Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Partnerzy

Włodzimierz Zowczak


Doktorat
1978 Stateczność płyty niejednorodnej poddanej dużym odkształceniom 
promotor -- prof. dr hab. inż. Zbigniew Wesołowski, IPPT PAN
 

Ostatnie publikacje
1.  Zowczak W., Nośność graniczna i wymiarowanie spoin, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.7, pp.1-45, 1983
2.  Zowczak W., Warunek utraty stateczności dla niejednorodnej płyty sprężystej, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.15, pp.1-25, 1977
3.  Zowczak W., Stateczność sprężystego prostopadłościanu poddanego dużym odkształceniom, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.47, pp.1-20, 1977

Lista rozdziałów w ostatnich monografiach
1. 
Banak R., Zowczak W., Mościcki T., Monografie, Studia, Rozprawy, rozdział: Symulacja numeryczna kształtu jeziorka spawalniczego w trakcie procesu spawania laserowego stali 304, Politechnika Świętokrzyska, Kielce, pp.193-203, 2015

Prace konferencyjne
1.  Banak R., Mościcki T., Zowczak W., Modelowanie procesu przewodnościowego spawania laserowego z wykorzystaniem oprogramowania CFD, IV SYMPOZJUM KATEDR I ZAKŁADÓW SPAWALNICTWA pt. Nowoczesne zastosowania technologii spawalniczych, 2015-06-16/06-17, Istebna (PL), pp.4-8, 2015
2.  Banak R., Zowczak W., Mościcki T., Theoretical Model of the Laser Welding Process, TRANSCOM 2015, 11th European Conference of Young Researchers and Scientists, 2015-06-22/06-24, Žilina (SK), pp.13-18, 2015

Streszczenie:
To determine the distribution of the temperature field and shape of the melting zone during the laser welding process of 304 stainless steel a three-dimensional numerical model was bilt and numerical simulation was performed. In order to improve the accuracy of the calculations temperature dependent material properties, heat loosdue to vaporization and heat exchange with surrounding medium due to the convection and radiation was considered.

Słowa kluczowe:
Theoretical Model, Laser Welding, CFD

Afiliacje autorów:
Banak R. - Kielce University of Technology (PL)
Zowczak W. - inna afiliacja
Mościcki T. - IPPT PAN

Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2021