Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Partnerzy

mgr inż. Andrzej Chojnacki

Railway Research Institute (PL)

Ostatnie publikacje
1.  Konowrocki R., Chojnacki A., Analysis of rail vehicles' operational reliability in the aspect of safety against derailment based on various methods of determining the assessment criterion, EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOŚĆ - MAINTENANCE AND RELIABILITY, ISSN: 1507-2711, DOI: 10.17531/ein.2020.1.9, Vol.22, No.1, pp.73-85, 2020

Streszczenie:
The article features the results of computer and experimental research on operational issues in the aspect of safety in relation to a freight wagon derailment on a railway track. It presents the knowledge regarding the methods of assessing the operational safety of rail vehicles on railroad tracks for the purpose of comparative analysis. The theoretical analyses were performed based on several methods that assess the safety of their derailments, qualifying for operational reliability, comparing them with the results obtained from experimental research. For the purpose of the research, a computer model of rail vehicle- railway track was created. It took into consideration dynamic parameters of elements used in the real track and rail vehicle. The results obtained from theoretical analyses were validated with experimental tests carried out on real objects (freight vehicle - test track, freight wagon - test rig). As part of the research, new test track geometry for testing rail vehicles was proposed. The results obtained in this way allowed estimating the conditions threatening the operation of a freight vehicle while running on the test rail infrastructure with different assessment criteria and to compare them.

Słowa kluczowe:
operational safety, rail vehicle dynamics, derailment, experimental tests, numerical investigations

Afiliacje autorów:
Konowrocki R. - IPPT PAN
Chojnacki A. - Railway Research Institute (PL)
100p.

Lista rozdziałów w ostatnich monografiach
1. 
Konowrocki R., Chojnacki A., Wysocki G., Challenges for the market of production, operation and maintenance of rail vehicles, rozdział: Longitudinal dynamics of freight trains – experimental and theoretical investigations, Wydawnictwo PK, pp.22-31, 2021

Prace konferencyjne
1.  Konowrocki R., Chojnacki A., Wysocki G., Longitudinal dynamics of freight trains - experimental and theoretical investigations, RAIL VEHICLES 2021, XXIV “RAIL VEHICLES 2021” Conference, 2021-09-12/09-15, Arłamów (PL), No.4, pp.23-31, 2021

Streszczenie:
When freight rolling stock operators optimize their own costs and profits, one of many steps is to increase the number of wagons. As the freight trains become longer, the dynamics of individual freight wagons in the longitudinal direction becomes important in terms of safety. In this case, the forces involved between the wagons have a key influence on safety against derailment. The derailments of wagons of long freight trains frequently occurred around the world, which caused tremendous losses. The presented in the paper approach to the results obtain from experimental tests carried out on real objects (freight train - test track) to validate a theoretical model are used. Thus, as a result of these numerical investigations by use of the theoretical model, a tool based on multi-body simulations has been developed to provide longitudinal behaviour of freight wagon passing through S-curves of varying curvatures.

Słowa kluczowe:
longitudinal dynamics, experimental investigations, theoretical investigations, freight trains, railway dynamic

Afiliacje autorów:
Konowrocki R. - IPPT PAN
Chojnacki A. - Railway Research Institute (PL)
Wysocki G. - Railway Research Institute (PL)

Abstrakty konferencyjne
1.  Chojnacki A., Konowrocki R., Wysocki G., Longitudinal dynamics of freight trains - experimental and theoretical investigations, RAIL VEHICLES 2020 , The 24th scientific conference RAIL VEHICLES 2020 , 2020-10-25/10-28, Arłamów - Ustrzyki Dolne/ Poland (PL), No.1, pp.41-42, 2020

Streszczenie:
Safe operation and efficient of trains require assessment of its running behaviour. When freight rolling stock operators optimize their own costs and profits, one of many steps is to increase the number of wagons. As the freight trains become longer, the dynamics of individual freight wagons in the longitudinal direction becomes important in terms of in-service behaviour. In this case, the forces involved between the wagons have a key influence on safety against derailment. Safety against derailment is one of primary criteria for assessing the reliability of rail vehicle operation. The derailments of wagons of long freight trains frequently occurred around the world, which caused tremendous losses. Statistics from Australia, Canada, China revealed that the freight trains account for the vast majority of mainline derailments.

Słowa kluczowe:
longitudinal dynamics, freight trains, experimental and theoretical investigations, trains dynamics, wheel-rail interaction

Afiliacje autorów:
Chojnacki A. - Railway Research Institute (PL)
Konowrocki R. - IPPT PAN
Wysocki G. - Railway Research Institute (PL)
2.  Chojnacki A., Konowrocki R., Analiza numeryczna i eksperymentalna bezpieczeństwa przed wykolejeniem pojazdu szynowego w oparciu o różne metody wyznaczania kryterium oceny, XXIII Scientific Conference Railway Vehicles 2018, 2018-05-22/05-25, Szczyrk (PL), pp.8-9, 2018

Streszczenie:
W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych i numerycznych dotyczących zagadnień wykolejenia wagonu towarowego. Przybliżono charakteryzację stanu wiedzy dotyczącej metod oceny bezpieczeństwa pojazdów szynowych przed wykolejeniem, w celu ich porównania. W pracy przeprowadzono teoretyczne analizy porównawcze według kilku metod, które ocenią bezpieczeństwo przed wykolejeniem porównane z badaniami eksperymentalnymi. Na potrzeby analiz teoretycznych powstał numeryczny model układu pojazd szynowy-tor. Model ten uwzględniał parametry dynamiczne elementów zastosowanych w rzeczywistym pojeździe. Wyniki analizy teoretycznej poparto badaniami eksperymentalnymi przeprowadzonymi na rzeczywistym obiekcie (wagon towarowy - tor testowy). Uzyskane wyniki pozwoliły określić stan zagrożenia bezpieczeństwa ruchu wagonu towarowego przy różnych kryteriach oceny oraz je porównać.

Słowa kluczowe:
współczynnik wykolejenia, dynamiki pojazdów szynowych, bezpieczeństwo, badania eksperymentalne

Afiliacje autorów:
Chojnacki A. - Railway Research Institute (PL)
Konowrocki R. - IPPT PAN

Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024