Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Partnerzy

P. Lewicki


Ostatnie publikacje
1.  Marzec A., Lewicki P., Ranachowski Z., Influence of water activity on acoustic emission of flat extruded bread, JOURNAL OF FOOD ENGINEERING, ISSN: 0260-8774, Vol.79, No.2, pp.410-422, 2007
2.  Gondek E., Lewicki P., Ranachowski Z., Influence of water activity on the acoustic properties of breakfast cereals, JOURNAL OF TEXTURE STUDIES, ISSN: 0022-4901, Vol.37, pp.497-515, 2006
3.  Marzec A., Lewicki P., Ranachowski Z., Opis emisji akustycznej pieczywa chrupkiego, INŻYNIERIA ROLNICZA, ISSN: 1429-7264, Vol.3, No.78, pp.305-312, 2006
4.  Ranachowski Z., Gondek E., Lewicki P., Marzec A., Investigation of acoustic properties of compressed wheat bran flakes, ARCHIVES OF ACOUSTICS, ISSN: 0137-5075, Vol.30, pp.255-266, 2005
5.  Marzec A., Lewicki P., Ranachowski Z., Właściwości mechaniczne i akustyczne suchych produktów zbożowych, INŻYNIERIA ROLNICZA, ISSN: 1429-7264, Vol.69, pp.207-214, 2005

Lista rozdziałów w ostatnich monografiach
1. 
Lewicki P.P., Marzec A., Ranachowski Z., Food properties handbook, rozdział: Acoustic properties of food, Taylor & Francis Group, Rahman M.Sh. (Ed.), pp.811-838, 2009

Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024