Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Partnerzy

Z. Dziankowski


Ostatnie publikacje
1.  Dietrich L., Turski K., Waniewski M., Dziankowski Z., Kiryk R., Technika badań właściwości mechanicznych materiałów w złożonym stanie naprężenia, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.34, pp.1-104, 1994
2.  Dziankowski Z., Pomiar przemieszczeń za pomocą fotografii plamkowej ; analiza błędów pomiaru, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.30, 1988

Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024