Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Partnerzy

M. Roskosz

AGH University of Science and Technology (PL)

Ostatnie publikacje
1.  Ranachowski Z., Ranachowski P., Dębowski T., Brodecki A., Kopeć M., Roskosz M., Fryczowski K., Szymków M., Krawczyk E., Schabowicz K., Mechanical and non-destructive testing of plasterboards subjected to a hydration process, Materials, ISSN: 1996-1944, DOI: 10.3390/ma13102405, Vol.13, No.10, pp.2405-1-18, 2020

Streszczenie:
The aim of this study was to investigate the effect of plasterboards' humidity absorption on their performance. Specimens' hydration procedure consisted of consecutive immersing in water and subsequent drying at room temperature. Such a procedure was performed to increase the content of moisture within the material volume. The microstructural observations of five different plasterboard types were performed through optical and scanning electron microscopy. The deterioration of their properties was evaluated by using a three-point bending test and a subsequent ultrasonic (ultrasound testing (UT)) longitudinal wave velocity measurement. Depending on the material porosity, a loss of UT wave velocity from 6% to 35% and a considerable decrease in material strength from 70% to 80% were observed. Four types of approximated formulae were proposed to describe the dependence of UT wave velocity on board moisture content. It was found that the proposed UT method could be successfully used for the on-site monitoring of plasterboards' hydration processes.

Słowa kluczowe:
plasterboards, moisture content, hydration processes, mechanical properties, ultrasound measurements

Afiliacje autorów:
Ranachowski Z. - IPPT PAN
Ranachowski P. - IPPT PAN
Dębowski T. - IPPT PAN
Brodecki A. - IPPT PAN
Kopeć M. - IPPT PAN
Roskosz M. - AGH University of Science and Technology (PL)
Fryczowski K. - Silesian University of Technology (PL)
Szymków M. - inna afiliacja
Krawczyk E. - inna afiliacja
Schabowicz K. - Wroclaw University of Science and Technology (PL)
140p.
2.  Fryczowski K., Roskosz M., Kukla D., Szwed M., Wykorzystanie szumu Barkhausena w ocenie twardości warstw nawęglanych oraz hartowanych indukcyjnie na stali AMS 6414, PRZEGLĄD SPAWALNICTWA, ISSN: 0033-2364, Vol.89, No.11, pp.1-6, 2017

Streszczenie:
Analizowano możliwości określenia zmian twardości warstw nawęglanych i hartowanych indukcyjnie na podstawie wielkości ilościowo opisujących szum Barkhausena. Badania przeprowadzono na zestawie trzech próbek o stałej grubości warstwy nawęglanej (1,2 mm) o różnych wartościach twardości. Pomiary przeprowadzono dla trzech konfiguracji aparatury MEB-4C Mag-Lab s.c. różniących się częstotliwością prądu magnesującego. Analizowano obwiednię szumu Barkhausena i jej punkty charakterystyczne, energię, RMS, periodogramy FFT oraz rozkłady liczby zdarzeń. Uzyskano interesujące korelacje diagnostyczne mogące posłużyć w rozwiązywaniu zagadnień odwrotnych badań nieniszczących

Słowa kluczowe:
twardość, szum Barkhausena, zagadnienie odwrotne

Afiliacje autorów:
Fryczowski K. - Silesian University of Technology (PL)
Roskosz M. - AGH University of Science and Technology (PL)
Kukla D. - IPPT PAN
Szwed M. - Politechnika Warszawska (PL)
9p.
3.  Kukla D., Szwed M., Roskosz M., Ocena grubości warstw chromowych na stali i staliwie z wykorzystaniem metody prądów wirowych, PRZEGLĄD SPAWALNICTWA, ISSN: 0033-2364, Vol.89, No.11, pp.1-6, 2017

Streszczenie:
W ramach niniejszej pracy opracowano procedurę nieniszczącą, ilościowej oceny grubości warstw chromowych. Do tego celu wykorzystano metodę prądów wirowych, w zakresie analizy fazoczułej, czyli oceny zmian kąta fazowego impedancji w funkcji grubości warstwy. Taka analiza stosowana jest w przypadku pomiarów grubości warstw konduktywnych w zakresie grubości od kilku do kilkuset mikrometrów, wytworzonych na podłożu konduktywnym. Celem właściwej kalibracji parametrów pomiaru, zaprojektowano i wykonano po dwa zestawy próbek referencyjnych z warstwami chromowymi o grubości 15, 30 i 45 μm na podłożu ze stali stopowej 15HM oraz na staliwie węglowym L-200. Z obydwu zestawów próbek pobrano wycinki do badań metalograficznych, które pozwoliły na bezpośredni pomiar grubości warstwy na przygotowanych zgładach. Wyniki tych pomiarów potraktowano jako wartości referencyjne do dalszych badań. Warstwy chromowe uzyskano w procesie nakładania chromu technicznego metodą galwaniczną, przy parametrach zapewniających uzyskanie założonych grubości. Otrzymane wyniki pozwoliły potwierdzić możliwość ilościowej oceny warstw chromowych z dokładnością do 5 μm, z zastosowaniem komercyjnego urządzenia defektoskopowego przeznaczonego do badań metodą prądów wirowych

Słowa kluczowe:
warstwy chromowe, pomiar grubości, prądy wirowe

Afiliacje autorów:
Kukla D. - IPPT PAN
Szwed M. - Politechnika Warszawska (PL)
Roskosz M. - AGH University of Science and Technology (PL)
9p.

Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024