Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Pracownicy

Erwin Grzebielichowski

Zakład Mechaniki Doświadczalnej (ZMD)
Pracownia Wytrzymałości Materiałów (PWM)
Laboratorium Badań Materiałów i Konstrukcji
stanowisko: mistrz
telefon: (+48) 22 826 12 81 wewn.: 340
pokój: -110
e-mail:

Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2022