Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Partnerzy

Jacek Kukulski

Railway Research Institute (PL)

Ostatnie publikacje
1.  Konowrocki R., Kukulski J., Walczak S., Groll W., Dystrybucja energii cieplnej w elementach układu hamulcowego pojazdów dużych prędkości, Pojazdy Szynowe, ISSN: 0138-0370, Vol.2, No.suplement na płycie CD, pp.1-14, 2014

Streszczenie:
Artykuł poświęcony jest badaniom rozkładu ciepła wywołanego tarciem w ukła-dach hamulcowych stosowanego w pojazdach szynowych dużej prędkości. W pracy zapre-zentowano wyniki eksperymentalnych badań przeprowadzone na rzeczywistym obiekcie w skali 1:1. Nowością w pracy jest fakt analizy układu hamulcowego, w którym para cierna charakteryzowała się segmentacją powierzchni ciernej okładziny o dwóch materiałach ciernych. Materiałami tymi był kompozyt i spiek. W pracy przedstawiono także teoretyczną analizę i wyniki numeryczne ilustrujące dystrybucję ciepła w elementach modelu tarczy hamulcowej. Wykorzystano w tym celu na metodę elementów skończonych.

Słowa kluczowe:
systemy hamulcowe dużych prędkości, ciepło tarcia, okładzina hamulcowa spiekana-kompozytowa

Afiliacje autorów:
Konowrocki R. - IPPT PAN
Kukulski J. - Railway Research Institute (PL)
Walczak S. - Railway Research Institute (PL)
Groll W. - Railway Research Institute (PL)
3p.

Lista rozdziałów w ostatnich monografiach
1. 
Konowrocki R., Bogacz R., Kukulski J., Walczak S., Selected Dynamical Problems in Mechanical Systems, rozdział: Experimental and Numerical Investigation of Oscillations in a Brake System, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej (Warszawa), pp.75-84, 2014

Abstrakty konferencyjne
1.  Konowrocki R., Groll W., Kukulski J., Walczak S., Badania doświadczalne i symulacyjne powstawania gorących obszarów w parach ciernych hamulca kolejowego pociągów dużych prędkości, XXIII Scientific Conference Railway Vehicles 2018, 2018-05-22/05-25, Szczyrk (PL), pp.20-21, 2018

Streszczenie:
Pracę poświęcono eksperymentalnym i numerycznym badaniom dotyczącym występowania gorących punktów w elementach hamulców tarczowych stosowanego w pojazdach szynowych dużej prędkości. W pracy zaprezentowano wyniki eksperymentalnych badań przeprowadzone na rzeczywistym układzie hamulcowym dedykowanym do takich pojazdów. W badaniach eksperymentalnych wykorzystano technikę termografii w podczerwieni, która pozwoliła scharakteryzować omawiane zjawiska cieplne. Uzyskane wyniki badań doświadczanych potwierdzono analizami numerycznymi, przy wykorzystaniu z walidowanego modelu układu hamulcowego. Wykorzystano w tym celu metodę elementów skończonych. Otrzymane wyniki numeryczne ilustrują zjawisko powstawania gorących obszarów na powierzchni tarczy hamulcowej wywołane przez termoelastyczne zaburzenia występujące na jej powierzchni.

Słowa kluczowe:
gorące obszary, badania numeryczne, badania eksperymentalne, układ hamulcowy, pociągi dużych prędkości

Afiliacje autorów:
Konowrocki R. - IPPT PAN
Groll W. - Railway Research Institute (PL)
Kukulski J. - Railway Research Institute (PL)
Walczak S. - Railway Research Institute (PL)
2.  Konowrocki R., Kukulski J., Groll W., Walczak S., Investigation of material property changes of discs during braking on hot spots and hot bands generation, ART 2017, 6th International Scientific Conference - ADVANCED RAIL TECHNOLOGIES, 2017-11-15/11-16, Warsaw (PL), pp.48-49, 2017

Streszczenie:
A braking systems during friction interaction convert mechanical energy into heat energy. The corresponding heating is a major design parameter as it influences the tribological and mechanical performances (wear of the materials, friction performances, risks of cracks, vibrations, etc.). During breaking process in such breaking systems, different locations of thermal overheating areas of material of friction pair may occur, usually named as hot spots or hot bands. These spot and bands are characterized by very high temperature gradients. This brake systems exposed to thermoelastic instabilities show a characteristic temperature distribution on break disc surface that can lead to local material change. The interaction of thermal energy and thermal expansion of the material of the friction braking effect on the local increase in temperature leading to a dominant impact frictional forces in this area. Often destabilization of the braking process is a consequence of such a rise in temperature. The difficulty of understanding and modeling all of these phenomena still remains due to the complex interactions of thermal, mechanical, and tribological effects. Experimental investigation is still nowadays a major instrument for detecting and understanding the physical effects. In this presentation, we propose to consider an example

Słowa kluczowe:
braking system, hot spots, hot bands, braking tests, infrared testing

Afiliacje autorów:
Konowrocki R. - IPPT PAN
Kukulski J. - Railway Research Institute (PL)
Groll W. - Railway Research Institute (PL)
Walczak S. - Railway Research Institute (PL)
3.  Konowrocki R., Kukulski J., Walczak S., Costs Operating of Railway Braking Systems Due to the Influence of Hot Spots on the Brake Discs, III Konferencja Naukowa „Szkoła Logistyki”, 2017-01-10/01-13, Wisła (PL), pp.1-1, 2017

Streszczenie:
In the paper presents experimental studies the influence of the formation of the hot spots on a brake disc. The heat produced in the brake system often leads to the appearance of hot spots on the surfaces of friction pairs during rapid braking. Nature and extent of the intensity of the phenomenon depends greatly on the mechanical and thermal properties of these friction pair materials. The temperature distribution in the elements analyzed systems friction affects their thermal deformation, initiating the above phenomenon. Shown in the work of the results of tests and analyzes the formation of the hot bands and the hot spots on the brake discs used in high-speed railway vehicles, provided information on the temperature distribution on the surface. One of the consequences of such a process is the increased wear and reduce the coefficient of friction. Measurements of the hardness of the hot bands and surface roughness of brake discs showed the effects of such phenomena on the change on the structure of the cast iron and steel discs materials. An increase the hardness of this hot area on the discs surface of may result in increased maintenance costs. The costs caused by for a more frequent lathing of the brake discs can occur. These changes also influences to reduce the coefficient of friction in the friction pair.

Słowa kluczowe:
hotspot, maintenance costs, friction, infrared thermography, thermal coupling

Afiliacje autorów:
Konowrocki R. - IPPT PAN
Kukulski J. - Railway Research Institute (PL)
Walczak S. - Railway Research Institute (PL)
4.  Konowrocki R., Kukulski J., Hot bands on a surface of brake discs used in the high speed trains- experimental investigation, FRICTION 2016”, IX International Conference Modeling And Simulation of The Friction Phenomena in the Physical and Technical Systems „FRICTION 2016”, 2016-10-18/10-18, Warsaw (PL), pp.1, 2016

Streszczenie:
The heat produced between friction couple during braking induces thermal distortion in the disc and leads to appearance of hot bands. The Hot bands are generated by thermoelastic phenomena appearing in systems with high energy dissipation like brake or clutch systems. Systems exposed to thermoelastic instabilities show a characteristic temperature distribution that can lead to local material change, vibrations of the braking system element or coefficient of friction fluctuations. In the framework of studies there are presented results of experimental investigation on influence of the hot bands on properties of friction pair elements and parameters of the high-speed train brake system.

Słowa kluczowe:
heat produced, friction coupling, breaking, hot bands, thermoelastic phenomena, friction fluctuations

Afiliacje autorów:
Konowrocki R. - IPPT PAN
Kukulski J. - Railway Research Institute (PL)
5.  Konowrocki R., Groll W., Kukulski J., Walczak S., Temperature field analysis of brake discs for high speed train using infrared technology, ART 2016, ADVANCED RAIL TECHNOLOGIES - 5th International Conference, 2016-11-09/11-11, Warsaw (PL), pp.1-2, 2016

Streszczenie:
Thermoelastic instabilities are typically observed in frictional systems, which transform large quantity of kinetic energy into thermal energy. To this group we can include a high speed train brake system. This brake systems exposed to thermoelastic instabilities show a characteristic temperature distribution on break disc surface that can lead to local material change, vibrations of the braking system element coefficient of friction fluctuations. When reaching a critical sliding velocity, experiments show a nonhomogeneous and often periodic temperature distribution on the sliding surface. The mechanism of the phenomenon is caused by the interaction of heat generation and thermal expansion. A local rise in surface temperature results in a thermal expansion of the material nearby. Such a region of elevated temperature therefore is slightly higher than the surrounding topography and therefore carries a dominating part of the frictional load. A following rise in heat can destabilize the process. Two basic forms of thermoelastic instabilities can be commonly observed such as hot spots and hot bands.

Słowa kluczowe:
high speed train braking, infrared technology, hot spotting, hot banding, brake disc, heat transfer

Afiliacje autorów:
Konowrocki R. - IPPT PAN
Groll W. - Railway Research Institute (PL)
Kukulski J. - Railway Research Institute (PL)
Walczak S. - Railway Research Institute (PL)

Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024