Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Pracownicy

mgr inż. Agata Kaczmarek

Zakład Mechaniki Doświadczalnej (ZMD)
Pracownia Technologicznych Zastosowań Laserów (PTZL)
stanowisko: laborant
telefon: (+48) 22 826 12 81 wewn.: 236
pokój: 034
e-mail: email


Ostatnie publikacje
1.  Kaczmarek A., Hoffman J., Morgiel J., Mościcki T., Stobiński L., Szymański Z., Małolepszy A., Luminescent carbon dots synthesized by the laser ablation of graphite in polyethylenimine and ethylenediamine, Materials, ISSN: 1996-1944, DOI: 10.3390/ma14040729, Vol.14, No.4, pp.729-1-13, 2021

Streszczenie:
Fluorescent carbon dots (CDs) synthesized by pulsed laser ablation in liquid (PLAL) are still interesting materials due to their possible applications. However, unlike CDs produced by the hydrothermal method, CDs produced the synthesis products by the PLAL method were never separated by dialysis, which differentiates the synthesis products and allows the identification of the main source of fluorescence. In this work, the synthesis of fluorescent carbon dots (CDs) was performed by nanosecond laser ablation of a graphite target immersed in polyethyleneimine (PEI) and ethylenediamine (EDA), and the synthesis products were separated by dialysis. The results of optical measurements showed that the main source of luminescence of the obtained nanostructures are fluorescent particles or quasi-molecular fluorophores created in the ablation process. In the case of ablation in PEI, most of the produced molecular fluorophores are associated with carbogenic nanostructures, while in the case of EDA, free fluorescent molecules dominate.

Słowa kluczowe:
carbon dots, photoluminescence, laser ablation

Afiliacje autorów:
Kaczmarek A. - IPPT PAN
Hoffman J. - IPPT PAN
Morgiel J. - Institute of Metallurgy and Materials Science, Polish Academy of Sciences (PL)
Mościcki T. - IPPT PAN
Stobiński L. - Warsaw University of Technology (PL)
Szymański Z. - IPPT PAN
Małolepszy A. - Warsaw University of Technology (PL)
140p.

Abstrakty konferencyjne
1.  Kaczmarek A., Małolepszy A., Hoffman J., Chrzanowska-Giżyńska J., Błoński S., Szymański Z., Mościcki T., Functionalization of carbon nanodots in liquids using laser ablation method, CNM 2019, 6th CONFERENCE ON NANO- AND MICROMECHANICS, 2019-07-03/07-05, Rzeszów (PL), pp.1-3, 2019

Słowa kluczowe:
carbon nanoparticles, C-dots, laser ablation in liquid, photoluminescence

Afiliacje autorów:
Kaczmarek A. - IPPT PAN
Małolepszy A. - Warsaw University of Technology (PL)
Hoffman J. - IPPT PAN
Chrzanowska-Giżyńska J. - IPPT PAN
Błoński S. - IPPT PAN
Szymański Z. - IPPT PAN
Mościcki T. - IPPT PAN

Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
  director@ippt.pan.pl

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2021