Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Partnerzy

dr n. med. Magdalena Marczak

Institute of Cardiology (PL)

Ostatnie publikacje
1.  Lipczyńska M., Michałowska I., Werys K., Marczak M., Lewandowski M., Lipiec P., Kasprzak J., Klisiewicz A., Szymański P., Płońska-Gościniak E., Artefakty nieinwazyjnego obrazowania serca, Kardiologia Polska, ISSN: 0022-9032, DOI: 10.5603/kp.2015.0206, Vol.73, pp.60-70, 2015

Streszczenie:
Nieinwazyjne metody obrazowania serca są nieodłączną częścią współczesnej diagnostyki kardiologicznej. Jakość obrazowania niezależnie od użytej techniki stanowi ważny element interpretacji wyniku. Znajomość najczęstszych artefaktów echokardiografii, tomografii rentgenowskiej (CT, X-ray computed tomography) i badania serca metodą rezonansu magnetycznego (CMRI, cardiac magnetic resonance imaging) oraz sposobu ich uniknięcia jest istotna w codziennej pracy.

Słowa kluczowe:
obrazowanie medyczne, USG, CT, CMRI

Afiliacje autorów:
Lipczyńska M. - inna afiliacja
Michałowska I. - inna afiliacja
Werys K. - Politechnika Warszawska (PL)
Marczak M. - Institute of Cardiology (PL)
Lewandowski M. - IPPT PAN
Lipiec P. - inna afiliacja
Kasprzak J. - inna afiliacja
Klisiewicz A. - inna afiliacja
Szymański P. - inna afiliacja
Płońska-Gościniak E. - inna afiliacja
15p.
2.  Guzik J., Wojtyniak M., Olszowski S., Marczak M., Ranachowski Z., Investigation of acoustic emission signal generated in the friction pair lubricated with oils containing various lubricity additives, ENGINEERING TRANSACTIONS (ROZPRAWY INŻYNIERSKIE), ISSN: 0867-888X, Vol.54, pp.159-166, 2006
3.  Bejger A., Guzik J., Marczak M., Olszowski S., Ranachowski Z., Diagnostics of the fuel injectors of medium speed diesel engine with application of acoustic signal, THE ARCHIVES OF AUTOMOTIVE ENGINEERING - ARCHIWUM MOTORYZACJI, ISSN: 1234-754X, Vol.3, No.3, pp.199-207, 2005

Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024