Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Pracownicy

prof. dr hab. Józef Lewandowski

Zakład Teorii Ośrodków Ciągłych i Nanostruktur (ZTOCiN)
emeryt
e-mail:

Habilitacja
1988 Fale ultradźwiękowe w ośrodkach niejednorodnych  
Profesura
1999 Nadanie tytułu naukowego profesora
Promotor prac doktorskich
1.  1999 Bień Marian   Existence of global weak solutions for a class of problems in mathematical physics 
2.  1998 Adamski Marek   Ultradźwiękowa metoda pomiaru naprężeń własnych w materiale z teksturą 

Ostatnie publikacje
1.  Lewandowski J., Dependance of the acoustoelastic properties and texture orthorhombic polycrystalline aggregate on stress, ACTA MECHANICA, ISSN: 0001-5970, Vol.183, pp.103-122, 2006
2.  Lewandowski J., Fale ultradźwiękowe w ośrodkach niejednorodnych (Praca habilitacyjna), Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.16, pp.1-108, 1987
3.  Lewandowski J., Akustyczne metody badania struktury niejednorodnych ciał stałych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.18, pp.1-23, 1976
4.  Lewandowski J., Akustyka mieszaniny trójfazowej jednoskładnikowej dla małych liczb Knudsena, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.38, pp.1-24, 1974
5.  Lewandowski J., Wpływ temperatury i naprężeń cieplnych na dyfuzję wodoru w ciele stałym, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.23, pp.1-23, 1972

Abstrakty konferencyjne
1.  Lewandowska-Gruszka B., Lewandowski J., Organizacja informacji w środowisku cyfrowym. Przykład bibliotek cyfrowych, XV Krajowe Forum INT, XV Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej, Informacja - Wiedza - Innowacje w europejskiej przestrzeni badawczej, 2019-09-18/09-19, Kraków (PL), pp.1-1, 2019

Patenty
Numer/data zgłoszenia patentowego
Ogłoszenie o zgłoszeniu patentowym
Twórcy
Tytuł
Kraj i Nazwa uprawnionego z patentu
Numer patentu
Ogłoszenie o udzieleniu patentu
pdf
267678
1987-09-10
-
1989-03-20
Lewandowski J.
Sposób i przyrząd ultradźwiękowy do określania ułamka masowego uszkodzonych nasion
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Instytut Agrofizyki
153518
-
1991-11-29

Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2021