Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Pracownicy

mgr inż. Izabela Mierzejewska

Zakład Mechaniki Doświadczalnej (ZMD)
Pracownia Wytrzymałości Materiałów (PWM)
Laboratorium Badań Materiałów i Konstrukcji
stanowisko: specjalista
telefon: (+48) 22 826 12 81 wewn.: 402/286
pokój: 535
e-mail:
ORCID: 0000-0003-4874-7368

Ostatnie publikacje
1.  Barwińska I., Kopeć M., Kukla D., Senderowski C., Kowalewski Z.L., Thermal Barrier Coatings for High-Temperature Performance of Nickel-Based Superalloys: A Synthetic Review, Coatings, ISSN: 2079-6412, DOI: 10.3390/coatings13040769, Vol.13, No.4, pp.1-21, 2023

Streszczenie:
With the rising demands of industry to increase the working temperature of gas turbine blades and internal combustion engines, thermal barrier coatings (TBC) were found to be an effective way to further enhance the lifetime of aero components through the improvement of mechanical properties and oxidation-resistance. Thus, this paper aims to review coating technologies with special emphasis on plasma-sprayed thermal barrier coatings (PS), and those produced by physical vapor deposition (PVD) and chemical vapor deposition (CVD) methods. Each technology was assessed in terms of its effectiveness to enhance the mechanical response and oxidation resistance of nickel-based parts working at high temperature. The effect of coating technology on mechanical strength, hardness, fatigue and creep of nickel alloys was discussed to reveal the potential candidates for future applications in aggressive environments

Słowa kluczowe:
high temperature corrosion, fatigue, creep, aggressive environment, turbine blade

Afiliacje autorów:
Barwińska I. - IPPT PAN
Kopeć M. - IPPT PAN
Kukla D. - IPPT PAN
Senderowski C. - inna afiliacja
Kowalewski Z.L. - IPPT PAN
100p.
2.  Barwińska I., Kopeć M., Kukla D., Łazińska M., Sitek R., Kowalewski Z., Effect of Aluminizing on the Fatigue and High-Temperature Corrosion Resistance of Inconel 740 Nickel Alloy, The Journal of The Minerals, ISSN: 1047-4838, DOI: 10.1007/s11837-022-05662-w, Vol.75, No.2, pp.1-13, 2023

Streszczenie:
The fatigue response and high-temperature corrosion resistance of Inconel 740 nickel alloy in its as-received state, and the same material with aluminized surface layer, were investigated. The aluminized layer was applied by using the chemical vapor deposition process with the participation of AlCl3 vapors under a hydrogen protective atmosphere at a temperature of 1040°C for 8 h and internal pressure of 150 hPa. The microstructure of the aluminized layer was characterized through scanning electron microscopy and x-ray energy dispersive spectroscopy analysis. It was found that Inconel 740 with an aluminized surface exhibited an improved hardness and fatigue response of 100 MPa in the whole range of stress amplitudes from 350 MPa to 650 MPa. Additionally, the application of the aluminization process enhanced service life as well as the corrosion resistance of the alloy in question and effectively protected it against high-temperature corrosion.

Afiliacje autorów:
Barwińska I. - IPPT PAN
Kopeć M. - IPPT PAN
Kukla D. - IPPT PAN
Łazińska M. - Military University of Technology (PL)
Sitek R. - Politechnika Warszawska (PL)
Kowalewski Z. - IPPT PAN
100p.
3.  Kopeć M., Gorniewicz D., Kukla D., Barwińska I., Jóźwiak S., Sitek R., Kowalewski Z.L., Effect of plasma nitriding process on the fatigue and high temperature corrosion resistance of Inconel 740H nickel alloy, ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING, ISSN: 1644-9665, DOI: 10.1007/s43452-022-00381-0, pp.57-1-15, 2022

Streszczenie:
The paper presents a comparison of microhardness, fatigue and high temperature corrosion of Inconel 740H nickel alloy in its as-received state and the same material with nitrided surface layers. The nitrided layers were produced using traditional glow discharge nitriding (specimens nitriding on the cathode potential) and an active screen (specimens nitriding at the plasma potential). A microstructure of the layers was characterized through the scanning electron microscopy, X-ray energy dispersive spectroscopy and X-ray diffraction analysis. Mechanical properties of the nitrided Inconel 740H alloy were examined using microhardness measurements and standard fatigue tests. It was found that Inconel 740H with a nitrided surface exhibited an improved fatigue response of 50 MPa in the whole range of stress amplitudes from 350 to 650 MPa and almost 325% increase of hardness for plasma modified surface and 250% for cathode modified surface. Additionally, the application of cathode nitriding enhanced the corrosion resistance of the alloy in question and effectively protected it against a high temperature oxidation.

Słowa kluczowe:
nitriding, nickel alloys, coatings, fatigue, corrosion

Afiliacje autorów:
Kopeć M. - IPPT PAN
Gorniewicz D. - Military University of Technology (PL)
Kukla D. - IPPT PAN
Barwińska I. - IPPT PAN
Jóźwiak S. - Military University of Technology (PL)
Sitek R. - Politechnika Warszawska (PL)
Kowalewski Z.L. - IPPT PAN
140p.
4.  Barwińska I., Kopeć M., Łazińska M., Brodecki A., Durejko T., Kowalewski Z.L., Three Point Bending of Laser Engineered Net Shaping (LENS) Repaired Inconel 625, Physical Science Forum, ISSN: 2673-9984, DOI: 10.3390/psf2022004001, Vol.4, No.1, pp.1-7, 2022

Streszczenie:
In this paper, the LENS technique with optimized parameters was applied to investigate the feasibility of Inconel 625 repair process. The process was performed on the substrate material heated to 300 ◦C at laser power of 550 W. Subsequently, the specimens were subjected to microhardness and three-point bending tests to assess the effectiveness of the repair system. The results showed that the mechanical properties of the Inconel 625 specimens repaired by using the LENS system were similar or even better than those of the substrate material.

Słowa kluczowe:
LENS technology, Inconel alloys, repair process, additive manufacturing

Afiliacje autorów:
Barwińska I. - IPPT PAN
Kopeć M. - IPPT PAN
Łazińska M. - Military University of Technology (PL)
Brodecki A. - IPPT PAN
Durejko T. - Military University of Technology (PL)
Kowalewski Z.L. - IPPT PAN
5.  Barwińska I., Kopeć M., Łazińska M., Brodecki A., Durejko T., Kowalewski Z.L., Suitability of laser engineered net shaping technology for Inconel 625 based parts repair process, Materials, ISSN: 1996-1944, DOI: 10.3390/ma14237302, Vol.14, No.23, pp.7302-1-14, 2021

Streszczenie:
In this paper, the Inconel 625 laser clads characterized by microstructural homogeneity due to the application of the Laser Engineered Net Shaping (LENS, Optomec, Albuquerque, NM, USA) technology were studied in detail. The optimized LENS process parameters (laser power of 550 W, powder flow rate of 19.9 g/min, and heating of the substrate to 300 °C) enabled to deposit defect-free laser cladding. Additionally, the laser clad was applied in at least three layers on the repairing place. The deposited laser clads were characterized by slightly higher mechanical properties in comparison to the Inconel 625 substrate material. Microscopic observations and X-ray Tomography (XRT, Nikon Corporation, Tokyo, Japan) confirmed, that the substrate and cladding interface zone exhibited a defect-free structure. Mechanical properties and flexural strength of the laser cladding were examined using microhardness and three-point bending tests. It was concluded, that the LENS technology could be successfully applied for the repair since a similar strain distribution was found after Digital Image Correlation measurements during three-point bending tests.

Słowa kluczowe:
LENS technology, Inconel alloys, repair process, additive manufacturing

Afiliacje autorów:
Barwińska I. - IPPT PAN
Kopeć M. - IPPT PAN
Łazińska M. - Military University of Technology (PL)
Brodecki A. - IPPT PAN
Durejko T. - Military University of Technology (PL)
Kowalewski Z.L. - IPPT PAN
140p.

Prace konferencyjne
1.  Barwińska I., Durejko T., Kopeć M., Kowalewski Z.L., Ocena możliwości regeneracji części maszyn i urządzeń z wykorzystaniem systemu LENS, XXII Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa “Materiały i Technologie XXI Wieku, 2021-05-28/05-28, on-line Katowice (PL), pp.21-27, 2021

Streszczenie:
W niniejszej pracy zaproponowano wykorzystanie metody LENS do regeneracji modelowych elementów wykonanych ze stopu Inconel 625. Podczas badań wstępnych użyto sferycznego proszku ze stopu Inconel 625 o wielkości cząstek z przedziału 50-100 um oraz materiału podłoża wykonanego z tego samego materiału. Próby regeneracji przeprowadzono z użyciem lasera o mocy 550 W przy szybkości podawania proszku równej 12 RPM. Zastosowano trzy różne metody wypełniania modelowych ubytków, tj.: wypełnienie bez konturu (tylko w objętości modelowego ubytku), wypełnienie z konturem i w objętości ubytku oraz wypełnieniem tylko w postaci konturu. Po przeprowadzonych badaniach stwierdzono, że regeneracja powinna przebiegać na podgrzewanym podłożu, a proces napawania należy realizować w więcej niż dwóch przejściach, co do grubości napoiny.

Słowa kluczowe:
technologie laserowe 3D, regeneracja, LENS (Laser Engineered Net Shaping), techniki przyrostowe

Afiliacje autorów:
Barwińska I. - IPPT PAN
Durejko T. - Military University of Technology (PL)
Kopeć M. - IPPT PAN
Kowalewski Z.L. - IPPT PAN

Abstrakty konferencyjne
1.  Barwińska I., Kopeć M., Łazińska M., Brodecki A., Durejko T., Kowalewski Z.L., System LENS w regeneracji materiałów inżynierskich wykorzystywanych w lotnictwie, Tytan i jego stopy 2020, 2022-09-18/09-21, Kielce (PL), pp.1-1, 2022

Słowa kluczowe:
LENS, wytwarzanie przyrostowe, stopy niklu, stopy tytanu, regeneracja

Afiliacje autorów:
Barwińska I. - IPPT PAN
Kopeć M. - IPPT PAN
Łazińska M. - Military University of Technology (PL)
Brodecki A. - IPPT PAN
Durejko T. - Military University of Technology (PL)
Kowalewski Z.L. - IPPT PAN
2.  Barwińska I., Kopeć M., Łazińska M., Brodecki A., Durejko T., Kowalewski Z.L., Suitability of laser engineered net shaping technology for inconel 625 based parts repair process, ICEM, 19th International Conference on Experimental Mechanics, 2022-07-17/07-21, Kraków (PL), No.1, pp.176-177, 2022
3.  Barwińska I., Kopeć M., Łazińska M., Brodecki A., Durejko T., Kowalewski Z.L., Suitability of Laser Engineered Net Shaping Technology for Inconel 625 Based Parts Repair Process, ESMC 2022, 11th European Solid Mechanics Conference, 2022-07-04/07-08, Galway (IE), pp.1, 2022

Słowa kluczowe:
inconel alloys, repair process, additive manufacturing

Afiliacje autorów:
Barwińska I. - IPPT PAN
Kopeć M. - IPPT PAN
Łazińska M. - Military University of Technology (PL)
Brodecki A. - IPPT PAN
Durejko T. - Military University of Technology (PL)
Kowalewski Z.L. - IPPT PAN
4.  Barwińska I., Kopeć M., Łazińska M., Brodecki A., Durejko T., Kowalewski Z.L., Zastosowanie systemu LENS w celu regeneracji elementów wykonanych ze stopu Inconel 625, Inżynieria – Spojrzenie Młodych Naukowców, 2022-04-22/04-24, Katowice - on-line (PL), pp.1-1, 2022
5.  Barwińska I., Kopeć M., Łazińska M., Brodecki A., Durejko T., Kowalewski Z.L., Suitability of laser engineered net shaping technology for inconel 625 based parts repair process, EYEC'2022, 10th European Young Engineers Conference, 2022-04-04/04-06, Warszawa (PL), pp.1, 2022

Słowa kluczowe:
inconel alloys, repair process, additive manufacturing

Afiliacje autorów:
Barwińska I. - IPPT PAN
Kopeć M. - IPPT PAN
Łazińska M. - Military University of Technology (PL)
Brodecki A. - IPPT PAN
Durejko T. - Military University of Technology (PL)
Kowalewski Z.L. - IPPT PAN
6.  Barwińska I., Durejko T., Kopeć M., Kowalewski Z.L., Dobór parametrów procesu regeneracji techniką lens dla stopu Inconel 625, SIM, XLVIII Szkoła Inżynierii Materiałowej, 2021-09-23/09-24, Kraków (PL), pp.1-1, 2021
7.  Barwińska I., Durejko T., Kopeć M., Kowalewski Z.L., Wykorzystanie systemu LENS do oceny możliwości regeneracji części maszyn i urządzeń wykonanych ze stopu Inconel 625, XXX Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn, 2021-09-13/09-14, Opole (PL), pp.1-1, 2021
8.  Barwińska I., Durejko T., Kopeć M., Kowalewski Z.L., Effectiveness of LENS technology for Inconel 625 based parts repair process, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Druga, letnia szkoła naukowa on-line, 2021-08-07/08-07, on-line (PL), pp.1-1, 2021

Słowa kluczowe:
LENS, additive manufacturing, Inconel 625, repair process

Afiliacje autorów:
Barwińska I. - IPPT PAN
Durejko T. - Military University of Technology (PL)
Kopeć M. - IPPT PAN
Kowalewski Z.L. - IPPT PAN
9.  Barwińska I., Durejko T., Kopeć M., Kowalewski Z.L., Ocena możliwości regeneracji części maszyn i urządzeń z wykorzystaniem systemów LENS, Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa Materiały i Technologie XXI wieku, 2021-05-28/05-28, Gliwice (PL), pp.1, 2021

Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024