Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Partnerzy

P. Popielski


Lista ostatnich monografii
1. 
Kowalewski Z.L., Popielski P., Imiełowski Sz., Ćwiczenia laboratoryjne z wytrzymałości materiałów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej (Warszawa), pp.1-178, 2013
2. 
Kowalewski Z.L., Popielski P., Ćwiczenia laboratoryjne z wytrzymałości materiałów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej (Warszawa), pp.1-157, 2006

Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024