Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Pracownicy

mgr inż. Anna Miklewska

Zakład Ultradźwięków (ZU)
doktorantka
telefon: (+48) 22 826 12 81 wewn.: 251
pokój: 222
e-mail:
ORCID: 0000-0003-1095-0571

Abstrakty konferencyjne
1.  Gambin B., Miklewska A., Kruglenko E., Comparison of the influence of superparamagnetic nanoparticles concentration and coverage on the alternating magnetic field thermal effect, PM'21, The European Conference Physics of Magnetism 2021, 2021-06-28/07-02, Poznań (PL), pp.1, 2021
2.  Miklewska A., Krajewski M., Kruglenko E., Tymkiewicz R., Gambin B., Wpływ stężenia nanocząstek superparamagnetycznych na wydajność hipertermii magnetycznej, XXIX Sympozjum PTZE, Zastosowania elektromagnetyzmu we współczesnej inżynierii i medycynie, 2019-06-09/06-12, Janów Podlaski, Polska (PL), No.1, pp.217-218, 2019

Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2021