Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Partnerzy

A. Zdunek


Ostatnie publikacje
1.  Zdunek A., Gancarz M., Cybulska J., Ranachowski Z., Zgórska K., Turgor and temperature effect on fracture properties of potato tuber, INTERNATIONAL AGROPHYSICS. A QUARTERLY JOURNAL ON PHYSICS IN ENVIRONMENTAL AND AGRICULTURAL SCIENCES, ISSN: 0236-8722, Vol.22, No.1, pp.89-97, 2008
2.  Zdunek A., Frankevych L., Konstankiewicz K., Ranachowski Z., Comparison of puncture test, acoustic emission, and spatial - temporal speckle correlation technique as methods for apple quality evaluation, ACTA AGROPHYSICA, ISSN: 1234-4125, Vol.11, No.1, pp.303-315, 2008

Prawa ochronne
Numer/data zgłoszenia
Ogłoszenie o zgłoszeniu
Twórcy
Rodzaj i tytuł chronionego dobra intelektualnego
Kraj objęcia ochroną, Podmioty uprawnione
Numer prawa ochronnego
Ogłoszenie o udzieleniu
pdf
122911
2009-07-02
BUP 01/11
2011-01-03
Zdunek A., Pytka J., Ranachowski Z.
Urządzenie do pomiaru kruchości i tekstury owoców i warzyw, zwłaszcza jabłek
PL, Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN
67917
WUP 07/15
2015-07-31Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024