Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Współpraca

Pracownicy Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, w miarę swoich możliwości, pracując zarówno indywidualnie jak i kolektywnie, starają się angażować w życie społeczeństwa, aby nieść swój wkład w rozwój materialnej i duchowej cywilizacji.

Przedstawiamy tutaj pięć obszarów działań:

I. Uczestnictwo w dyskursie społecznym

Na wielu poziomach społecznych toczą się rozmowy na tematy związane z postępem i dobrobytem ludzkości: dyskusje dotyczące rozwoju gospodarczego, ekonomicznego, zarządzania, zdrowia publicznego itp. Pracownicy IPPT PAN starają się uczestniczyć w tych społecznych dyskusjach na polu działalności społecznej, działalności zawodowej, ucząc się z innymi i od innych oraz oferując swoje osobiste spostrzeżenia inspirowane własnym doświadczeniem. Więcej: media o nas – wypowiedzi na tematy społeczne

II. Udział w radach programowych polskich i zagranicznych czasopism oraz wydawnictw o charakterze społeczno-kulturalnym

Działania w tym zakresie obejmują: przedstawianie wniosków w zakresie kierunków rozwoju czasopism, opracowanie programu wydawniczego oraz opiniowanie jego realizacji, wnioskowanie i opiniowanie kandydatów na redaktorów naczelnych, organizowanie seminariów poświęconych problematyce wydawniczej, inspirowanie przedsięwzięć promujących czasopisma.

III. Członkostwo w międzynarodowych organizacjach, stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych

Realizowane zadania to: wspieranie rozwoju społecznego mieszkańców UE poprzez prowadzenie działalności oświatowej i kulturalnej we wszystkich dostępnych formach, troska o zachowanie dziedzictwa i pamięci historycznej narodów, organizowanie działań służących zachowaniu i popularyzowaniu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

IV. Działalność społeczno-kulturalna

Działalność ta obejmuje różnorodne działania podejmowane często na poziomie lokalnym w celu wspierania intelektualnego, kulturalnego i materialnego mieszkańców różnych miast w Polsce. Poniżej prezentujemy przykłady najważniejszych wydarzeń, które były współorganizowane przez pracowników IPPT PAN (lista od 2019 roku):

  • Program edukacyjny "Tradycje i nowoczesność" (18 maja, godz. 18-24, Muzeum Ziemi Mińskiej, Okrzei 16, Mińsk Mazowiecki).
  1. Opis wydarzenia
  2. Relacja z wydarzenia - artykuł prof. Marii Ekiel-Jeżewskiej pt.: "Noc Muzeów - tradycje i nowoczesność"
  3. Opinie uczestników

V. Działalność wystawiennicza w holu budynku IPPT PAN

Praktyczna działalność wystawiennicza IPPT PAN rozpoczęła się z chwilą otwarcia nowej siedziby w 2009 roku. Wystawy organizowane są w holu budynku wykonanym w całości z przeźroczystego szkła z podwieszoną architektoniczną bagatellą-zespołem sal konferencyjnych. Wystawy mają charakter czasowy. Ekspozycje, w zależności od tematu i charakteru wystawy pochodzą ze zbiorów własnych, bądź wypożyczane są od instytucji współpracujących z IPPT PAN i udostępniane przez Autorów.

Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024