Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Partnerzy

M. Kostrzewski


Ostatnie publikacje
1.  Chudzikiewicz A., Bogacz R., Kostrzewski M., Konowrocki R., Condition monitoring of railway track systems by using acceleration signals on wheelset axle-boxes, Transport, ISSN: 1648-4142, DOI: 10.3846/16484142.2017.1342101, Vol.33, No.2, pp.555-566, 2018

Streszczenie:
The aim of this paper is to demonstrate the possibilities of estimating the track condition using axle-boxes and car-bodies motions described by acceleration signals. In the paper, the results presented indicate the condition of tracks obtained from the preliminary investigation on the test track. Furthermore, the results from the supervised runs (on Polish Railway Lines) of electric multiple unit (EMU-ED74) with the prototype of track quality monitoring system installed on-board are described. As track quality indicator (TQI) algorithm, used in the mentioned prototype, a modified Karhunen–Loève transformation is used in preliminary preparing acceleration signals. The transformation is used to extract the principal dynamics from measurement data. Obtained results are compared to other methods of evaluating the geometrical track quality, namely methods which apply the Jsynth Synthetic Coefficient and Five Parameters of Defectiveness W5. The results from the investigation showed that track condition estimation is possible with acceptable accuracy for in-service use and for defining cost-effective maintenance strategies.

Słowa kluczowe:
railway track monitoring, wheel–rail interaction, track quality indicator, acceleration signals, experimental investigation, track degradation.

Afiliacje autorów:
Chudzikiewicz A. - inna afiliacja
Bogacz R. - IPPT PAN
Kostrzewski M. - inna afiliacja
Konowrocki R. - IPPT PAN
20p.
2.  Kostrzewski M., Konowrocki R., Ocena stanu wybranych odcinków toru testowego z wykorzystaniem wskaźnika jakości toru, Pojazdy Szynowe, ISSN: 0138-0370, Vol.2, No.suplement na płycie CD, pp.1-17, 2014

Streszczenie:
Artykuł dotyczy zagadnień monitorowania oddziaływań układu pojazd-tor w czasie eksploatacji. Oddziaływania te pochodzą od dynamiki pojazdu jak również od kinematycznych wymuszeń stanowiących efekt niedoskonałości toru. Praca zawiera opis badań eksperymentalnych na rzeczywistym obiekcie kolejowych, na podstawie których rozpatrywany jest wskaźnik określający jakość toru. W artykule przybliżono także monitorowanie z funkcją diagnozowania układu pojazd szynowy – tor. Zaprezentowano prototyp systemu monitorowania układu pojazd szynowy – tor. Zagadnienia rozpatrywane w artykule mają na celu rozpoznanie miejsc występowania zaburzeń na szlaku kolejowym oraz wskazania rodzaju tejże niedoskonałości infrastruktury. Wykorzystanie wskaźnika jakości toru po-winno prowadzić do określenia stanu toru, tj. globalnej oceny toru oraz wybranych jego parametrów. W artykule ograniczono się do omówienia wyników badań na doświadczalnym torze badawczym. W treści artykułu podano wstępne propozycje klasyfikacji stanu toru oparte na jakości oddziaływania pojazdu szynowego z torem oraz zaproponowano dalsze kierunki badań dotyczących tego zagadnienia.

Słowa kluczowe:
oddziaływanie dynamiczne pojazd-tor, wskaźnik jakości toru, stan toru

Afiliacje autorów:
Kostrzewski M. - inna afiliacja
Konowrocki R. - IPPT PAN
3p.

Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024