Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Pracownicy

mgr inż. Aleksandra Manecka-Padaż

Zakład Teorii Ośrodków Ciągłych i Nanostruktur (ZTOCiN)
Zespół Badawczy Nanomateriałów do Zastosowań w Elektronice i Biomedycynie (ZeBNZEiB)
stanowisko: starszy specjalista
doktorantka
telefon: (+48) 22 826 12 81 wewn.: 210
pokój: 209
e-mail:
ORCID: 0000-0001-5714-4927

Abstrakty konferencyjne
1.  Manecka A., Ocena stateczności sprężystej nanopręta z uwzględnieniem efektu skali, XIII NKRM 2019, XIII Konferencja Nowe Kierunki Rozwoju Mechaniki, 2019-03-20/03-23, Będlewo (PL), pp.49-51, 2019
2.  Manecka A., Pęcherski R.B., Ocena stateczności sprężystej nanopręta z uwzględnieniem efektu skali, OMIS 2019, XIII Konferencja Naukowa Odkształcalność Metali i Stopów, 2019-11-19/11-22, Łańcut (PL), pp.32-33, 2019
3.  Manecka A., Pęcherski R.B., Stateczność sprężysta jednowymiarowych nanostruktur.Problem of elastic stability of one-dimensional nanostructures., WDZYDZEANUM 2018, 6th WDZYDZEANUM WORKSHOP ON „FLUID – SOLID INTERACTION”, 2018-09-02/09-04, Wdzydze Kiszewskie (PL), pp.1, 2018

Streszczenie:
Przedstawiono zagadnienie efektu skali występującego w nieliniowej teorii sprężystości. Omówiono uwzględnienie efektu skali do badań stateczności jednowymiarowych nanostruktur na przykładzie nanoprętów i nanorurek węglowych. Przedstawiono problematykę zjawiska utraty stateczności w ujęciu nieliniowym oraz zaprezentowano, wynikające z wyprowadzonych zależności, postacie postbifurkacyjne (elastyki) z wykorzystaniem oprogramowania Wolfram Mathematica. Omówiono analizę zachowania jednowymiarowego ciała pod wpływem obciążenia ściskającego oraz samodzielne wyprowadzone wzory na krzywiznę nanopręta z uwzględnieniem efektu skali. Porównano wyniki teorii nieliniowej z uwzględnieniem efektu skali oraz bez jego uwzględnienia i przedstawiono je w postaci wykresów wygenerowanych w programie Wolfram Mthematica. Przedyskutowano możliwe zastosowania otrzymanych wyników w technicznych problemach nanotechnologii.

Słowa kluczowe:
jednowymiarowe struktury, nanopręty, nanorurki węglowe, nieliniowy problem statecznosci, efekt skali, elastyka

Afiliacje autorów:
Manecka A. - IPPT PAN
Pęcherski R.B. - IPPT PAN

Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2021