuje nieszkodliwe i tanie badanie USG do śledzeniain vivo zmian mikrostruktury guza. Umożliwi, nieosiągalną do tej pory ocenę odpowiedzi guza na wczesnym etapie terapii.

Poniedziałek, g. 13.10-15.30, Multidyscyplinarne badania materiałowe jako zapewnienie bezpieczeństwa elementów konstrukcji i maszyn., M. Kopeć, I. Mierzejewska

Badania materiałowe i mechaniczne materiałów konstrukcyjnych stanowią ważną część diagnostyki odpowiedzialnych elementów konstrukcji, takich jak mosty. Przedstawione zostaną dotychczasowe osiągnięcia Laboratorium Badań Materiałów i Konstrukcji obejmujące szeroki zakres takich badań zarówno pod obciążeniem statycznym jak i dynamicznym, w tym standardowe próby rozciągania, ściskania, udarności, zginania, skręcania, zmęczenia, pełzania, twardości, odporności na pękanie a także próby dwuosiowe oraz dynamiczne z wykorzystaniem techniki dzielonego pręta Hopkinsona (SHPB ) wspomagane przez metody ultradźwiękowe, prądy wirowe, cyfrową korelację obrazu, mikroskopie optyczną i skaningową mikroskopie elektronową. Zaprezentowane będą wyniki badań stali energetycznych wykorzystywanych w polskim przemyśle ciepłowniczym oraz łopatek turbin silników samolotowych.

Kongres organizowany jest przez Radę Główną Instytutów Badawczych we współpracy z Politechniką Warszawską, Radą Dyrektorów Jednostek Naukowych PAN, Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu, Komitetem Nauk Klinicznych PAN, Instytutem Narządów Zmysłów oraz gronem naukowców z ośrodków uniwersyteckich.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu. Przyjdźcie i przekonajcie się, jak nauka w Polsce wpływa na nasze codzienne życie!

 
Podziel się artykułem:
Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024